Investointi ulkomaiseen käyttöomaisuuteen - kulujen selvitys

Verkkosivusto

Yrittäjät käyttävät yritystä perustaessaan ja sen aikana usein vuokratiloja. Nämä eivät aina ole toiminnan erityispiirteisiin mukautettuja tiloja. Ne vaativat usein tilojen kunnostusta tai jopa modernisointia. Veronmaksajat eivät aina osaa ottaa huomioon ulkomaisten tilojen menoja. Se riippuu suuresti aiheutuneista kustannuksista. Tarkista, miten ulkomaiseen käyttöomaisuuteen tehty sijoitus tulee käsitellä.

Sijoitus ulkomaiseen käyttöomaisuuteen - määritelmä

Sijoitusta ulkomaiseen käyttöomaisuuteen ei ole selkeästi määritelty tuloverolaissa. Kuitenkin Art. 5a kohdassa 1 määritellään itse investoinnin käsite - tämä tarkoittaa kirjanpitolain mukaista rakenteilla olevaa käyttöomaisuutta. Art. 3 sek. Kirjanpitolain 1 momentin 16 kohta:
(...) rakenteilla oleva käyttöomaisuus - käyttöomaisuushyödykkeeksi luokiteltu käyttöomaisuus niiden rakentamis-, kokoamis- tai olemassa olevan käyttöomaisuuden parantamisen aikana.

Edellä olevan yhteydessä voidaan päätellä, että investointi ulkomaiseen käyttöomaisuuteen on meno, joka on tehty käyttöomaisuuden parantamiseksi:

  • vuokrattu,

  • vuokrattu,

  • vuokrattu,

  • tai käytetään muiden sopimusten perusteella.

Korjausrakentamista, joka tulee tasata kustannuksiin jatkuvasti, ei voida pitää investointina ulkomaiseen käyttöomaisuuteen. Siten sen parantamismenojen tulee liittyä jälleenrakentamiseen, laajennukseen, jälleenrakentamiseen tai modernisointiin.

Kulut alle 10 000 PLN ja sijoitus ulkomaiseen aineelliseen omaisuuteen

Miten ulkomaiseen käyttöomaisuuteen tehdystä sijoituksesta aiheutuvat menot tulee ottaa huomioon? Se riippuu, kuten mainittiin, ensisijaisesti tiloissa suoritettavan työn tyypistä. Sekä näiden töiden yhteydessä syntyneiden kulujen määrä.

Näin ollen, jos vuokratiloissa tehtävät työt liittyvät sen parantamiseen (remontti, laajennus tai modernisointi), ne johtavat investoimiseen ulkomaiseen käyttöomaisuuteen. Siitä aiheutuneiden menojen selvitys riippuu silloin menojen määrästä. Jos se ei ylitä tietyn verovuoden kokonaisarvoa
10 000 PLN – netto, jos kyseessä on aktiivinen arvonlisäveron maksaja tai brutto, jos on vapautettu tästä verosta, sen tulee olla:

  • sisällyttää suoraan verotuksessa vähennyskelpoisiin kustannuksiin laadittujen laskujen perusteella,

  • pitää sitä vähäarvoisena sijoituksena ulkomaiseen käyttöomaisuuteen ja kirjata se käyttöomaisuusrekisteriin, jos on mahdollista tehdä kertapoistoja käyttöönoton kuukaudessa.

Art. 22 sek. Henkilöverolain 1 §:n mukaan verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi voidaan katsoa menot, jotka on tehty tulon saamiseksi, säilyttämiseksi tai lähteensä turvaamiseksi (lukuun ottamatta 23 §:ssä lueteltuja kustannuksia).

Jos verovelvollinen vain saneeraa tiloja ja tästä aiheutuva meno on esimerkiksi luonteeltaan uusiminen eli alkuperäisen teknisen kunnon palauttaminen, ei tällaisia ​​kustannuksia sisällytetä ulkomaiseen käyttöomaisuuteen. Tällaiset kulut tulee sisällyttää suoraan verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin sinä kuukautena, jolloin ne ovat syntyneet.

Investointi ulkomaiseen käyttöomaisuuteen - kulut yli 10 000 PLN

On jo tiedossa, mitkä menot voidaan luokitella investoinneiksi ulkomaiseen käyttöomaisuuteen. Jos siis ulkomaisen kiinteistön parantamisesta aiheutuneet menot yhteensä ylittävät 10 000 zlotya, niitä ei voida kirjata suoraan verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Silloin ne pitäisi luokitella sijoitukseksi ulkomaiseen käyttöomaisuuteen. Tällöin syntyneet menot selvitetään verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina kuukausittaisilla poistoilla vahvistetusta alkuarvosta.

Entä jos alun perin tiloissa aiheutuneisiin kuluihin liittyvät kulut sisällytettäisiin suoraan kustannuksiin (investoinnin arvo ei saisi ylittää 10 000 zlotya), ja sitten käy ilmi, että näiden kulujen kokonaissumma ylittääkö verovuosi tämän määrän? Tällaisessa tilanteessa kustannuksia tulisi oikaista niihin aiemmin sisältyneillä menoilla, jotka tulisi sisällyttää ulkomaiseen käyttöomaisuuteen tehdyn sijoituksen alkuarvoon. Näin ollen ne tulisi sisällyttää ulkomaiseen käyttöomaisuuteen tehdyn sijoituksen alkuarvoon ja kirjata yhtiön käyttöomaisuusrekisteriin.

Poistot ja investoinnit ulkomaiseen käyttöomaisuuteen

Art. 22a kohta. Henkilöverolain 1 §:n mukaan poistoja tehdään verovelvollisen omistamista tai yhteisessä omistuksessa olevista, itse hankituista tai valmistettuista, täydellisistä ja käyttökuntoisista käyttöönottopäivänä:

  • erikseen omistetut rakenteet, rakennukset ja tilat,

  • koneet, laitteet ja kuljetusvälineet,

  • Muut tavarat.

Edellytyksenä on muun muassa niiden odotettu käyttöaika - sen tulisi olla pidempi kuin vuosi. Lisäksi verovelvollisen tulee käyttää niitä liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin tai antaa käytettäväksi vuokra- tai leasingsopimuksen perusteella.

Toisaalta Art. 22a kohta. Tämän lain 2 §:n 1 momentissa säädetään, että myös investoinnit käyttöön otettuihin ulkomaisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin kirjataan poistoihin odotetusta käyttöajasta riippumatta.

Ulkomaiseen käyttöomaisuuteen tehdyn sijoituksen tapauksessa poistot voidaan tehdä lineaarisesti sekä yksittäisiä korkoja käyttäen. On kuitenkin muistettava, että ulkomaisiin rakennuksiin (tiloihin) tai rakenteisiin tehtäviin investointeihin asetettaessa yksittäisiä korkoja poistoaika ei saa olla alle 10 vuotta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Miten ulkomaiseen käyttöomaisuuteen tehty sijoitus tulee huomioida wfirma.pl-järjestelmässä?

Investointeihin liittyvien laskujen arvonlisäveron vähentämiseksi olisi tehtävä suora merkintä ALV-ostorekisteriin välilehdellä: TIETOJA »OSTOKORKISTERI» LISÄÄ KIRJOITUS. Asianmukaisella arvonlisäverokannalla tulee syöttää laskun nettoarvo. Valitse lisäksi LISÄTIETOJA-välilehdeltä PYSYVÄ OMAISUUS -vaihtoehto. Mistä lisää artikkelissa: Sijoitus ulkomaiseen käyttöomaisuuteen - kuinka kirjata?

Kun olet suorittanut sijoituksen ulkomaiseen käyttöomaisuuteen, laske alkuarvon muodostavien laskujen yhteisarvo ja lisää wfirma.pl-järjestelmään välilehden kautta merkintä: TIEDOT »KÄYTTÖOMAISUUS» LISÄÄ KÄYTTÖOMAISUUS. Kategorian (KŚT) valinnan jälkeen järjestelmä säätää automaattisesti poistoprosentin.