Mitä PIT-maksuja kertakorvauksella peritään PIT 28:n lisäksi?

Palveluvero

Veronmaksajien, jotka maksavat kirjatuista tuloista kertasuorituksen, on muiden tuloveromaksujen tapaan toimitettava vuosittainen veroilmoitus. Tässä verotusmuodossa perusilmoitus on PIT 28, joka on jätettävä verovuoden päättymisen jälkeen helmikuun loppuun mennessä. Onko se ainoa ilmoitus, jonka tällä tavalla suorittavat veronmaksajat jättävät? Tarkista, mitä PIT "y on kiinteämääräinen vero!

Kiinteä summa rekisteröidyistä tuloista

Kirjattujen tulojen kertakorvaus on kiinteämääräinen tuloveromaksu. Tällöin tuloveroa maksetaan vain tuloista, joten sitä ei voida vähentää millään toimintakululla.

Veroprosentti riippuu liiketoiminnasta. Kertamaksuprosentit ovat seuraavat:

  • vuoden 2020 loppuun mennessä - 20 %, 17 %, 8,5 %, 12,5 % (yli 100 000 PLN:n yksityisten vuokrasopimusten tapauksessa), 5,5 % ja 3 %.
  • vuoden 2021 jälkeen - 17 %, 15 %, 12,5 % (tietyille palveluille, kun summa ylittää 100 000 PLN), 10 %, 8,5 %, 5,5 % ja 3 %

Tämä verotusmuoto on tarkoitettu sekä yksittäiselle taloudelliselle toiminnalle että henkilöyhtiöille. Jokainen yrittäjä ei kuitenkaan pysty selvittämään tiliä rekisteröidyn kertasumman perusteella. Koska tiettyjen luonnollisten henkilöiden tulojen kiinteämääräisestä tuloverosta annettu laki sisältää luettelon verovelvollisista, joiden toiminnan tyyppi sulkee pois mahdollisuuden käyttää tätä verotusmuotoa.

Lisäksi kannattaa muistaa 2 000 000 euron liikevaihtoraja. Tätä verotusmuotoa ei voi soveltaa verovelvollisiin, jotka ovat saaneet edellisenä vuonna yksinomaan harjoittamasta toiminnasta tuloja yli 2 000 000 euroa tai yhtiömuodossa harjoitetusta toiminnasta tuloja, ja tulojen summa kaikki kumppanit ylittivät 2 000 000 euroa.

Euroissa ilmaistujen rekisteröityjen tulojen kertasummarajat muunnetaan Puolan valuutaksi Puolan keskuspankin ilmoittaman keskimääräisen euron vaihtokurssin mukaan, joka on voimassa verovuotta edeltävän vuoden 1. lokakuuta.

Lue lisää kiinteämääräisestä verotuksesta:
Tarkastettu kertasumma - tiedon kokoelma
Kertasumma vai ALV – mikä verotustapa valita?
Kertasumma tuloista, jotka kirjataan eräänlaisena verona

Mikä PIT "y on kiinteämääräinen maksu?

Perusilmoitus, joka kertakorvauksen tulee tehdä verovuoden päättymisen jälkeen, on PIT 28 -lomake, joka on jätettävä seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Lisätulon tai erilaisten helpotusten käytön vuoksi verovelvollisen voi olla tarpeen toimittaa lisäliitteitä PIT 28 -veroilmoitukseen.

  • PIT 28 / B - ilmoittaa tuloista yrityksen muodossa harjoitetusta toiminnasta,

  • PIT / D - koskee asumismenojen vähennystä, ns rakennus helpotus,

  • PIT / O - sisältää tiedot verovelvollisen käyttämistä helpotuksista,

  • PIT / 2K - selvitys asumistarpeiden tyydyttämiseen tähtäävän investoinnin kulujen määrästä.
  • PIT / WZR - tiedot saamisista ja veloista, jotka vähentävät tai lisäävät kaupallisista liiketoimista johtuvia tuloja (tiedot luottotappioiden helpottamisesta).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kertamaksuna verotettu toiminta verrattuna muihin tuloihin

Omaa yritystoimintaa harjoittavat verovelvolliset, jotka maksetaan kertakorvauksella kirjatuista tuloista ja samalla kokopäivätyössä, toimeksiantosopimuksella tai työsopimuksella vuosittaisella tuloverokorvauksella PIT:n lisäksi 28 ilmoitus, heidän on toimitettava PIT 37 -ilmoitus. , tilaukset tai työt tulee jättää 30. huhtikuuta mennessä verovuoden päättymisen jälkeen.

Mitä henkilömaksuja kiinteäkantainen maksaa palkattaessaan työntekijöitä?

Työntekijöiden kertakorvaukset ovat lisäksi velvollisia toimittamaan ilmoituksen palkattujen työntekijöiden tuloista. Tällaisia ​​ilmoituksia ovat mm.

  • PIT 11 - työntekijöiden ansaitsemien tulojen määrästä. Se toimitetaan sähköisessä muodossa, tällaisten ilmoitusten jättämisen määräaika päättyy tammikuun lopussa. Työnantaja on velvollinen toimittamaan työntekijälle PIT 11:n toisen kappaleen helmikuun loppuun mennessä.

  • PIT 8AR - tiedot vuosittaisesta kiinteämääräisestä tuloverosta. Ilmoitus on jätettävä 31. tammikuuta mennessä. Ilmoitus toimitetaan vain verotoimistolle.

  • PIT 4R - ilmoittaa kiinteään tuloveroon perittyjen ennakkomaksujen määrästä. Lomake tulee lähettää 31. tammikuuta mennessä. Ilmoitus toimitetaan vain verotoimistolle.

Oikeuden menetys kertakorvaukseen - muutos yleisiin sääntöihin

Veronmaksaja on oikeutettu kertamaksuun, jos hänen liikevaihtonsa edellisenä vuonna ei ylittänyt 250 000 euroa. Tämän rajan ylittymispäivänä tuloveroselvitys siirtyy automaattisesti kertasummasta yleisiin sääntöihin. Tässä tapauksessa kertakorvauksena saadut tulot näkyvät PIT 28 -ilmoituksessa ja rajan ylittymisen jälkeen veroasteikko verotettu tulo näkyy PIT 36 -lomakkeella.

Sen vuoksi se, mitä ANK-maksuja kiinteämääräinen vero vuoden lopussa esittää, riippuu siitä, mistä omistusoikeudesta se yksityisyrityksen lisäksi vielä saa tuloa ja kattaako kertakorvaus koko vuoden, jolta PIT on maksettu. toimitettu tai onko verotusta muutettu vuoden aikana.

Kuinka luoda vuotuinen veroilmoitus wfirma.pl-järjestelmässä?

Voit laatia vuosittaisen veroilmoituksen PIT 28 wfirma.pl-järjestelmässä siirtymällä välilehdelle ALOITUS »VEROT» VUOSIILMOITUKSET »LISÄÄ ILMOITUS ja valitsemalla sitten jokin sopivasta lomakkeesta, eli kertakorvauksen tapauksessa: Vuositaso -verokannan tuloveroilmoitus (PIT 28). PIT-28-ilmoituksen lisäysikkunaan tulee merkitä toimittamisen tarkoitus: ilmoituksen toimittaminen tai ilmoituksen oikaisu.

Tämän jälkeen näkyviin tulee ikkuna, jossa on yhteenveto tietyn vuoden tuloista jaettuna yksittäisiin kertakorvauksiin. Voit muokata näitä arvoja valitsemalla MUOKKAA TULOARVOA -vaihtoehdon.

Seuraavassa vaiheessa avautuu ikkuna, jossa on yhteenveto erääntyneistä ja maksetuista ZUS-maksuista ja tuloveron ennakkomaksuista, ja eteenpäin siirryttyään luodaan PIT-28 tiettynä vuonna järjestelmään syötettyjen tietojen perusteella.

Järjestelmästä luotu PIT 28 -ilmoitus voidaan lähettää suoraan verotoimistoon valitsemalla se ALOITUS »VEROT» VUOSIILMOITUKSET -välilehdeltä ja valitsemalla ylävalikosta vaihtoehto LÄHETÄ TOIMISTOON.

Ilmoituksen lähetys voidaan hyväksyä vuoden 2019 veroilmoituksen tulon määrällä välilehdellä ILMAN ALLEKIRJOITTAMISTA.