Kuinka dokumentoida pankin kulut ja tulot?

Verkkosivusto

Tällä hetkellä jokaisen yrityksensä yrittäjän on dokumentoitava pankin kulut ja tulot. Tärkeää on, että säännöksissä ei nimenomaisesti täsmennetä, että yrityksen omistajan tulee perustaa pankkitili, vaan sellaisen välttämättömyys johtuu erilaisista säädöksistä, kuten veroasetuksesta, arvonlisäverolaista tai yrittäjälakista. Esimerkiksi ei-käteisessä muodossa periaatteessa kaikki selvitykset veroviraston tai Kansaneläkelaitoksen kanssa on tehtävä.

Pankkitilin omistamiseen liittyy monenlaisia ​​maksuja - esimerkiksi suoritetuista siirroista, otettujen lainojen koroista, pankkiautomaattikortin käytöstä sekä tulojen hankkimisesta. Saako/pitäisikö yrittäjän kirjata tällaiset tapahtumat tulojen ja kulujen verokirjaan? Jos on, millä perusteella?

Pankkikulut verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina

Pankin kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvien kulujen laskemisen alussa verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina tulee muistaa, mitä yrittäjä voi sisällyttää näihin kuluihin.

Tärkeä!

Verokulu voi olla kulu, joka:

  • on todella tapahtunut,
  • on asianmukaisesti dokumentoitu,
  • liittyy yrittäjän saamiin tuloihin,
  • ei ole jätetty verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten ulkopuolelle. Tuloverolain 23 §.

Tärkeää on, että pankkikuluja (eli tilinhoitomaksu, siirrot, maksukortti, nostomaksut pankkiautomaateista, jotka eivät kuulu sille pankille, jossa tili on avattu, tai kotiutukset ulkomailla, maksutapahtumamaksut yms.) ei lueteltu kuluihin, jotka eivät kuulu tilisiirtoon. tulonhankintakustannukset. Tämä tarkoittaa, että jos muut ehdot täyttyvät, nämä kulut voivat alentaa veropohjaa.

On syytä tarkastella lähemmin kolmatta ehtoa, eli tarvetta suhteuttaa tietty kustannus syntyviin tuloihin. Ei ole epäilystäkään tilanteesta, kun yrittäjä käyttää osana liiketoimintaansa erityistä pankkitiliä. Silloin tiedetään, että kaikki siihen liittyvät kulut liittyvät suoraan yritykseen ja saavutettuihin tuloihin. Eri asia on, kun yrittäjä käyttää yksityistä tiliään yrityksen maksuihin. Tällaisessa tilanteessa hänen kustannuksellaan on erotettava tarkasti liiketoimet niistä, jotka ovat hänen henkilökohtaisia ​​siirtojaan. Verokulut sisältävät pankin palkkiot siinä osassa, jossa ne liittyivät liiketoiminnan harjoittamiseen.

Tärkeä!

Yksityistä pankkitiliä liiketoiminnassa käyttäessään yrittäjä ei voi kirjata verokuluksi tilinhoitoon, kortin käyttöön tms. liittyviä kuluja. Veropohjaa voidaan alentaa vain palkkioilla ja muilla palkkioilla, jotka liittyvät suoraan osana liiketoimintaa tehtyihin liiketoimiin.

Yritysten pankkikuluja harkittaessa tulee myös korottaa lainakysymystä. No, yrittäjä saa sisällyttää verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina vain sen palveluun liittyvät korot ja kulut. Saatu laina ei ole tuloa, joten lyhennysten takaisinmaksu ei yksinään voi alentaa veropohjaa.

Kaikki pankkikulut tulee sisällyttää KPiR:n sarakkeeseen 13 "Muut kulut".

Pankkitulot liiketoiminnassa

Pankkitilin omistaminen liittyy usein myös voittoon. Näin tapahtuu, jos tilillä on yrityksen varoja, joille pankki laskuttaa korkoa. Tärkeää on, että ne muodostavat yrittäjälle harjoittamasta toiminnasta saatuja pankkituloja, joita hänen tulee verottaa. Erityyppisistä kanta-asiakasohjelmista tai rahat takaisin (cash back) -palveluista saadut tuotot käsitellään samalla tavalla.

Pankkitulot tulee sisällyttää KPiR:n sarakkeeseen 8 - "Muut tuotot".

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Pankkikulut ja -tuotot - asiakirjat

On jo tiedossa, että pankkikulut voivat olla verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja ja tilille kertynyttä voittoa tulee verottaa. Miten toimia, jos yrittäjä ei saa laskua pankista? Tällöin kirjausperusteena on tiliote, jossa luetellaan kaikki tietyn tilin kassavirrat. Se johtuu suoraan par. 13 Valtiovarainministerin 26.8.2003 antaman asetuksen tulojen ja menojen verokirjanpidosta 4 kohta.

KPiR-asetuksen 13 §:

Kirjanpitotodistus sisältää myös:

  1. päivittäiset todisteet (myyntilaskut), jotka on laadittu postitettavaksi yhteismerkinnällä;
  2. Verovelvollisen toimeksisaajalta saatu tai toimeksisaajalle toimitettu ulkomaisesta tai omasta henkilöllisyystodistuksesta johtuva liiketapahtumamerkinnän oikaisemiseksi laadittu kirjanpitotodistus;
  3. todisteita siirtymistä;
  4. todisteet posti- ja pankkikuluista;
  5. muut maksutositteet, mukaan lukien maksukirjan perusteella tehdyt todisteet sekä 12 §:ssä tarkoitetut tiedot sisältävät asiakirjat 3 kohta 2.

Kirjanpitokäytännössä tämäntyyppisten menojen kirjaaminen tapahtuu usein antamalla sisäinen tunnus.

Toinen epäilys voi liittyä päivämäärään, jolloin pankkikulut/kulut tulisi kirjata KPiR:ään. Pääsääntönä on, että kulun syntymispäivä on laskun (laskun) tai muun kulun kirjaamisen perusteena olevan todisteen laatimispäivä. Tästä syystä käteisen (yksinkertaistetun) kustannuslaskentamenetelmän tapauksessa tiliotteella dokumentoidut pankkipalkkiot (ja muut kulut) tulee summata ja sisällyttää KPiR:ään yhtenä summana tämän tiliotteen antopäivänä. Suoriteperusteisessa kirjaamismenetelmässä kulut sisällytetään siihen tilikauteen, jota ne koskevat. Sama tulee tehdä saatujen pankkitulojen osalta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että pankkitilin omistamiseen ja yrityslainan ottamiseen liittyvät palkkiot voidaan katsoa verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi ja niistä saadut voitot on kirjattava elinkeino- ja verotuloksi. Ilmoitettujen tapahtumien tunnistamisen perusteena KPiR:ssä on tiliote.