Miten työsopimusten irtisanomisaika lasketaan?

Palvelus

22.2.2016 otettiin käyttöön muutos, joka koski muun muassa määräaikaisten työsopimusten irtisanomisaikoja. Tällä hetkellä ei ole väliä, tehdäänkö työsopimus toistaiseksi vai toistaiseksi voimassa olevaksi. Näiden sopimusten irtisanomisaika on sama. Tätä periaatetta sovelletaan myös silloin, kun sopimuksia tehdään tietyn työntekijän sijaisajan ajaksi, koska tämä tyyppi on luokiteltu yhdeksi määräaikaisten sopimusten tyypeistä.

Sopimusten irtisanominen toistaiseksi ja määräajaksi

Työlain 36 §:n 1 momentin mukaan toistaiseksi tehdyn työsopimuksen ja määräaikaisen työsopimuksen irtisanomisaika riippuu tietyn työnantajan palveluksessaoloajasta ja on:

  • 2 viikkoa, jos työntekijä on ollut työsuhteessa alle 6 kuukautta;
  • 1 kuukausi, jos työntekijä on ollut työsuhteessa vähintään 6 kuukautta;
  • 3 kuukautta, jos työntekijä on ollut työsuhteessa vähintään 3 vuotta.

Siirtymäsäännökset ja määräaikainen sopimus

Lisäksi tulee kiinnittää huomiota sopimuksiin, jotka on tehty ennen 22.2.2016 enintään kuudeksi kuukaudeksi tai yli 6 kuukauden ajaksi, joissa ei ole mahdollisuutta irtisanoa niitä 2 viikon määräajalla. irtisanomisen tutkittavaksi ottamisen osalta ennen 22.2.2016 voimassa olleita määräyksiä.

Uusia säännöksiä sovelletaan ennen 22.2.2016 tehtyihin työsopimuksiin, joiden määräaika on yli 6 kuukautta, jolloin ne voidaan irtisanoa 2 viikon irtisanomisajalla. Näin ollen irtisanomisajan pituutta laskettaessa muutettu pykälä on otettu huomioon. Edellä mainitun työlain 36 §:n mukaan. Irtisanomisajat riippuvat työsuhteesi kestosta työnantajasi kanssa.

 

Huomio!

Tällöin tietyn työntekijän työllisyyslaskuri työpaikalla nollataan, mikä tarkoittaa, että palvelusaikaa lasketaan uusien määräysten voimaantulohetkestä eli 22.2.2016 alkaen.

Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa esimerkiksi 1.1.2010–31.12.2019 työsuhteessa olevan työntekijän on työskenneltävä 21.2.2019 asti saadakseen 3 kuukauden irtisanomisajan.

Erilainen tilanne tulee olemaan työnantajan palkkaamalla työntekijän 22.2.2016 jälkeen - työsopimuksen irtisanomisaika riippuu siitä, onko työntekijä aiemmin työskennellyt tämän työnantajan palveluksessa. Jos näin oli esimerkiksi kolmeksi vuodeksi, irtisanomisaika on sopimusta solmittaessa kolme kuukautta, kun aloitat uudelleen tämän työnantajan palveluksessa.

Koeaikaisten sopimusten irtisanomisaika

Koeaikaisten työsopimusten irtisanomisajat pysyvät ennallaan.

Työlain 34 §:n mukaan koeaika on:

  • 3 työpäivää, jos koeaika ei ylitä 2 viikkoa;
  • 1 viikko, jos koeaika on yli 2 viikkoa;
  • 2 viikkoa, jos koeaika on 3 kuukautta.

Vaihtosopimuksen irtisanomisaika

Korvaussopimus on tällä hetkellä luokiteltu yhdeksi määräaikaisten sopimusten tyypeistä. Siksi näiden sopimusten irtisanomisehdot ovat samat kuin muiden työsopimusten. Tällä hetkellä näissä sopimuksissa ei ole 3 päivän irtisanomisaikaa, vaan se riippuu työskentelyjaksosta tietyn työnantajan kanssa.