JPK MAG esimerkki asiakirjojen sisällyttämisestä tiedostoon!

Verkkosivusto

Verojärjestelmän tiukentamiseksi valtiovarainministeriö otti käyttöön uuden verovalvontaa parantavan elementin eli Standard Audit File -tiedoston. Tämä tiedosto erottaa useita rakenteita, jotka ohjaavat tiettyä toiminta-aluetta. Yksi niistä on JPK MAG eli varastoa ohjaava tiedosto. Artikkelissa käsitellään JPK MAG -järjestelmää, esimerkkiä, sen rakennetta ja mitä sen tulisi sisältää.

Mikä on varasto?

JPK-säännökset tai muut lait eivät suoraan selitä varaston käsitettä verotuksellisesti, mikä puolestaan ​​johtaa siihen, että yrittäjät epäilevät, kenen tulee toimittaa JPK MAG -tiedosto.

Yrittäjillä on varastoa pitäessään mahdollisuus mm. kauppatavara- ja perusmateriaalivarastojen hallintaan. Siksi ne luovat erilaisia ​​varastoasiakirjoja, kuten:

 • PZ - ulkoinen vastaanotto,
 • PW - sisäinen vastaanotto,
 • WZ - ulkoinen painos,
 • MM - toimialojen välinen siirto,
 • RW - sisäinen maksu,
 • WP - tuotantojulkaisu.

Lisäksi JPK-tiedosto itsessään on tarkoitettu antamaan valvontaviranomaisille tietoa verokirjoista ja kirjanpitoasiakirjoista, ei niiden säilytyspaikasta, joten JPK MAG:n tapauksessa ydinasia on varastodokumenttien luotettava säilyttäminen.

On muistettava, että valvontaviranomaisten käyttöön annettavien varastotietojen tulee sisältää todellista tietoa varaston toiminnasta ja niiden tulee olla tosiseikkoja mukaisia.

JPK MAG esimerkki rakenteesta ja mitä sen pitäisi sisältää

JPK MAG on yksi JPK-rakenteista, joka on suunniteltu valvomaan varaston liikkeitä ja niiden noudattamista reskontraan. Tämä rakenne koskee 1.7.2018 alkaen kaikkia sähköisessä muodossa varastoa pitäviä yrittäjiä ja se toimitetaan vain veroviranomaisen pyynnöstä.

Seuraavat varastodokumentaatiot tulee esittää tietyssä rakenteessa:

 • PZ - ulkoiset vastaanotot,
 • WZ - ulkoiset versiot,
 • MM - varastojen väliset liikkeet,
 • RW - sisäinen maksu.

Yksi JPK MAG -tiedosto vastaa vain yhtä varastoa. Siksi, jos yrittäjällä on useita varastoja, hän on valtiovarainministeriön pyynnöstä velvollinen laatimaan niin monta tiedostoa kuin hänellä on varastoja.

JPK MAG -rakenne koostuu kolmesta osasta:
 • Tarkistussumma, joka sisältää tietoja, kuten:
  • asiakirjojen määrä,
  • asiakirjojen arvo;
 • Luettelo todisteista, joka sisältää tietoja, kuten:
  • varastoasiakirjan numero,
  • varastoasiakirjan myöntämispäivä,
  • varastoasiakirjan arvo,
  • tavaran/materiaalin vastaanottaja,
  • tavaroiden/materiaalin myöntämis-/vastaanottopäivä,
  • laskun numero tai tavaran/materiaalin eritelmä,
  • laskun tai tavaran/materiaalin eritelmän myöntämispäivä;
 • Yksityiskohtaiset todisteet, jotka sisältävät tietoja, kuten:
  • varastoasiakirjan numero,
  • tuote/materiaali/pakkauskoodi,
  • tuotteen/materiaalin/pakkauksen nimi,
  • myönnetty määrä / kuitit,
  • mittayksikkö,
  • tavaran hinta / materiaali / pakkaus,
  • tavaran/materiaalin/pakkauksen arvo.

JPK MAG -rakenne on laadittava kuukausittain ja toimitettava valtiovarainministeriölle XML-muodossa ulkoisella tietovälineellä, esimerkiksi CD:llä tai pendrivellä. JPK MAG -tiedosto tulee toimittaa vain veroviranomaisten pyynnöstä.

JPK MAG -esimerkki wFirma.pl-järjestelmässä luodusta fragmentista:

Kuten näette, xml-muoto, jossa JPK-rakenteet luodaan, on tavalliselle veronmaksajalle lukukelvoton, mutta valtiovarainministeriölle se on yksinkertaisin, mutta myös erittäin yksityiskohtainen muoto, jolla voi lukea tietoja pidetyistä kirjoista.

JPK MAG - esimerkki luomisesta wFirma.pl-järjestelmässä

JPK MAG -tiedoston luominen wFirma.pl-järjestelmässä on mahdollista käyttäjille, joilla on VERKKOTILINPÄÄTÖS- tai MYYNTIOHJELMA-paketti laajennettu VARASTO-moduulilla. Lataa tiedosto siirtymällä TALLENNUS-välilehteen »DOKUMENTIT» LATAA JPK MAG. Sitten JPK MAG -tiedosto ladataan tietokoneen levylle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että SAF-T-rakenne tulee luoda vain veroviranomaisen pyynnöstä ja se on tarkoitettu verovelvollisille, jotka pitävät varastoa sähköisessä muodossa.