JPK FA -rakenne - kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

Verkkosivusto

1.7.2018 alkaen jokaisen yrittäjän (mikro-, pk-, keski- ja suuryrittäjä) on toimitettava veroviranomaisen pyynnöstä muut SAF-T-rakenteet. Niihin kuuluu mm JPK FA, JPK PKPIR, JPK EWP, JPK KR, JPK WB ja JPK MAG. Samalla on pidettävä mielessä, että kaikki rakenteet eivät koske jokaista yrittäjää. Alla olevassa artikkelissa keskitymme lueteltujen Standard Audit Files -rakenteiden joukossa siihen, miltä SAF-T-rakenne näyttää ja mitä vaatimuksia sen tulee täyttää.

Mikä on JPK FA?

JPK FA -tiedosto sisältää lähetetyt myyntilaskut. Mielenkiintoista on, että alun perin valtiovarainministeriö oletti, että SAF-T koskee sekä myynti- että kustannuslaskuja. Tästä ideasta kuitenkin lopulta luovuttiin ja SAF-T:n rakenteessa on nyt vain tulolaskut. On syytä mainita, että SAF-T-rakenteessa on eniten kenttiä kaikista muista JPK-rakenteista, koska peräti 92 kenttää, joista 43 on pakollisia.

SAF-T, myyntilaskurakenne koskee yrittäjiä, jotka pitävät kirjanpitoa sähköisessä muodossa. Tämän vahvisti itse johtaja Przemysław Krawczyk 29. toukokuuta 2018 annetussa haastattelussa "ministeriö helpottaa veronmaksajien JPK FA:n valmistelua" vastauksena kysymykseen. Onko paperilaskuja skannattu veronmaksaja pyynnöstä SAF:n alainen? Hän ilmoitti siinä suoraan, että veronmaksaja - jos hän pitää kirjoja sähköisessä muodossa ja arkistoi vain paperilaskut skannattuna, hänen on luotava SAF-T veroviraston pyynnöstä. Jos kirjoja ei säilytetä sähköisessä muodossa, SAF-T ei peitä niitä pyynnöstä. Loogisen rakenteen muodossa oleva lasku ei ole skannaus eikä muokattavissa oleva PDF. Vain käsiteltävät tiedot ovat tällaisia ​​laskuja.

Siksi, jos yrittäjä ei pidä verkkokirjanpitoa ja laatii paperilaskuja, hänellä ei ole velvollisuutta toimittaa SAF-T:tä.

JPK FA -rakenne – mitä se sisältää?

JPK FA -tiedoston sisältämät yksittäisten myyntilaskujen elementit sisältävät muun muassa seuraavat sisällytettävät tiedot:

 • myöntämispäivä,
 • peräkkäinen laskun numero, joka on annettu yhdessä tai useammassa sarjassa ja joka yksilöi laskun,
 • tavaroiden tai palvelujen ostajan etu- ja sukunimi tai nimi,
 • ostajan osoite,
 • tavaroiden tai palvelujen myyjän etu- ja sukunimi tai nimi,
 • myyjän osoite,
 • numero, jolla verovelvollinen tunnistetaan verotuksessa,
 • numero, jolla tavaran tai palvelun ostaja on tunnistettu sen veron tai arvonlisäveron osalta, jolla hän vastaanotti tavarat tai palvelut,
 • tavaroiden toimittamisen tai palvelun suorittamisen tai maksun vastaanottopäivämäärä,
 • liikevaihdon arvon summa perus-, alennettu- tai 0 % verokannan kanssa - aktiivisten arvonlisäveron velvollisten osalta
 • arvonlisäverosta vapautetun myynnin arvon summa - arvonlisäverosta vapautettujen verovelvollisten osalta,
 • veron määrä nettomyyntiarvon summasta perus- tai alennettuun verokantaan, jos kyseessä on aktiivinen arvonlisäveron maksaja,
 • maksettava kokonaissumma,
 • P_16 - jos käytät ALV-käteismenetelmää, kirjoita lause TOSI tähän kenttään,
 • P_17 - jos laskutat itse, kirjoita tähän kenttään TRUE,
 • P_18 - jos käytetään käännettyä verotusta, tähän kenttään tulee kirjoittaa lause TOSI.

Yllä olevat JPK FA:n sisältämät tiedot osoittavat, että tämä tiedosto sisältää kaikki arvonlisäverolain mukaiset laskun pakolliset osat eli art. 106e kohta. 1. SAF-T-rakenteessa "Laskun tyyppi" -kohdassa esitetään seuraavat perustiedot laskun tyyppiä luokittelevan merkinnän muodossa:
- ALV - lain mukainen tavallinen arvonlisäverolasku,
- KORJAUS - korjaava lasku,
- ZAL - ennakkolasku tai ennakkolasku,
- POZ - muun tyyppiset laskut, esim. kuittilasku.

JPK FA - myyntilasku ulkomaan valuutassa

Valuuttamääräisten myyntilaskujen osalta valtiovarainministeriö ilmoitti, että tulisi luoda erillinen JPK FA, jossa on maininta valuuttasta, johon luotu tiedosto liittyy. Sitten "Oletusvaluuttakoodi" -kenttään syötetään asianmukainen koodi valuutasta, jossa JPK FA on luotu, esim. EUR, GBP, USD. Määrittämällä valuutan tässä kohdassa poistamme vaihtoehdon sisällyttää tietoja muissa valuutoissa. Vain yhdelle valuutalle määritetyt laskut tulee lähettää JPK FA -tiedostoon. Kun myyntilaskuja on eri valuutoilla, jokaiselle valuutalle tulee luoda erilliset JPK FA -tiedostot erikseen. Tämä vastaa sitä, että näissä laskuissa ilmoitettuja summia ei muunneta Puolan valuutaksi.

ALV-vapautus ja JPK_FA

Objektiivisen tai subjektiivisen vapautuksen perusteella arvonlisäverosta vapautettuja verovelvollisia vaaditaan lisäksi JPK_FA-rakenteessa otsikkoon P_19 syöttämään arvo "true" ja - merkitse kohtaan. P_19C lain säännös tai lain perusteella annettu laki, jonka perusteella verovelvollinen soveltaa verovapautusta, esim. Arvonlisäverolain 43 §:n 1 momentti - elinkeinotoiminnan kohteena oleva vapautus.

Vaatimukset myyntilaskujen yhtenäisen valvontatiedoston laatimiselle

Koska SAF-T-rakenne myyntilaskuineen on toimitettava veroviranomaisten pyynnöstä, lainsäätäjä on säätänyt vaatimukset siitä, millä tietovälineellä tämä tiedosto on toimitettava. Verokirjojen sähköisten viestintävälineiden lähettämistavasta ja teknisistä vaatimuksista tietovälineille, joille nämä kirjat voidaan tallentaa ja siirtää, annetun asetuksen 3 §:n mukaan liikenteenharjoittajien on oltava:
 1. merkitty tavalla, joka mahdollistaa kuljettajan yksiselitteisen tunnistamisen;
 2. sovitettu siirrettäväksi yleisesti saatavilla olevien lukulaitteiden välillä;
 3. sopii säilytettäväksi 18–22 °C:ssa ja 40–50 %:n suhteellisessa kosteudessa.

On syytä korostaa, että tallennettujen JPK-tiedostojen tulee varmistaa tietojen uskollinen lukeminen eri valmistajien valmistamissa laitteissa, jotka sopivat tietyn tyyppiselle kantoaaltotyypille (ne voivat olla mm. DVD-levyjä, CD-levyjä, ulkoisia asemia tai USB-muistitikkuja ). Valtiovarainministeriön hallituksen verkkosivuilla finans.mf.gov.pl pyynnöstä yhtenäisen valvontatiedoston tiedoissa mainittiin, että SAF-T voidaan toimittaa sähköisesti hakemuksen kautta:
- JPK 2.0 asiakas,
- e-mikroyritys
valtuuttamalla lähetys omalla hyväksytyllä allekirjoituksellasi tai luotettavalla profiililla. Kuitenkin vain yrittäjät, joilla on yksityinen elinkeinonharjoittaja, voivat käyttää mahdollisuutta lähettää tämä tiedosto sähköisesti.

Luodaan JPK_FA wFirma.pl-järjestelmässä

WFirma.pl-järjestelmässä on mahdollista luoda JPK FA helposti ja kätevästi seuraavalla kaavalla: TULO »MYYNTI, jossa ensin valitaan ajanjakso, jolle tiedosto luodaan ja sitten vaihtoehto LATAA JPK FA.

Sitten JPK FA -rakenne XML-muodossa ladataan tietokoneen levylle.