Investoinnit ulkomaiseen käyttöomaisuuteen

Verkkosivusto

Yrittäjät käyttävät oman käyttöomaisuuden lisäksi myös ulkopuolisia varoja osana toimintaansa. Investoinneiksi ulkomaiseen käyttöomaisuuteen määriteltiin syntyneet rahoitusmenot käyttöomaisuuteen, joka ei ole osa yhtiön omaisuutta. Mitä ne tarkalleen ovat ja miten ne otetaan huomioon alla olevassa artikkelissa!

Mitä ovat investoinnit ulkomaiseen käyttöomaisuuteen?

Investoinnit ulkomaiseen käyttöomaisuuteen ovat menoja ulkomaiseen käyttöomaisuuteen, joka ei ole yhtiön omistuksessa, mutta jota käytetään vuokra-, leasing- tai muun vastaavan sopimuksen perusteella.

Ulkomaisen käyttöomaisuuden parantaminen tapahtuu, kun ulkomaisen käyttöomaisuuden jälleenrakentamisesta, laajennuksesta, jälleenrakentamisesta, mukauttamisesta tai modernisoinnista aiheutuneiden kustannusten summa ylittää 10 000 zlotya tietyllä tilikaudella (aktiivisten arvonlisäveron maksajien netto tai arvonlisäveron brutto). vapautetut verovelvolliset), ja nämä kulut nostavat käyttöarvoa suhteessa käyttöönottopäivän arvoon.

Vieraalle maalle rakennetut rakennukset ja rakenteet eivät ole sijoitus ulkomaiseen käyttöomaisuuteen.

Korjausrakentaminen ja investoinnit ulkomaiseen käyttöomaisuuteen

Peruskorjauksen ydin on käyttöomaisuuden alkuperäisen teknisen ja toiminnallisen kunnon palauttaminen yhdessä kuluneiden teknisten osien vaihdon kanssa muuttamatta sen luonnetta ja toimintaa. Peruskorjaus ei nosta omaisuuden alkuarvoa. Se on kulu, joka on verotuksessa vähennyskelpoinen meno, mutta sitä ei poisteta. Kyseessä ei siis ole investointi (parannus), koska parannus tulee ymmärtää käyttöomaisuuden pysyvänä modernisointina, joka lisää sen käyttöarvoa.

Poikkeuksena tästä säännöstä on kuitenkin tilanne, jossa töiden tarkoituksena on mukauttaa tilat taloudellisen toiminnan tarpeisiin, jolloin jo tilojen käyttötarkoituksen muuttaminen viittaa siihen, että verovelvollinen uudistaa ne. Tällöin tässä osassa veronmaksajan kulut ovat investointimenoja ja niistä tehdään poistoja.

Ulkomaiseen käyttöomaisuuteen tehdyn sijoituksen alkuarvo

Ulkomaiseen käyttöomaisuuteen tehdyn sijoituksen alkuarvo muodostuu kaikista asianmukaisesti dokumentoiduista tähän tarkoitukseen liittyvistä kuluista.

Ulkomaiseen käyttöomaisuuteen tehdyt investoinnit kirjataan sen KŚT-ryhmän perusteella, johon parannettu käyttöomaisuus kuului. On muistettava, että samaa vuokra-, vuokra- ja muun sopimuksen perusteella käytettyä ulkomaista käyttöomaisuutta ei voida merkitä omaan käyttöomaisuusrekisteriin.

Vuokra ei paranna ulkomaista käyttöomaisuutta.

Ulkomaiseen käyttöomaisuuteen tehtyjen investointien poistot

Ulkomaiseen käyttöomaisuuteen tehdyt sijoitukset poistetaan niiden arvioidusta taloudellisesta vaikutusajasta riippumatta.

Veronmaksajat voivat itsenäisesti määrittää omat poistoprosentinsa ulkomaisen käyttöomaisuuden parannuksille. Sinun on kuitenkin muistettava, että poistoaika:

 • investoinnit ulkomaisiin rakennuksiin, tiloihin, rakenteisiin eivät saa olla lyhyempiä kuin 10 vuotta
 • Sijoitukset ulkomaiseen käyttöomaisuuteen, jotka kuuluvat käyttöomaisuusluokituksen (KŚT) ryhmiin 3-6 ja 8, ovat:
  - 24 kuukautta - kun niiden alkuperäinen arvo ei ylitä 25 000 PLN
  - 36 kuukautta - kun niiden alkuperäinen arvo on suurempi kuin 25 000 PLN, mutta ei ylitä 50 000 PLN
  - 60 kuukautta kaikissa muissa tapauksissa
 • investoinnit ulkomaisiin kulkuvälineisiin, mukaan lukien henkilöautot, vähimmäispoistoajan on oltava 30 kuukautta.

Ulkomaiseen käyttöomaisuuteen tehdystä sijoituksesta voidaan tehdä poistoja myös vuosittaisen poistoprosenttiluettelon prosenttiosuuksien mukaan, jotka vastaavat parannuksen kohteena olevaa käyttöomaisuutta.

Kun käyttöomaisuutta käytetään vuokra-, leasing- tai muun vastaavan sopimuksen perusteella, poistoprosenttia määritettäessä tulee ottaa huomioon sopimuksen kesto.

Sijoitus ulkomaiseen käyttöomaisuuteen, jonka arvo on alle 10 000 zlotya

Jos kyseessä on investointi ulkoiseen käyttöomaisuuteen, jonka arvo on alle 10 000 zlotya, on olemassa useita ratkaisuja:

 • aiheutuneet menot voidaan sisällyttää verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin välittömästi kolmannen osapuolen aineellisen hyödykkeen käyttöönottopäivänä ilman, että niistä tarvitsee tehdä poistoja,
 • voidaan poistaa kerran käyttöönottokuussa tai sitä seuraavana kuukautena,
 • voidaan poistaa käyttäen hyväksyttyjä poistoprosentteja.

ALV-vähennys ja ulkoisen käyttöomaisuuden menot

Ulkomaiseen käyttöomaisuuteen tehtyjen investointien arvonlisäveron vähennys tapahtuu yleisperiaatteilla, eli:

 • kun ulkomaiseen käyttöomaisuuteen tehty sijoitus palvelee verotettavaa toimintaa, verovelvollinen voi vähentää aiheutuneista menoista arvonlisäveron
 • kun ulkomaiseen käyttöomaisuuteen tehty sijoitus palvelee verotonta toimintaa, yrittäjällä ei ole oikeutta vähentää ostoihin sisältyvää arvonlisäveroa
 • kun investointi palvelee sekatoimintaa (verollinen ja vapautettu), arvonlisävero on vähennyskelpoinen 13 §:n mukaisesti määrätyn osuuden perusteella. arvonlisäverolain 90 §.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Ulkomaiseen käyttöomaisuuteen tehtyjen sijoitusten myynti ja realisointi

Ulkomaiseen käyttöomaisuuteen tehtyä sijoitusta myytäessä sen poistamaton osa on verotuksessa vähennyskelpoista menoa. Sen myynnistä saatavat tulot ovat kuitenkin verotuloja.

Mitä tulee ulkomaiseen käyttöomaisuuteen tehtyjen investointien realisointiin, tilanne on melko vaikea. Kun vuokrasopimus tai muu vastaava irtisanotaan ennakoitua aikaisemmin, verovelvollinen luovuttaa käyttöomaisuuden omistajalle aiheutuneineen kuluineen. Ei siis ole kyse näiden tuotantopanosten fyysistä likvidointia, vaan ainoastaan ​​niiden käytön lopettaminen liiketoiminnan tarpeisiin. Ulkomaiseen käyttöomaisuuteen tehdyn sijoituksen poistamaton osa ei ole verotuksessa vähennyskelpoista. Tämä johtuu veroviranomaisten lukuisista tulkinnoista.

Toisaalta ulkomaiseen käyttöomaisuuteen tehdyn sijoituksen poistamaton arvo voidaan lisätä verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin, kun se on fyysisesti realisoitunut, mikä tarkoittaa käyttöomaisuuden lakisääteisten ominaisuuksien eli täydellisyyden ja soveltuvuuden menetystä. käytettäväksi esim. tuhoutumisen, vaurioitumisen, purkamisen, romutuksen jne. seurauksena.

Korvaus ulkomaiseen aineelliseen omaisuuteen tehdystä sijoituksesta

Siviililain säännösten mukaan, jos vuokralainen on parantanut käyttöomaisuutta, vuokranantaja voi, jollei muuta sopimusta ole tehty, harkintansa mukaan joko pitää parannukset itsellään niiden hankintahetken arvoa vastaavalla summalla. palauttaa tai vaatia edellisen tilan palauttamista.

Jos verovelvollinen saa käyttöomaisuuden omistajalta poistonta investointia vastaavan määrän takaisin, saatu määrä ei ole verotuloa.