JPK_V7 rakennusliikkeessä - uusi ALV-rekisteri!

Palveluvero

Rakennusyritykset ovat yksi nopeimmin kasvavista toimialoistamme taloudessamme. Rakennusalalla toimii sekä suuria että pieniä yrityksiä. Yleensä suuretkin myyvät rakennusten rakentamisen lisäksi niitäkin. Toisaalta pienemmät toimivat yleensä alihankkijoina tai tekevät pieniä korjaus- ja rakennustöitä luonnollisille henkilöille. Valtiovarain-, investointi- ja kehitysministerin 15.10.2019 antaman asetuksen tavaroiden ja palveluiden verotuksen veroilmoitusten ja tietueiden sisältämien tietojen yksityiskohtaisesta laajuudesta liittyen edellä mainitulla toimialalla on edessään myös merkittäviä muutoksia. Mitä muutoksia JPK_V7 tuo rakennusyritykseen? Tarkistaa!

JPK_V7 rakennusliikkeessä - tietueet GTU-koodilla

Aluksi on syytä muistaa, että kun tavarat tai palvelut kuuluvat johonkin näistä kolmestatoista ryhmästä, rakennustoimintaa harjoittava verovelvollinen on velvollinen merkitsemään ne asianmukaisella GTU-koodilla JPK_V7M tai JPK_V7K.

Esimerkki 1.

Rakennusyritys rakentaa lohkoja kehittäjän puolesta. Lokakuussa se aloitti suuren asuntoalueen rakentamisen Kaliszissa. Pitäisikö myydyt palvelut merkitä GTU-koodilla tietueisiin? 

Lainsäätäjä listasi GTU-asetukseen kolme palvelutyyppiä:

  • Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien siirtoon liittyvien palvelujen tarjoaminen;
  • aineettomien palvelujen tarjoaminen;
  • kuljetus- ja varastonhallintapalvelujen tarjoaminen.

Kehittäjälle suoritettuja rakennuspalveluita ei siis tule merkitä GTU-koodilla, koska ne eivät sisälly yllä mainittuun palveluluetteloon.

Esimerkki 2.

Rakennusyritys rakentaa omakotitalotilaa. Se myy valmiita taloja valmistumisen jälkeen. Pitääkö sen merkitä GTU-koodilla myyntilaskut tietueisiin?

Tässä tapauksessa palvelun kohde ei ole talojen myyntiin (tavaroiden toimitus) liittyvä rakennuspalvelu. GTU 10 -otsikon alla on rakennusten ja rakenteiden toimitus. Siten rakennusyhtiön talojen myynti on merkitty GTU-koodilla. Tässä tapauksessa tavarat toimitetaan, ei palvelua.

Esimerkki 3.

Rakennusyritys rakentaa hallia, jonka se aikoo myydä. Pitääkö tässä tapauksessa merkitä myyntilaskuihin GTU-koodi kirjanpitoon?

Kyllä, koska myös tässä tapauksessa rakennus myydään. Myyntilasku on siksi merkittävä GTU 10 -koodilla.

MPP ja uusi JPK_VAT rakennusyrityksessä

Aluksi on syytä muistaa, että useimmat 1.11.2019 alkaen rakennustoimintaa harjoittavat yritykset käyttävät pakollista SPM:ää. Tämä velvollisuus koskee vain liiketoimia, jotka täyttävät 12 artiklan kriteerit. 108a kohta. arvonlisäverolain 1a. Siksi rakennusyritykset uudessa JPK_VAT:ssa ovat velvollisia merkitsemään nämä liiketoimet. Lainsäätäjä velvoitti merkitsemään edellä mainitut liiketoimet SPM:n kirjanpitoon. Tärkeää on, että yllä oleva merkintä koskee sekä tahoja, jotka myyvät ja ostavat palveluita tai tuotteita, joihin sovelletaan pakollista SPM:ää.

Esimerkki 4.

Kaliszista kotoisin oleva rakennusyritys suoritti kunnostuspalvelun. Se koostui sähköasennuksen tekemisestä. Laskun kokonaisarvo on yli 30 000 PLN brutto. Pitäisikö se tällaisessa tilanteessa merkitä SPM:llä uuteen JPK_VAT-rekisteriin?

Kyllä, verovelvollisen tulee tässä tapauksessa merkitä lasku SPP:ksi uuteen JPK_VAT-rekisteriin. Tärkeää on, että yllä oleva palvelu on pakollisen SPP:n alainen.

JPK_V7 rakennusliikkeessä ja kassa

Rakennusyrityksessä kassakone ei ole pakollinen. Ottaen kuitenkin huomioon kassakoneiden vapautuksen määrän (tällä hetkellä 20 000 zlotya vuodessa), monien yrittäjien on sovellettava sitä. Uuden JPK_VAT:n mukaan kassakoneen kuukausiraportit tulee merkitä tunnuksella "RO".

Esimerkki 5.

Rakennusyritys on tehnyt peruskorjauksen sellaisen luonnollisen henkilön asunnossa, joka ei harjoita liiketoimintaa. Yllä oleva palvelu on kirjattu kassakoneeseen ja sisällytetty kuukausiraporttiin. Miten verovelvollisen tulee merkitä yllä oleva veroraportti uuteen JPK_VAT:iin?

Tässä tapauksessa, kuten yllä näkyy, kuukausiraportissa tulee olla merkintä "RO".

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Laskut kuiteista rakennusliikkeessä

Veronmaksajat, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, pyytävät usein laskuja aiemmin annetuista verokuitteista. Yllä oleva johtuu mahdollisuudesta hyödyntää lämpömodernisoinnin helpotusta.

Esimerkki 6.

Rakennusyritys teki aurinkosähköasennuksen luonnollisen henkilön asuinrakennukseen. Luonnollinen henkilö, saatuaan kuitin, pyysi laskua, koska hän haluaa hyödyntää lämpömodernisointialennuksen. Pitääkö yllä oleva lasku merkitä erityisellä tavalla JPK_VAT-tietueeseen?

Tässä tapauksessa verovelvollisen tulee merkitä luonnolliselle henkilölle laadittu lasku JPK_VAT-tietueeseen FP.

Yhteenvetona voidaan todeta, että rakennusyrityksessä verovelvollisen on rakennusta, rakennelmaa tai maata luovuttaessaan käytettävä koodia GTU 10. Tarjotut rakentamispalvelut eivät ole GTU-merkintöjen alaisia.

Jos rakennusyhtiöt pitävät kirjaa kassakoneilla, kuukausittaiset veroraportit tulee merkitä RO:ksi uudessa JPK_VAT:ssa.

Kun kyseessä on luonnolliselle henkilölle laadittu kuitti, FP tulee merkitä JPK_VAT-kirjanpitoon.

Lisäksi rakennusyritykset ovat velvollisia merkitsemään tietyt laskut SPM:ksi JPK_VAT-kirjanpitoon.

Oikeusperusta

Valtiovarain-, investointi- ja kehitysministerin 15.10.2019 antaman asetuksen 10 § 3 alakohta 3, 4 § 13 alakohta, 5 § 1, 3 alakohta veroilmoitusten ja verotietojen yksityiskohtaisesta laajuudesta tavaroista ja palveluista.