Kuinka saada tukea Euroopan unionilta - pähkinänkuoressa?

Palveluliiketoiminta

Euroopan unionin avustusten hakuprosessi koostuu useista vaiheista. Tärkeää on, että saadaksesi tukea, sinun ei tarvitse ilmoittautua työvoimatoimistoon työttömänä.

Määrittele tavoitteesi

EU-rahoitusta hakijan tulee ensimmäisenä askeleena asettaa tavoite, johon varat kohdennetaan. Siksi on välttämätöntä laatia taloudelliselle toiminnalle asianmukainen liiketoimintasuunnitelma, johon sinun tulee sisällyttää ideasi, asianmukaiset perustelut ja tietyn investoinnin vaikutukset. On myös tärkeää valita hankkeen alueellinen ja ajallinen laajuus, eli toteutetaanko se koko Puolassa, tietyssä voivodikunnassa, piirikunnassa vai kunnassa.

Euroopan unionin avustuksia myönnetään eri ohjelmien puitteissa

Seuraava askel unionin apurahojen hakemisessa on valita asianmukainen toimenpideohjelma ja toimet, jotka parhaiten vastaavat toiminnan tarpeita. Ohjelmaa tulee mukauttaa siten, että sen puitteissa määritelty toiminta edistää asetetun tavoitteen saavuttamista. Euroopan rahastojen portaalista saatavilla oleva sovellus voi olla hyödyllinen. Saatavilla on edunsaajan opas, joka vastaa muutamaan yksinkertaiseen kysymykseen, mikä auttaa osoittamaan, mistä ohjelmasta ja toiminnasta voit hakea EU-rahoitusta.

Katso hakuajat

Seuraavaksi pitäisi löytää sopiva laitos, joka julkaisee kilpailun valitun toiminnan alalta. Tärkeää on myös tutustua hakuajan määräaikoihin, niiden jättöpaikkaan ja valitun ohjelman dokumentaatioon, mikä on lähtökohtana kilpailuhakemuksen oikealle kehittämiselle.

Lähetä hakemuksesi ja odota myönteistä käsittelyä

Hakemuksen jättämistä varten on täytettävä asianmukainen lomake, joka on saatavilla valitun toimenpideohjelman verkkosivuilla. Ensimmäistä kertaa apurahaa haettaessa kannattaa käyttää ohjeita sen suorittamiseen. Se on laadittava sähköisenä ja paperiversiona, ja siihen tulee liittää: hankkeen toteutusaikataulu, liiketoimintasuunnitelma, taloudellinen analyysi ja toteutettavuustutkimus. Tällä tavalla toimitetut asiakirjat arvioidaan muodollisesti ja sisällöllisesti. Tämä tarkoittaa, että hankkeen sisältö, sen toteutettavuus ja vaatimustenmukaisuus tarkistetaan. Tällaisen hakemuksen käsittelyaika voi kestää jopa 3 kuukautta.

On konsulttiyrityksiä, jotka tarjoavat apua rahoituksen saamiseen EU-rahastoista - ne hoitavat hakemusten täyttämisen, sopimuksen toteutumisen seurannan ja hankkeen selvittämisen.

Euroopan unionin tukien saamiseksi on allekirjoitettava sopimus

Sopimus allekirjoitetaan apurahasta vastaavan laitoksen kanssa. Tässä asiakirjassa määritellään tehtävät ja valtuudet, hankkeen toteutussuunnitelma ja budjetti sekä hankeratkaisun yksityiskohdat. Tuki maksetaan palautuksena. Sen saamiseksi on myös toimitettava maksuhakemus ja kulut vahvistavat asiakirjat (laskut). Jotta rahat myönnetään, kaikki sopimuksessa määrätyt velvoitteet on täytettävä.