Miten BAR-menetelmä toimii projekti- ja tiimijohtamisessa?

Palveluliiketoiminta

Jos haluamme menestyä tietyllä alalla, meidän on johdettava projekti täydellisesti, tiedettävä, ovatko toimintamme oikein ja asetettava asianmukaiset tavoitteet. Valitettavasti idean toteuttaminen voi olla vaikeaa ilman yllä olevia ehtoja. Siksi kannattaa tutustua menetelmiin, jotka voivat helpottaa toimia. Yksi hallintamenetelmistä on BAR-menetelmä, joka voi osoittautua ratkaisuksi ongelmiin. Mitä se koskee?

Ideanhallinta ja tavoitteiden asettaminen

Tietysti on erittäin tärkeää asettaa tavoite ja seurata sitä oikein sekä olla tietoinen ongelmista ja tavoista poistaa ne. Siksi, jos aloitamme työskentelyn projektin, start-up- tai muun tyyppisen yrityksen parissa, meidän on myös keskityttävä näihin asioihin.

Hyödyllinen ja täydellinen tapa asettaa tavoite on S.M.A.R.T., jonka ansiosta voimme kohdata tavoitteen, joka on todella saavutettavissa ja täyttää tietyt ehdot. Miten meidän pitäisi katsoa häntä? Minkä prisman kautta nähdä?

S.M.A.R.T.:n mukaan tavoitteena pitäisi olla:

  • Tarkka (S - Specific) - tavoitteen on oltava tarkka, se ei saa olla moniselitteinen tai täynnä aliarviointia. Tärkeintä tässä tapauksessa on tarkkuus.

  • Mitattavissa (M - Measurable) - tavoitteen tulee olla mitattavissa, ja tämän ansiosta voimme nähdä, missä vaiheessa olemme matkalla sen saavuttamiseen. Esimerkiksi "Luon tietokannan" sijasta kannattaa asettaa "Luon tietokannan, jossa on 250 kohdetta".

  • Achievable (A - Achievable) - tässä tapauksessa on kyse voimiemme mittaamisesta aikomuksiin nähden. Tavoitteen tulee olla meille saavutettavissa, eli se ei saa vaatia liikaa kykyjemme ylittävää työtä.

  • Realistinen (R - Realistic) - tavoitteen on oltava realistinen, saavutettavissa oleva. On selvää, ettemme kirjoita 250-sivuista kirjaa tunnissa, ja tavoitteen saavuttaminen voi olla vain turhauttavaa ja masentavaa.

  • Aikarajoitettu (T) - Kohteen on oltava aikasidottu. Tiedämme kaikki, kuinka vaikeaa on aloittaa työskentely määrittelemättömän projektin parissa. Laitamme sen alas, emme ole motivoituneita. Kannattaa asettaa päivämäärä.

Lean-johtamista puolestaan ​​pidetään tehokkaana menetelmänä ongelmien havaitsemisessa ja niiden ratkaisemisessa. Projektityötä seurataan jatkuvasti sen suhteen, mitä voidaan korjata ja meneekö kaikki suunnitellusti, minkä ansiosta optimaalinen tuote toimitetaan asiakkaalle.

Miksi mainitsemme nämä kaksi menetelmää BAR-hallinnan yhteydessä? Tämä johtuu siitä, että BAR:n katsotaan hyödyntävän sekä Lean Managementia että S.M.A.R.T. ja ikään kuin yhdistää ne itsessään. Mistä sitten on kyse?

Mikä on BAR-menetelmä?

BAR-menetelmällä eli Before Action Reviewilla voit selvittää, mitä tietoresursseja meillä on, mitä virheitä voimme tehdä, mitä teemme ja miksi teemme niin ja - tai ehkä tärkeintä - kannattaako meidän tehdä niin. Tällä menetelmällä voidaan myös arvioida kokemuksen ja kerätyn aineiston perusteella, mikä on mahdollinen riski ja miten se voidaan minimoida.

BAR-menetelmää yhdistetään myös AAR-menetelmään eli After Action Review -menetelmään, jossa toiminnan aikana havaitut ongelmat tunnistetaan nopeasti ja ne ratkaistaan ​​välittömästi.

Internetin, raporttien, jo hankitun kokemuksen ja saamamme tiedon ansiosta voimme tehdä johtopäätöksiä, oppia virheistä, analysoida aloittaaksemme toimintamme täysin ammattimaisesti.

BAR-menetelmä vaatii tarkat vastaukset kolmeen tärkeään kysymykseen:
- Mitä haluat tehdä, mitä haluat tehdä?
- Miksi haluat tehdä tämän?
- Kuinka aiot tehdä sen?

BAR-menetelmä käytännössä

Miltä BAR-menetelmän käytön johtamisessa pitäisi näyttää käytännössä? Ensimmäinen askel on tietysti luoda tiimi, johon voivat kuulua kaikki projektiin osallistuvat ihmiset tai valittu ryhmä, jolla on eniten tietoa ja joka tietää, kenellä on korkein osaaminen ja mitä tietoa heillä on.

Yllä olevan ryhmän tulisi aloittaa keskustelu, joka perustuu kysymyksiin siitä, mihin pyrimme ja mikä on tavoitteemme, mitkä aikaisemmat kokemukset voivat auttaa riskinarvioinnissa, mitä tiedämme jo, mitä meidän on otettava selvää, miten mittaamme polkumme tavoitteeseen, mikä meitä odottaa tällä tiellä tai kuinka päästä lähemmäs menestystä.

Keskustelun oletetaan olevan täsmällistä ja kestää enintään kaksi tuntia. Tämän ansiosta vältämme "veden roiskumisen" ja keskitymme tarkkoihin vastauksiin.

Jos huomaamme, että tietämys on joillakin alueilla riittämätön, kannattaa nimittää henkilö, joka osaa täyttää aukot ja hankkia tarvitsemamme tiedon.

BAR-menetelmä on tehokas, mutta ei aina. Kuten näette, se perustuu aikaisempiin kokemuksiin, joten jos projektimme on uusi, emme valitettavasti voi hyödyntää sitä.