Kuntosalin kassakone - onko se pakollinen?

Palveluliiketoiminta

Velvollisuus asentaa ja kirjata myynti kassakoneeseen koskee myyntiä yksityishenkilöille ja kiinteämääräisille viljelijöille. Jos yrityksessäsi tehdään tällainen myynti, sinun tulee perehtyä säännöksiin yksityiskohtaisesti selvittääksesi, kannattaako sinun käyttää kassakonetta. Tässä artikkelissa keskustelemme kuntosalin kassakoneesta.

Kohde- ja henkilövapautus kassasta

Tarkistaessamme, onko meillä velvollisuus asentaa kassakone yritykseemme, tarkista ensin valtiovarainministerin määräys 28.12.2018 poikkeuksista kassakirjanpitovelvollisuudesta. Siksi asetuksessa määritellään määräajaksi (mutta enintään 31.12.2021 asti) tietyille verovelvollisryhmille ja tietyille toiminnoille poikkeukset liikevaihdon ja kassalaitteiden avulla suoritettavien verojen pitämisvelvollisuudesta sekä käyttöehdot. vapautusta.

Kuntosalille ei ole objektiivista poikkeusta kassakoneen käyttövelvollisuudesta. Siksi on pohdittava, onko kuntosalia pitävällä yrittäjällä oikeus hyödyntää subjektiivista vapautusta, joka myönnetään verovelvollisille, joiden liikevaihto elinkeinotoimintaa harjoittamattomien luonnollisten henkilöiden ja kiinteämääräisten viljelijöiden osalta ei ylittänyt 20 000 zlotya vuonna edellisenä verovuonna ja edellisenä verovuonna alkaneiden verovelvollisten osalta verovuonna tavaroiden luovutukset tai palvelujen luovutukset elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille ja kiinteäkantaisille viljelijöille, jos tämän liikevaihto tili ei ylittänyt 20 000 zlotya suhteessa näiden toimintojen suorittamisjaksoon edellisenä verovuonna. Veronmaksajat, jotka myyvät tavaroita tai palveluita, on kuitenkin määritelty tiukasti taiteessa. 4 sek. Valtiovarainministerin 28.12.2018 antaman asetuksen poikkeuksista kassakoneiden kirjanpitovelvollisuudesta 1 §.

Kuntosaleja ja siten fyysistä kuntoaan parantavia tiloja ylläpitävillä henkilöillä on etuoikeus saada vapautus kassakoneesta myyntiliikevaihtorajaan asti niille luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, ja kertakorvauksena viljelijöille 20 000 zlotya vuodessa. Koska kuntosalin käyttäjät ovat pääosin luonnollisia henkilöitä, tämä raja ylittyy yleensä nopeasti, jolloin kassakone on ostettava.

Kuntosali ja maksutavasta johtuva vapautus kassasta

Kuntosalien omistajat, jotka haluavat välttää kassakoneen käyttöä liiketoiminnassaan ja saavuttaa vuosiliikevaihtoa liiketoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille ja kertakorvauksen maksaville viljelijöille yli 20 000 zlotya, voivat harkita muunlaista vapautusta käteisvarallisuusvelvoitteesta. rekisteröityminen perustuu palvelumaksujen hyväksymiseen vain pankkitililtä. Tämän hyödyntäminen edellyttää kuitenkin, että laissa määrätyt ehdot täyttyvät.

Kassakoneiden käytön kirjanpitovelvollisuudesta vapauttamista koskevan asetuksen liitteen 37 kohdassa täsmennetään kassavapautuksen hyödyntämisen edellytykset maksulajikohtaisesti. Tätä etuoikeutta voidaan käyttää seuraavin ehdoin:

  • palvelujen tarjoaminen elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille ja kiinteämääräisille maanviljelijöille, jos palveluntarjoaja saa täyden korvauksen harjoittamastaan ​​toiminnasta postitse, pankki- tai säästö- ja luottoosuuskunnalla (vastaavasti verovelvollisen pankkitilille tai verovelvollisen tilille) tili säästö- ja luotto-osuuskunnassa), jonka jäsen hän on);

  • maksun dokumentoivista asiakirjoista ja todisteista käy selvästi ilmi, mihin tiettyyn toimintaan liittyi.

Kuntosalien omistajat voisivat teoriassa hakea vapautusta kassakoneesta yllä olevan säännöksen nojalla, mutta tämä edellyttäisi maksujen hyväksymistä vain pankkitilin kautta, mikä voi olla kuntosalien osalta vaikea toteuttaa. Tästä johtuen kuntosaleja pitävät yrittäjät käyttävät yleensä kassakoneita ja rekisteröivät niihin ei-yrittäjille tai kiinteämääräisille maanviljelijöille tehdyt myyntitapahtumat.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kuntosalin online-kassakoneet

Fyysisen kunnon parantamiseen liittyvien tilojen toimintaan liittyvien palveluiden online-kassakoneiden asennusvelvoitteen määräaika - vain sisäänpääsy - siirrettiin maan epidemiatilanteen vuoksi 1.7.2021. Tämä tarkoittaa, että kaikki vanhan tyyppisiä kassakoneita käyttävät kuntosalit joutuvat ostamaan uudet laitteet - verkkokassat vain muutaman kuukauden sisällä. Tällä hetkellä ei ole tietoa mahdollisesta lykätä pakollisten online-kassojen käyttöä fyysistä kuntoa parantavissa tiloissa.

Verkossa toimivat verokassat – miten ne eroavat perinteisistä?

On-line verokassakoneet ovat laitteita, jotka ovat kiinteästi yhteydessä Internetiin ja siten Kassan keskustietovarastoon, joiden ansiosta verotoimistojen päälliköillä sekä tulli- ja verotoimistojen päälliköillä on mahdollisuus valvoa käynnissä olevia tapahtumia. perusta. Reaaliaikainen tiedon välitys tehdyistä myyntitapahtumista ei rajoita kuittien asiakkaalle myöntämistarpeeseen liittyviä muodollisuuksia. Yrittäjän tulee silti aina antaa ostajalle verokuitti myynnin yhteydessä.

Alennus kassakoneen ostosta

Kassakoneen hankinta on verotuksessa vähennyskelpoinen kustannus, josta aiheutuu pienempi tulovero. Arvonlisäveron voi myös vähentää täysimääräisenä, tietysti edellyttäen, että kassakonetta käytetään elinkeinotoiminnassa verotettavaan toimintaan. Lisäetu ostettaessa ensimmäistä kassakonetta (myös useita kassakoneita) tai sen vaihtovelvollisuuden sattuessa verkkokassaan on alennuksen hakeminen kassakoneen ostosta, mutta tällainen oikeus myönnetään vasta tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Verkkokassan rekisteröintiin liittyvät muodollisuudet

Kassakoneen hankintaan ja käyttöön liiketoiminnassa liittyy monia muodollisuuksia, jotka tulee suorittaa hankinnan jälkeen ja laitteen käytön aikana. Huolimattomuus tai tietämättömyys tältä osin voi viedä yrittäjältä oikeuden hyötyä kassavähennyksestä, ja sen vähentämisen yhteydessä veroviranomainen voi vaatia hyvitystä kassahelpotuksen perusteettoman soveltamisen vuoksi.

Myyntirekisteröinnin alkamispäivän pitäminen kassalla on välttämätön edellytys kassaalennuksen hyödyntämiselle.

Kun ostat verokassakoneen, muista fiskaloida se huoltoteknikon läsnäollessa, ennen kuin aloitat verkkokassan tallennuksen. Tämä on kertaluonteinen toimenpide. Verotusprosessi käynnistää veromuistin ja suojatun muistin työskentelyn, ja lopuksi laaditaan ja lähetetään kassakeskukseen veroraportti, joka vahvistaa, että verotus on suoritettu. Sen jälkeen on mahdollista siirtää tietoja tapahtumien rekisteröintiin käytettävän verkkokassan ja Kassakeskuksen välillä.

Verkkokassan verotusta koskeva selvitys on liitettävä kassakirjaan (yleensä huoltoteknikon laatima), joka sisältää kaikki tarvittavat tiedot laitteesta, erityisesti nimi, malli, sarjanumero, yksilöllinen numero, valmistajan tai maahantuojan rekisterinumero sekä tiedot yrittäjästä ja palvelusta. Kassarekisteri on elinkeinonharjoittajan velvollinen säilyttämään kassakoneen elinkeinokäytön päättymiseen asti.