Ravitsemusterapeutin kassakone - onko se aina pakollista?

Verkkosivusto

Art. Arvonlisäverolain 111 §:n mukaan verovelvolliset, jotka myyvät liiketoimintaa harjoittamattomille henkilöille, ja kiinteäkantaiset viljelijät ovat velvollisia pitämään kirjaa liikevaihdosta ja maksettavien verojen määristä kassakoneilla. Kehitys- ja valtiovarainministerin asetuksesta löytyy tarkempia tietoja siitä, mitkä yrittäjät pakotetaan käyttämään kassakonetta. Lue artikkeli ja ota selvää, onko ravitsemusterapeutin kassakone pakollinen!

Poikkeus kassasta

Soveltuvien säännösten mukaan verovelvolliset, joiden liikevaihto elinkeinotoimintaa harjoittamattomien luonnollisten henkilöiden ja kertakorvausviljelijöiden osalta ei edellisenä vuonna ylittänyt 20 000 zlotya, voivat hyötyä liikevaihtorajan vuoksi.

Jos verovelvollinen myi edellisenä vuonna ensimmäisen kerran muille kuin elinkeinonharjoittajille ja kiinteäkantaisille viljelijöille, tulee liikevaihto laskea suhteellisesti (ottaen huomioon ajanjakso, jona verovelvolliset ovat myyneet luonnollisille henkilöille, jotka eivät ole elinkeinonharjoittajia ja tasakantaisia). maanviljelijät).

Tärkeä!

Lisää tietoa subjektiivisen vapautuksen laajuudesta löydät artikkelista: Vapautus kassasta liikevaihdon rakenteesta.

Ravitsemusterapeutin objektiivinen vapautus kassasta

Uuden määräyksen mukaan liitteessä mainitut toiminnot vapautetaan kassavelvollisuudesta. Säännösten mukaan vapautus myönnetään verovelvolliselle, joka tarjoaa palveluja elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille, sekä kiinteämääräiselle viljelijälle, jos:

  • palvelun tarjoava yrittäjä saa täyden maksun postin, pankin tai osuuskunnan säästö- ja luottoyhtiön kautta,

  • maksun dokumentoivista asiakirjoista ja todisteista käy selvästi ilmi, mihin tiettyyn toimintaan liittyi.

Tämä säännös voi koskea ravitsemusterapeutteja, jotka tarjoavat palvelujaan verkossa. Teknologinen kehitys tarkoittaa, että yhä useammat asiantuntijat päättävät tehdä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ilman, että heidän tarvitsee käydä klinikalla. Näin ollen, jos verovelvollinen tarjoaa palveluja, joista hän saa maksun esimerkiksi pankkisiirrolla ja muut ehdot täyttyvät, hän voi hyötyä vapautuksesta.

Ravitsemusterapeutin kassakone ja vapautukset

Edellä mainittu määräys sisältää sovellettavien vapautusten lisäksi luettelon toiminnoista, joiden suorittaminen velvoittaa verovelvollisen kirjaamaan myynnit kassakoneella. Tämä tarkoittaa, että elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille myyvillä yrittäjillä ja kiinteämääräisillä viljelijöillä on oltava kassakone kyseistä toimintaa suorittaessaan (pakollinen ensimmäisestä kaupasta lähtien).

Poikkeuksia ei sovelleta mm. kun on kyse lääkäreiden ja hammaslääkäreiden tarjoamista sairaanhoitopalveluista, lukuun ottamatta kohdassa lueteltujen henkilöiden tarjoamia palveluja asetuksen liitteen 51 kohta (sokeiden henkilökohtaisesti tarjoamat palvelut). Siksi, jos lääkäri ei tarjoa ravitsemuspalveluita (osana sairaanhoitoa), he ovat oikeutettuja sovellettavien poikkeuksien piiriin.

Esimerkki 1.

Rouva Anna tarjoaa online-ruokavaliopalveluita. Sen päätoimiala on konsultointi. Näin ollen maksu suoritetuista palveluista tulee aina pankkiin tai postiin (yleensä pankkisiirrolla), ja maksun dokumentoivista asiakirjoista ja todisteista käy selvästi ilmi, mihin toimiin se koski. Edellä mainitun yhteydessä Annalla on oikeus hyötyä kassavapautuksesta.

Milloin ravitsemusterapeutin kassakone on pakollinen?

Yhteenvetona voidaan todeta, että ravitsemusterapeutin kassa ei ole kaikissa tapauksissa pakollinen. Tämän alan palveluita tarjoava yrittäjä voi harkita mahdollisuutta hyödyntää vapautus. Samalla sen on otettava huomioon luettelo poissulkemisista, joista yksi on lääkäreiden tarjoamat sairaanhoitopalvelut.