Mistä lähtien JPK_MAG on ollut pakollinen yrittäjille?

Verkkosivusto

Yhteisessä tarkastustiedostossa on monia rakenteita, jotka tarjoavat yksityiskohtaista tietoa veroviranomaisille verovelvollisten harjoittaman liiketoiminnan eri osa-alueilla. Ne luotiin Puolan verojärjestelmän sinetöimiseksi. Tärkeää on, että lainsäätäjä otti käyttöön velvoitteen toimittaa yksittäiset JPK-tiedostot asteittain - SAF-rakenteen tyypin ja yritysluokan mukaan eriteltynä. Tämän seurauksena veronmaksajilla oli aikaa mukauttaa kirjanpitojärjestelmänsä uusiin raportointivelvoitteisiin. Yksi yhtenäisen ohjaustiedoston rakenteista on JPK_MAG. Katsotaan, mitä se on, mitä tietoja se antaa toimistolle ja kenellä on velvollisuus toimittaa!

Mikä on JPK_MAG ja mitä tietoja se sisältää?

1.7.2018 alkaen yksi yrittäjien luotavan yhtenäisen valvontatiedoston rakenteista on JPK_MAG, eli tiedosto, joka sisältää tiedot yrityksessä toimivasta varastosta. Tämän tiedoston tarkoituksena on tarkistaa varastoliikkeet, kuten myytyjen tavaroiden tai materiaalien luovutukset. JPK_MAG on yksi yksittäisen valvontatiedoston rakenteista, joka toimitetaan vain veroviraston pyynnöstä.

JPK_MAG-tiedosto sisältää tietoja neljästä varastoasiakirjatyypistä:

  • PZ - ulkoinen vastaanotto;
  • WZ - ulkoinen painos;
  • RW - sisäinen maksu;
  • MM - toimialojen välinen siirto.

Valtiovarainministeriön käyttöön tarjoama JPK_MAG-rakenne ei neljän edellä mainitun asiakirjatyypin lisäksi sisällä muita varastoasiakirjoja, kuten esim. PW (sisäinen kuitti).

Jos yrittäjä antaa työversiot varastoasiakirjoista ns "Puskuri" eli varastosiirtoa (luovutus, vastaanotto tai toimialojen välinen siirto) valmistelevat asiakirjat eivät näytä niitä JPK_MAG-tiedostossa. Valtiovarainministeriö esitti tällaisen kannan verkkosivuillaan JPK_MAG-tiedostoa koskevissa kysymyksissä ja vastauksissa: "(...) ei ole mahdollista luoda JPK_MAG-rakennetta puskurissa muokatun todisteen perusteella”. Jos yrittäjällä on fyysisesti yksi varasto, joka on kirjanpitojärjestelmässä jaettu tyyppeihin, esim. raaka-ainevarasto, puolivalmistevarasto tai kaupallinen varasto, niin verovelvollisen tulee veroviraston pyynnöstä toimittaa jokaiselle erillinen JPK_MAG. erillinen varasto.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kenen on lähetettävä JPK_MAG?

Toisin kuin JPK_V7-tiedosto, jonka vain aktiivisten arvonlisäveron maksajien on lähetettävä MF:lle, JPK_MAG-tiedosto koskee kaikkia (sekä arvonlisäverollisia että ei-arvonlisäverollisia), jotka ylläpitävät varastoa tietokoneohjelmassa. Säännökset eivät velvoita yksityisyrittäjiä tai siviilioikeudellisia yhtiöitä harjoittamaan varastonhoitoa. Veronmaksajat kuitenkin pitävät varastoa vapaaehtoisesti esimerkiksi lisätäkseen tavaratalouden hallintaa yrityksessä. Yllämainitun yhteydessä tällaisten yrittäjien on toimitettava JPK_MAG-tiedosto. Paperivarastoa pitävät veronmaksajat eivät ole velvollisia toimittamaan JPK_MAG-tiedostoa. Toisaalta varaston pitäminen sähköisessä muodossa tunnistetaan myös esimerkiksi Exceliä käytettäessä. Toimiston pyynnöstä toimitettavat JPK-lisärakenteet, mukaan lukien JPK_MAG-rakenne, mahdollistavat tehokkaamman veromenettelyn, varmistustoiminnan tai verotarkastuksen. Yksi JPK-tiedostojen eduista on toimintojen ajan lyhentäminen. Yrittäjällä on JPK_MAG-tiedoston toimittamista koskevan kutsun saatuaan 3 päivää aikaa saattaa se saataville. Yrittäjä voi perustelluissa tapauksissa (esim. suuri tietomäärä, vastuuhenkilön poissaolo) pyytää veroviranomaista pidentämään pyynnössä mainittua määräaikaa.

JPK_MAG-tiedoston voi toimittaa toimistoon käyttämällä:

  • ilmainen JPK 2.0 -asiakassovellus JPK_MAG:n luomiseen ja lähettämiseen;
  • kirjanpitojärjestelmät, jotka mahdollistavat JPK_MAG:n generoinnin ja lähettämisen (esim. wFirma.pl);
  • ulkoisille tietovälineille, kuten flash-asemille, muistikorteille, CD-/DVD-levyille tai muille levyille, tai erityisillä sähköisen viestinnän keinoilla.

JPK_MAG-tiedostoa ei voi lähettää sähköpostitse tai paperimuodossa.

Kuinka luodaan JPK_MAG-tiedosto?

Yrittäjien, jotka hoitavat varastonhallintaa wFirma.pl-järjestelmässä ja joilla on siksi myyntipäällikkö + varasto tai verkkokirjanpito + varastopaketti, on laadittava JPK_MAG-tiedosto veroviraston pyynnöstä. Jos haluat luoda JPK_MAG-tiedoston, siirry välilehdelle VARASTO »ASIAKIRJAT ja valitse ylävalikkopalkista Lataa JPK_MAG.

JPK_MAG-tiedosto voidaan luoda myös välilehden kautta: START »VEROT» YHTEINEN VALVONTATIEDOSTO »LISÄÄ» LISÄÄ JPK_MAG.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yhden kontrollitiedoston yksittäisten rakenteiden käyttöönotto eri päivinä eri yrittäjäryhmille herätti kysymyksiä, kuten: "JPK_MAG - mistä lähtien se on pakollinen?". Epäilykset tästä asiasta hälvenivät 1.7.2018. Tästä päivästä alkaen jokainen sähköisessä muodossa olevaa varastoa pitävä yrittäjä on velvollinen toimittamaan JPK_MAG-tiedoston valvontaviranomaisen pyynnöstä.