Mitkä ovat luonnollisen henkilön lain mukaiset oikeudet?

Palvelus

Koko kansantalous perustuu markkinoiden toimintaa säätelevien talousoikeudellisten yksiköiden, kuten yhtiöiden, säätiöiden tai budjettiyksiköiden, toimintaan. Edellä mainittujen joukossa on myös erittäin aktiivisia yksityisyrityksiä, jotka ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Edullinen sosiaaliturvamaksu sekä mahdollisuus käyttää oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja EU-varoja kannustavat luonnollisia henkilöitä siirtymään kokoaikatyöstä yritystoimintaan. Lue artikkeli ja selvitä, mitkä ovat luonnollisen henkilön oikeudet ja kenelle ja milloin tämä asema myönnetään?

Kuka on luonnollinen henkilö?

Siviililaissa ei ole yksiselitteistä määritelmää luonnolliselle henkilölle. 8. §1 kuitenkin viittaa siihen, että "jokainen ihminen on syntymästä lähtien oikeuskelpoinen". Syntyessä saatu oikeuskelpoisuus ilmenee mahdollisuutena olla oikeuksien ja velvollisuuksien piirissä olevien oikeussuhteiden kohteena, esimerkiksi siviilioikeudellisen sopimuksen tekeminen. Puolan lain mukaan jokainen ihminen tulee oikeustoimikelpoiseksi myös 18 vuoden iässä, mikä tarkoittaa, että hän voi hankkia oikeuksia omasta puolestaan, esimerkiksi ostaa maata tai ottaa velkoja, esimerkiksi kiinnityksen muodossa. Yli 13-vuotiaat lapset saavat rajoitetun oikeustoimikelpoisuuden päivittäisessä toiminnassa. Siten he voivat tehdä "pieniä" vertaissopimuksia vastatakseen esimerkiksi pienhankintojen tarpeisiin (sanomalehden osto), ostosopimuksen vähäarvoisten esineiden myymisestä tai vaihtamisesta (kirjojen vaihto tai osto opiskelijat). Tärkeissä asioissa näiden ihmisten puolesta päättää vanhempi tai laillinen huoltaja.

Laintoimikelpoisuudesta ei voi luopua, eikä se ole toimintakyvyttömällä henkilöllä, jonka osalta kaikki päätökset tekee edunvalvoja.

Mitkä ovat luonnollisen henkilön oikeudet liiketoimissa?

Jokainen täysin oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö voi itsenäisesti perustaa ja harjoittaa liiketoimintaa yksityisyrityksenä tai yhteistyössä toisen yhteisön kanssa yhtiömuodossa. Viime vuosina yhden miehen toiminta on ollut yksi eniten valituista toimintamuodoista, mikä johtuu pääasiassa mahdollisuudesta saada alkurahoitusta Euroopan unionista. Luonnollinen henkilö, joka päättää perustaa yrityksen, toteuttaa sen omaan lukuunsa kertyneen tai jaetun pääoman perusteella, mutta alkupääomaa ei vaadita. Lisäksi luonnollisen henkilön oikeudet tekevät yrityksen perustamisesta täysin ilmaista, ja se tapahtuu keskusrekisteriin ja elinkeinotietoihin jätetyn CEIDG-1-rekisteröintihakemuksen perusteella. Kuitenkin, jos luonnollisen henkilön tulot vuoden jokaisena kuukauden aikana eivät ylitä 50 % vähimmäispalkasta (vuonna 2018 se on 2 100 zlotya brutto) ja hän ei ole aiemmin harjoittanut yritystoimintaa tai on erotettu yrittäjärekisteristä ennen 30.4.2017, toiminnan rekisteröintivelvollisuutta ei sovelleta.

Mitkä ovat yksityisyrityksen edut ja haitat?

Yksityisen elinkeinonharjoittajan perustaminen luonnollisen henkilön tulevan toiminnan erityispiirteistä ja odotettavissa olevista tuloista riippuen voi osoittautua kannattavaksi tai täysin kannattamattomaksi. Usein kokoaikatyötä tekevät luonnolliset henkilöt harkitsevat oman yrityksen perustamista. Suuremmista kehittymismahdollisuuksista ja mahdollisista ansiomahdollisuuksista huolimatta yrityksen tulevan omistajan tulee ottaa huomioon tarve suorittaa lisätehtäviä, joita ei kokoaikatyössä esiinny ollenkaan. Nämä ovat pääasiassa muodollisuuksia ja velvoitteita veroviranomaisia ​​ja Kansaneläkelaitosta kohtaan. Yrityksen perustamista tehtäessä tulee luonnollisen henkilön oikeuksien perusteella ottaa huomioon sen edut ja haitat:

Yksinyrittäjän edut:

  • yrityksen perustamiskustannukset ovat suhteellisen alhaiset;

  • täyttä kirjanpitoa ei vaadita;

  • verovelvollinen voi valita itselleen sopivimman verotusmuodon;

  • yrityksen perustaminen on nopeaa ja yksinkertaista, se edellyttää CEIDG-1-hakemuksen ja ilmoituksen jättämistä sosiaalivakuutuslaitokselle (ZUS);

  • Yrityksen perustaminen ei vaadi pääomaa ja voit käyttää erilaisia ​​rahoitusmuotoja, kuten tukia.

Yksinyrittäjän haitat:

  • hänen omaisuusvaransa ovat rajalliset,

  • veronmaksaja vastaa kaikista yritysvelvoitteista kaikella omaisuudellaan,

  • vain yksi henkilö työskentelee yrityksen menestyksen eteen,

  • ei perintöä yrityksen omistajan kuoleman jälkeen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yhteenveto

Jokaisesta henkilöstä tulee syntyessään lain subjekti ja hän saa luonnollisen henkilön aseman. Täyden tultuaan luonnollisen henkilön oikeudet antavat hänelle mahdollisuuden perustaa elinkeinonharjoittajaksi määritellyn yrityksen. Yrityksen perustavasta luonnollisesta henkilöstä tulee lisäksi veronmaksaja, johon liittyy tiettyjä velvoitteita, mukaan lukien veronmaksuvelvollisuus.