Sopimussakko arvonlisäveroineen

Palveluvero

Sopimuksen rikkomisesta tai määräaikojen noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksia, kuten tarve maksaa sopimussakko urakoitsijalle.

Veroviranomaiset - ALV sopimussakkoista

Tähän asti uskottiin, että tällainen etu ei ole tavaroiden ja palveluiden veronalaista, koska se ei ole palautettava maksu. Veroviranomaiset ovat kuitenkin eri mieltä ja toteavat, että vuokrasopimuksen ennenaikaisesta irtisanomisesta maksun saaminen liittyy korvauksen saamiseen ennenaikaiseen peruuttamiseen kutsutusta toiminnasta. Näin ollen arvonlisäverolain mukaan maksulliset palvelut ovat arvonlisäveron alaisia.

Mitä WSA sanoo?

Tämän vahvistaa Varsovan läänin hallinto-oikeuden 15. helmikuuta 2013 antamassaan tuomiossa esittämä kanta (tiedoston viitenumero III SA / Wa 1882/12). Se totesi, että vuokrasopimuksen osapuolet ovat sopineet ehdoista, joilla sopimus tulee toteuttaa, jossa on vain määräys sopimuksen ennenaikaiseen irtisanomiseen oikeudesta ja samalla ei ole kysymys siitä, että irtisanominen tapahtuu tietyn toimenpiteen suorittamatta jättämisen tai sovittujen ehtojen rikkomisen yhteydessä. Tällöin myös maksettu summa ja siihen liittyvä sopimussakko on katsottava osaksi palkkiota:

"(...) tällaisten sopimusten perusteella maksetut määrät, jotka johtuvat suoraan näiden sopimusten sisällöstä - vaikka niitä kutsutaankin sopimussakkoiksi tai vahingonkorvauksiksi - ovat itse asiassa osa vuokrasopimuksen mukaista sovintoa, eräänlainen " korvaus ", maksu urakoitsijan lainmukaisesta suostumuksesta sopimuksen ennenaikaisesta peruuttamisesta. Ne ovat tavara- ja palveluveron alaisia, ja ne tulee dokumentoida ALV-laskuilla. (...)"

Erilainen yksilöllinen tulkinta

On kuitenkin syytä huomata, että tässä asiassa oli myös erilainen kanta Varsovan verokamarin johtajan yksittäisessä tulkinnassa 15. maaliskuuta 2013 (IPPP1 / 443-1251 / 12-4 / AP). Hänen mielestään "(...) kyseessä olevassa tapauksessa korvauksen maksaminen on korvausta Vuokranantajalle osapuolena, johon sopimuksen täyttämättä jättäminen tai virheellinen täyttäminen vaikuttaa, eikä siihen liity edun suorittamista vuokranantajan toimesta. Vuokranantaja. Näin ollen se ei kuulu vahingonkorvauksena (korvauksena) syntyneiden tappioiden pykälässä lueteltujen verollisten toimintojen luetteloon. 5 sek. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan niitä ei siis veroteta."

Kuten asiassa mainituista kahdesta erilaisesta tulkinnasta ilmenee, jotka koskevat tavaroiden ja palveluiden verotusta, sopimussakkoja vuokrasopimuksen ennenaikaisesta irtisanomisesta - tämä on kiistanalainen kysymys. Tämä herättää veronmaksajissa monia epäilyksiä siitä, miten tilanne ratkaistaan ​​arvonlisäverosäännösten mukaisesti. Edullisin ratkaisu tässä tilanteessa on sopimussakkon maksamista koskevien sopimusehtojen syvällinen analyysi ja epäselvissä tapauksissa hakea yksilöllistä tulkintaa.