Apteekkien kassakone - onko se aina pakollinen?

Verkkosivusto

Arvonlisäverolain mukaan yrittäjältä vaaditaan kassakonetta myydessään elinkeinoelämää harjoittamattomille luonnollisille henkilöille tai kiinteämääräisille viljelijöille. Säännöksissä on kuitenkin poikkeuksia, joita jotkut verovelvolliset voivat käyttää. Tarkastetaan, onko apteekkien kassa aina pakollinen, ja jos ei, milloin on mahdollista hyödyntää yrittäjille kuuluvia poikkeuksia?

Apteekkien kassakone ja liikevaihdosta johtuva vapautus

Veronmaksajien käytettävissä olevat vapautukset sisältyivät 28.12.2017 annettuun määräykseen kirjanpitovelvollisuuden vapautuksista kassakoneen käytön yhteydessä. Yksi asetuksessa tarkoitetuista vapautustyypeistä on yksityishenkilöiden ja kiinteämääräisten viljelijöiden saavuttama liikevaihto. Kassalla tulee olla yrittäjä, jonka liikevaihto edellisenä verovuonna ylitti 20 000 zlotya.

Veronmaksajien, jotka ovat aloittaneet tavaroiden tai palvelujen toimittamisen yksityishenkilöille ja kiinteäkantaisille viljelijöille edellisenä verovuonna, liikevaihto lasketaan suhteessa sen vuoden ajanjaksoon, jona myyntiä yksityishenkilöille ja maanviljelijöille on suoritettu kertasuorina. .

Kassakone apteekkeihin ja postimyyntiin

Liikevaihtorajan ylittämättä jättämisestä johtuvia poikkeuksia lukuun ottamatta 2 §:n 2 momentin mukaisesti. 1, on asetuksen liitteessä lueteltuja toimintoja, jotka ovat tyypiltään vapautettuja. Yksi kirjaamisvelvollisuudesta vapautettu toiminto on tavaran toimittaminen lähetysjärjestelmään. Nämä tiedot ovat tärkeitä yrittäjille, jotka myyvät tuotteita tai tavaroita verkossa.

Tärkeä!

Rekisteröintivelvollisuudesta vapautettuja toimintoja ovat mm.tavaroiden toimitus lähetysjärjestelmässä (posti- tai kuriiripalveluilla), jos tavaran toimittaja saa täyden maksun suorittamastaan ​​toiminnasta postin, pankin tai osuuskunnan säästö- ja luottoyhdistyksen välityksellä (vastaavasti verovelvollisen pankkitilille tai verovelvollisen tilille säästö- ja luotto-osuuskunnassa, jonka jäsen hän on), ja maksun todentamista osoittavista asiakirjoista ja todisteista käy selvästi ilmi, mihin toimintaan ja kenen puolesta se on liittynyt (ostajan tiedot, mukaan lukien hänen osoitteensa).

On tärkeää, että edellä mainitun poikkeuksen saamiseksi useiden edellytysten on täytyttävä. Vapautus koskee tavaroiden toimittamista yksinomaan postin tai kuriirin välityksellä. Lisäksi tulee muistaa, että myyjä on velvollinen vastaanottamaan maksun kokonaisuudessaan pankin, postin tai osuuskunnan säästö- ja luotto-osuuskunnan kautta. Kaupan maksu on suoritettava vastaanottajan tililtä ja sen dokumentoinnista tulee selkeästi käydä ilmi mitä toimintaa ja mitä ostajaa kauppa koskee (asiakirjoissa tulee olla toimeksisaajan tiedot).

Apteekkien kassakone ja vapautus vapautuksesta

Säännöksessä esitetään toiminnot, joihin vapautus ei koske, eli ne, joissa kassakoneen käyttö on pakollista. Poikkeuksiin sisältyvät hajuvesien ja wc-vesien toimitus. Tämän vuoksi määräykset eivät salli tämäntyyppisten kosmeettisten tuotteiden myyntiä kassakoneen ulkopuolella. Tämä koskee myös niitä veronmaksajia, jotka voivat hyötyä vapautuksesta esimerkiksi etämyynnin vuoksi.

Huomio!

Poikkeukset kassavelvollisuudesta eivät koske hajuvesien ja wc-vesien toimittamista (PKWiU 20.42.11.0), lukuun ottamatta lentokoneisiin toimitettuja tavaroita.

Esimerkki 1.

Mr. Tomasz johtaa yksityistä yritystä (apteekki). Aiempina vuosina hän käytti vapautusta kassarekisteröintivelvollisuudesta, koska liikevaihto ei ylittänyt 20 000 zlotya yksityishenkilöiden ja kiinteämääräisten viljelijöiden hyväksi. Tänä vuonna hän kuitenkin aloitti hajuvesikaupan. Siksi herra Tomaszin oli ostettava kassakone ja alettava antaa kuitteja. Hajuvesien myynnin alkaessa Tomasz menetti oikeuden hyötyä vapautuksesta.

Kosmeettisten tuotteiden myynti ja toimitusjärjestelmä

Usein käy niin, että apteekit toimittavat myydyt tavarat toimitusjärjestelmässä. Täyttäessään kaikki vaatimukset nämä liiketoimet vapautettaisiin myynnin kirjaamisvelvollisuudesta kassakoneessa. Näihin tuotteisiin kuuluu kuitenkin sekä hajuvesiä että muita kosmeettisia tuotteita. Ensinnäkin on huomattava, että apteekkien kassa on pakollinen tässä tapauksessa. Tämä johtuu tavaroiden toimituksista, joihin ei sovelleta poikkeuksia. Hajuvesien myyntiä ei voi kirjata kassakoneen ulkopuolelle. Veronmaksajan ongelmana voi kuitenkin olla sen selvittäminen, onko myös muiden tavaroiden postimyynti kirjattava kassakoneeseen?

Tämä kysymys otettiin esille Bydgoszczin verokamarin johtajan 22. toukokuuta 2015 antamassa yksittäispäätöksessä, viitenumero. ITPP1 / 4512-299 / 15 / AJ. Tässä tulkinnassa voimme lukea:

(...) Jos yritys myy hajuvesiä ja wc-vesiä, se rekisteröi ne kassalla. Muiden kuin hajuvesien ja wc-vesien myynnin osalta Art. kosmetiikkaa, yrityksen ei tarvitse rekisteröidä tällaista myyntiä kassalla. (...)

Esimerkki 2.

Rouva Anna päätti avata apteekin. Tavaran toimitus tapahtuu vain toimitusjärjestelmässä ja myynti perustuu tilisiirtoon. Samalla tapahtumaa dokumentoivista todisteista käy selvästi ilmi, mihin tapahtumaan maksu liittyy (tietueessa on myös ostajien tiedot ja heidän osoitteensa). Annan avaama toiminta koostuu sekä hajuvesien että wc-vesien sekä muiden kosmeettisten tuotteiden myynnistä. Tässä tilanteessa Anna on velvollinen pitämään myyntikirjanpitoa kassalla vain toimitetuista hajuvesiistä ja wc-vesistä.