Kuinka ratkaista arvonlisäveron palautus Euroopan unionin maassa?

Palveluvero

Arvonlisäveron neutraalisuuden periaatteen sekä kaksinkertaisen verotuksen välttämisen periaatteen vuoksi jokainen jäsenvaltio palauttaa kaikille verovelvollisille, jotka eivät ole sijoittautuneet palautusjäsenvaltioon, ostoihin sisältyvän arvonlisäveron muiden verovelvollisten heille suorittamista tavaroiden luovutuksista tai palveluista. kyseisessä jäsenvaltiossa tai tavaroiden tuonnin yhteydessä kyseiseen jäsenvaltioon edellyttäen, että näitä tavaroita ja palveluita käytetään verovelvollisen liiketoimiin sen jäsenvaltion alueen ulkopuolella, jossa vero on maksettava tai jossa vero on maksettava, jotka arvonlisävero olisi vähennettävä, jos ne suoritettaisiin kyseisen jäsenvaltion alueella.

Edellä mainittujen direktiivien säännösten mukaan Euroopan unionin jäsenvaltioista tulevien verovelvollisten veronpalautukset tehdään sijoittautumisjäsenvaltion verohallinnon kautta sähköisellä viestintävälineellä tehdyn hakemuksen perusteella.

ALV:n palautusta Euroopan unionin maassa tavaroista ja palveluista ulkomaisille tahoille säännellään seuraavilla säännöksillä:

 • direktiivi 2008/9/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi verovelvollisille, jotka eivät ole sijoittautuneet palautusjäsenvaltioon mutta ovat sijoittautuneet toiseen jäsenvaltioon, ja

 • Kolmastoista neuvoston direktiivi 86/560/ETY, annettu 17 päivänä marraskuuta 1986, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – arvonlisäveron palautuksen edellytyksistä sellaisille verovelvollisille, jotka eivät ole sijoittautuneet yhteisön alueelle.

Kuka voi hakea arvonlisäveron palautusta Euroopan unionin maassa?

Veronmaksajat, jotka hakemuksen kohteena olevana aikana:

 • palautusjäsenvaltiossa, jonka alueelta he ostivat tavarat ja palvelut tai toivat kyseiseen jäsenvaltioon, heillä ei ollut sääntömääräistä kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa, josta he harjoittaisivat liiketoimia, tai jos heillä ei ollut kotipaikka tai kiinteä toimipaikka taloudellinen, heillä ei ollut siellä pysyvää asuinpaikkaa tai vakinaista asuinpaikkaa;

 • olivat arvonlisäverolain mukaisia ​​verovelvollisia;

 • he eivät ainoastaan ​​toimittaneet verovapaita tavaroita tai suorittaneet palveluja (lukuun ottamatta arvonlisäverolain 86 §:n 9 momentissa tarkoitettuja liiketoimia);

 • ne eivät olleet vapautettuja verosta art. Tavara- ja palveluverosta annetun lain 113 §.

Vähimmäisveromäärät, jotka voidaan palauttaa

Jos arvonlisäveron palautushakemus Euroopan unionin maassa koskee kalenterivuotta lyhyempää, mutta vähintään kolmea kuukautta lyhyempää palautusjaksoa, haettu arvonlisäveron palautuksen määrä ei saa olla pienempi kuin 400 euroa tai vastaava summa kansallisessa valuutassa.

Jos sen sijaan palautuspyyntö koskee kalenterivuoden tai kalenterivuoden loppuosan palautusjaksoa, arvonlisäveron määrä ei saa olla pienempi kuin 50 euroa tai vastaava määrä kansallisessa valuutassa.

Kenelle hakemus tulee osoittaa?

Pyynnön vastaanottaja on palautusjäsenvaltion verohallinto. Hakemus jätetään verovelvollisen toimivaltaisen veroviraston päällikön kautta.

Veronpalautushakemuksen jättämisen määräaika

Hakemus on jätettävä viimeistään sitä verovuotta seuraavan vuoden 30. syyskuuta, jota hakemus koskee. Edellä mainitun määräajan laiminlyönnistä seuraa oikeus maksetun arvonlisäveron palautukseen.

ALV-palautushakemuksen jättämismenettely Euroopan unionin maassa

Arvonlisäveron palautusta koskeva hakemus Euroopan unionin maassa tulee jättää sähköisellä viestintävälineellä, valtiovarainministeriön verkkosivuilla olevan e-Deklaracje-järjestelmän kautta, täyttämällä interaktiivinen lomake (VAT-REF).

Kun se on täytetty oikein, e-Deklaracje-järjestelmä hyväksyy sen, joka antaa automaattisesti virallisen kuittivahvistuksen (ns. "UPO"), joka on myös todiste hakemuksen jättämisestä ja sen toimittamisen päivämäärä. "UPO"-vahvistus sisältää myös hakemusnumeron, jolla se rekisteröitiin ja jolla se lähetetään täytäntöönpanoa varten palautusjäsenvaltioon.

Jos lomake on täytetty väärin, e-Deklaracje-järjestelmä hylkää hakemuksen ja lähettää viestin hylkäämisen syystä. Järjestelmä ilmoittaa automaattisesti väärin täytetyt tai tyhjiksi jääneet lomakekohdat. Tässä tilanteessa riittää tehdä tarvittavat korjaukset ja lähettää hakemus uudelleen.

Huolimatta siitä, että lomakkeessa on oltava postiosoite, arvonlisäveron palautushakemuksen täytäntöönpanoa koskeva kirjeenvaihto Euroopan unionin maassa tapahtuu vain sähköisesti.

Puolan verovirasto tarkistaa hakemusten muodollisen oikeellisuuden ja lisätarkistuksen jälkeen, oliko verovelvollisella hakemuksen kohteena olevana ajanjaksona oikeutettu arvonlisäveron palautukseen, eli onko:

 1. oli taiteessa tarkoitettu veronmaksaja. 15 yllä lait;

 2. ei ainoastaan ​​toimittanut tavaroita tai tarjonnut muita verovapaita palveluita kuin liiketoimia, joihin 1999/93 86 sek. 9 yllä lait;

 3. ei ollut vapautettu verosta pykälän mukaan. 113 yllä laki

 • lähettää hakemuksen toimivaltaiselle palautusjäsenvaltiolle, joka puolestaan ​​käsittelee sen.

Verovirasto siirtää hakemuksen positiivisen vahvistuksen jälkeen sen palautusjäsenvaltiolle 15 kalenteripäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Mikäli hakijan arvonlisäveron palautusoikeuden tarkistaminen Euroopan unionin maassa epäonnistuu, veroviraston päällikkö tekee päätöksen olla välittämättä hakemusta palautusjäsenvaltioon ja toimittaa sen hakijalle perinteisesti. postitse hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Tiedot tilauksen tekemisestä lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Mikä valuutta tulee syöttää hakemukseen?

Hakemuksen tulee sisältää palautusjäsenvaltion valuutta ja hakemuksessa mainitun pankkitilin valuutta.

Pitäisikö hakemukseen liittää asiakirjat, jotka vahvistavat tavaroiden ja palvelujen oston?

Joskus palautusjäsenvaltio edellyttää, että hakemukseen liitetään laskut ja tulliasiakirjat, jotka osoittavat hakemuksen kattamana aikana aiheutuneet kulut. Sitten se pitäisi tehdä sähköisesti. Palautusjäsenvaltio määrittelee hakemuksen liitteiden tyypit. EU:n jäsenvaltioiden tältä osin asettamat vaatimukset löytyvät valtiovarainministeriön verkkosivuilta "Lista alv-palautusetuuksista / List of preferences VAT-Refund".

Valtiovarainministeriön verkkosivuilla olevan ohjeen mukaan asiakirjat tulee sijoittaa yhteen liitteeseen, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

 • on ZIP-arkiston muodossa, jonka koko on enintään 5 Mt,

 • sisältää yksittäisiä tiedostoja laskujen ja tulliasiakirjojen kopioista, jotka on skannattu jossakin kolmesta muodossa: PDF, TIFF, JPEG,

 • yksittäiset tiedostot tulee skannata 200 dpi:n laadulla, salaamattomina ja salasanalla suojaamattomina,

 • tiedostot tulee lähettää samanaikaisesti sovelluksen kanssa.

Palautusjäsenvaltion verohallinto voi ottaa yhteyttä verovelvolliseen sähköisesti, kun se pyytää tietoja ja lisätietoja jätetystä hakemuksesta.

Määräaika, jonka kuluessa päätös on annettava

Palautusjäsenvaltion on ilmoitettava hakijalle päätöksestään hyväksyä tai hylätä hakemus neljän kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos palautusjäsenvaltion verohallinto pyytää lisätietoja, päätös on annettava 6 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta tai enintään 8 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, jos pyydetään lisätietoja. tiedot.

Onko mahdollista korjata tai peruuttaa hakemus?

Jätettyä hakemusta ei ole mahdollista peruuttaa, vaikka kaikki jäsenvaltiot eivät hyväksy hakemuksen korjausta.

Välityspalvelin

ALV-palautushakemuksen Euroopan unionin maassa voi jättää sen edustaja verovelvollisen puolesta. Tämän jälkeen hän toimittaa valtakirjan samalle verovirastolle kuin veronpalautushakemus. On syytä huomata, että tässä menettelyssä ei ole voimassa valtakirjaa allekirjoittaa sähköisen viestinnän keinoin (UPL-1) annetut ilmoitukset.

Mistä saan apua, jos minulla on ongelmia hakemukseni lähettämisessä?

Apua arvonlisäveron palautushakemuksen jättämiseen Euroopan unionin maassa lisäarvon saamiseksi antaa e-Deklaracje-järjestelmän Verotiedotus, joka on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.15-16.15 (puh. .: 801 055 055 ja 22 330 03 30). Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse (sähköpostiosoite: [email protected]).