Mitkä ovat yrittäjän ympäristövelvoitteet?

Palvelus

Yrityksen pyörittämiseen liittyy aina yrittäjälle tiettyjä velvoitteita. Itse asiassa ne liittyvät eri elämänalueisiin, mukaan lukien niin tärkeä asia kuin ympäristönsuojelu. Tarkastellaan siis, mitkä ovat yrittäjien ympäristövelvoitteet.

Jätehuolto ja taloudellinen toiminta

Suuri osa Puolassa harjoitettavasta taloudellisesta toiminnasta liittyy palvelujen tuotantoon ja tuottamiseen, joiden tuloksena syntyy ns. ympäristöjätteet. Puhumme tietysti yrityksistä, jotka toimintansa seurauksena voivat saastuttaa luontoa aiheuttaen mm. materiaalit ja tuotantonesteet, jotka sitten vapautuvat ympäristöön.

Tällaisten toimien kielteisten vaikutusten torjumiseksi Puolan lainsäätäjä otti käyttöön säännöksiä, jotka säätelevät jätehuollon periaatteita Puolassa. Muistakaamme, että ne ilmestyivät myös Euroopan unionin säännösten seurauksena, mikä pakottaa jäsenvaltiot noudattamaan ympäristömääräyksiä.

Teollisuusjätettä tuottavien puolalaisten yrittäjien on täytettävä useita erilaisia, pääasiassa hallinnollisia velvoitteita. Vuodesta 2021 alkaen nämä velvoitteet hoitaa sähköinen BDO-järjestelmä. Nämä eivät kuitenkaan ole yrittäjien ainoita ympäristövelvoitteita, vaan niihin sisältyy myös maksuvelvollisuus:

 • epäpuhtauksien päästöjä varten,
 • ympäristön käyttöön.

BDO

Monen yrittäjän perusympäristövelvollisuus on toimittaa ympäristöraportit BDO (Waste Database) -järjestelmän mukaisesti. Se on rekisteri, johon sijoitetaan niiden tahojen tiedot, joiden toiminta liittyy laajasti ymmärrettyyn jätehuoltoon.

14.12.2012 jätelain säännösten mukaan BDO:n rekisteröintivelvollisuus koskee yrittäjiä, jotka:

 • ne tuottavat jätettä ja pitävät jätteistä kirjaa;
 • ne tuovat pakattuja tuotteita, voiteluöljyjä, paristoja tai akkuja, ajoneuvoja, sähkö- tai elektroniikkalaitteita maan alueelle;
 • he tuovat maahan tai valmistavat pakkauksia ja/tai tavaroita pakkauksissa, ostavat niitä osana yhteisön sisäisiä liiketoimia (EU:ssa sijaitsevilta yrityksiltä);
 • ne toimivat liikkeinä tai tukkuliikkeinä, jotka tarjoavat asiakkailleen kierrätysmaksullisia muovikasseja. Muista kuitenkin, että rekisterissä ei ole erittäin kevyitä, alle 15 mikrometrin paksuisia pusseja, ns. liukumista, jotka toimivat irtotavarana myytävien elintarvikkeiden pakkauksena ja jotka on annettu hygieniasyistä.

BDO-rekisteröitymisvelvollisen yrittäjän on toimitettava vuosittain raportti tuottamastaan ​​luontoon päätyvän jätteen määrästä ja tyypistä. Vuodesta 2021 lähtien tämä velvoite pannaan täytäntöön vain BDO:n virallisen verkkosivuston kautta, joka löytyy osoitteesta https://bdo.mos.gov.pl/

BDO:n sähköinen järjestelmä on luotu siten, että jokainen tuotantojätteen käytöstä ilmoittamis- ja maksuvelvollisuus voi itse asettaa määräajat velvoitteilleen toimivaltaisia ​​hallintoviranomaisia ​​kohtaan. Toisin sanoen BDO:n verkkosivuille rekisteröitymisen jälkeen yrittäjä pääsee käyttöpaneeliinsa, jonka ansiosta hän voi suorittaa kaikki tiettyyn ympäristövelvoitteeseen liittyvät muodollisuudet. Järjestelmä ilmoittaa myös pakollisten ilmoitusten määräajat, mahdollisten ympäristömaksujen suuruudet ja maksutavat. Käyttäjällä on myös mahdollisuus saada online-apua ongelmatilanteissa. Vuodesta 2021 alkaen kaikki BDO:han liittyvät toiminnot tulee suorittaa vain BDO-e-alustan kautta - se on korvannut nykyisen perinteisen tämäntyyppisten tapausten paperinkäsittelyn.

Epäpuhtauspäästöjä koskevat velvoitteet

Jokaisen yrityksen, joka lämmittää pääkonttoriaan tai käyttää toiminnassaan polttoajoneuvoja, on rekisteröidyttävä päästöjenhallintakeskukseen (KOBiZE). Samalla sen on otettava huomioon epäpuhtaudet, jotka päätyvät elinkeinotoiminnan seurauksena luontoon.

Jokaisen KOBiZEen rekisteröidyn yrityksen ensisijaisena tehtävänä on raportoida haitallisten haihtuvien aineiden päästöistä ympäristöön. Yrittäjien tulee tehdä se kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä ja raportissa tulee olla edellisen kalenterivuoden päästötiedot – vuoden 2020 päästöraportti tulee siksi toimittaa viimeistään 28.2.2021.

Yrittäjän on annettava seuraavat tiedot:

 • yritystiedot;
 • ympäristön käyttöpaikat, joissa harjoitetaan päästöjä aiheuttavaa toimintaa;
 • laitteet, joiden toiminta aiheuttaa päästöjä;
 • laitokset, lähteet ja päästöpaikat;
 • tekniset toimenpiteet päästöjen ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi;
 • päästötasot;
 • päästöihin liittyvien raaka-aineiden ja polttoaineiden tuotantomäärät ja ominaisuudet;
 • integroidut luvat tai luvat kaasujen tai pölyn päästämiseksi ilmaan;
 • poikkeamat päästöjen raja-arvoista;
 • jätteenpoltto- tai rinnakkaispolttolaitosten ja -laitteiden ympäristövaikutukset, jotka ovat tarpeen kansainvälisen oikeuden tai Euroopan unionin oikeuden säännösten mukaisten ilmoitusvelvollisuuksien täyttämiseksi;
 • investointihankkeet, niiden toteuttamisen määräajat ja näiden hankkeiden arvioidut päästötasot tai näiden hankkeiden toteuttamisen tuloksena suunnitellut päästöjen vähennystehot tai ainepitoisuudet jätekaasuissa.

Ympäristön käyttöön liittyvät velvollisuudet

Toinen yrittäjän ympäristövelvoite on ns ROP (Extended Producer Responsibility). On totta, että se tulee täyteen käyttöön vasta vuodesta 2023, mutta osa tätä järjestelmää säätelevistä määräyksistä on ollut voimassa 1.1.2021 lähtien. ROP esitellään Puolalle Euroopan unionin elinten suosituksesta.

ROP:n perusoletus on taloudellisen vastuun siirtäminen pakkausjätteen tuottajille. Käytännössä pakkauksia ja pakkauksissa myytäviä tuotteita valmistavat yritykset maksavat 80 % niiden hävittämiskustannuksista. Loput 20 % näistä kustannuksista katetaan kunnilta tai Valtiokonttorilta. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yleisesti ottaen ROP:n täysimääräisen täytäntöönpanon jälkeen yrittäjät, joiden tuotannosta syntyy teollisuusjätettä, joutuvat maksamaan asianmukaiset ympäristömaksut. Hallitsijat ilmoittavat, että nämä kustannukset maksetaan talletuksen muodossa - jos yrittäjä tuottaa vähemmän haitallisia tuotteita, osa ROP-ennakkomaksusta maksetusta rahasta palautetaan hänelle. Jos tuotanto on kuitenkin maksettua panttia suurempi, yrittäjän on otettava huomioon pakollinen lisämaksu.

Vuonna 2021 ROP-järjestelmä ei ala toimimaan täydellä kapasiteetilla pääasiassa koronaviruspandemian aiheuttamien lainsäädännöllisten viivästysten vuoksi. Tällä hetkellä yrittäjiä rohkaistaan ​​tarkistamaan ROP-ohjeet ajankohtaisesti - tuotevalikoima ja jätetavara, joka edellyttää uuden panttimaksun maksamista. Kaikkien asiaankuuluvien lakien täytäntöönpanon jälkeen yrittäjien on käytävä läpi rekisteröintimenettely, joka on samanlainen kuin rekisteröityminen BDO:n tai KOBiZE:n kanssa. Arvioiden mukaan tämä ei ehkä tapahdu aikaisemmin kuin vuoden 2021 lopussa.

Yrittäjien ympäristövelvoitteet

Yrittäjät, joiden toiminnalla on välittömiä tai välillisiä vaikutuksia luonnonympäristöön, ovat pääasiassa velvollisia rekisteröitymään asianmukaisiin järjestelmiin, toimittamaan toiminnastaan ​​määräajoin raportteja (raportteja) ja maksamaan asianmukaiset ympäristömaksut. Perusjärjestelmiä, joihin tällaisia ​​yrityksiä tulee listata, ovat BDO, KOBiZE sekä ROP, jotka todennäköisesti alkavat toimia jo vuonna 2023.