Tietoa PKPiR:ltä yrityksen toiminnan arvioimiseksi - miten sitä käytetään?

Verkkosivusto

Tulojen ja kulujen verokirja on yksinkertaistettu tilitysmuoto. Hänen tapauksessaan tietyn yrityksen taloudellisen tilanteen arviointi on paljon vaikeampaa kuin kirjanpidon tapauksessa. Tämänpäiväisessä artikkelissa esittelemme, kuinka PKPiR:n tietoja voidaan hyödyntää yrityksen toiminnan arvioinnissa.

Mitä elementtejä PKPiR sisältää?

PKPiR on rekisteri, joka esittää tietyn yrityksen tuotot ja kulut. Sen perusteella määritämme toiminnasta maksettavan tuloveron arvon. Tulojen ja kulujen verokirjaa pitäessään yrittäjä ei saa täydellistä analyysiä yrityksensä tilasta, mutta sen sisältämät tiedot mahdollistavat tiettyjen johtopäätösten tekemisen.

PKPiR sisältää mm seuraavat kohteet:

  • kaupallisten tavaroiden ja palveluiden myynnistä saadut tulot,
  • Muut tulot,
  • kokonaistulot,
  • ostettujen kaupallisten tavaroiden ja materiaalien arvo,
  • oston sivukulut,
  • palkan arvo,
  • vähennyskelpoisten kulujen summa.

Siksi verotulo- ja kulukirja ilmoittaa yrittäjälle toiminnan perusarvot. Tämän ansiosta voimme helposti arvioida, tuottaako yritys odotettuja voittoja vai pikemminkin tappioita. Siksi PKPiR havainnollistaa yrityksen toiminnan oikeellisuutta markkinoilla.

Luonnollinen inventointi osana suoritetun toiminnan tehokkuuden arviointia

Yrittäjät, jotka pitävät verokirjaa tuloista ja kuluista, eivät ole velvollisia pitämään yksityiskohtaista varastokirjanpitoa. Tästä johtuen tavaroiden myyntiin osallistuvien ihmisten on vaikea seurata materiaalien, tavaroiden tai valmiiden tuotteiden varastoa. Varsinkin kun se tapahtuu tilikauden aikana. Jokaisen PKPiR:n perusteella kirjanpidossa toimivan yrityksen on kuitenkin verovuoden lopussa laadittava fyysinen inventaario ja varaston arvostus. Yksi PKPiR:n osatekijöistä on fyysinen varasto, joka kirjataan kunkin verovuoden alussa ja lopussa. Fyysinen inventointi voidaan tehdä vuoden aikana - yrittäjän omiin tarpeisiin tai veroviranomaisen pyynnöstä.

Käyttöomaisuus ja laitteet käytössä

Yksi yrityksen taloudellisen tilanteen arviointiperusteista voi olla käyttöomaisuusrekisteri. Omien varojen määrä ja arvo osoittavat tehdyt sijoitukset ja tällä hetkellä hallussa olevat varat. Kun käyttöomaisuuden arvo on merkittävä, voidaan päätellä, että yrityksellä on varoja sijoittaa toimintaan käytettävään omaisuuteen eikä sen tarvitse käyttää (tai vähäisemmässä määrin) rakennusten tai irtaimen omaisuuden, kuten autojen, vuokraa. , kodinkoneet, tarvikkeet jne.

Arvioitaessa yrityksen taloudellista tilannetta sen käyttöomaisuuden tai kaluston perusteella on huomioitava niiden hankinnan rahoitustapa. Sillä jos yrittäjä kattaa niiden hankintakustannukset itse, se, että hänellä on arvokasta omaisuutta, todistaa, että yrityksellä on varaa hankkia se, ja näin ollen voidaan olettaa, että yrityksen taloudellinen tilanne on hyvä.

Taloudellinen aktiivisuus eli toiminnan tehokkuus kuvaa yrittäjän kiinteistönhoidon ja rahoituksen saannin laatua. Jos tietty henkilö rahoittaa käyttöomaisuuden tai kaluston hankinnan ulkoisella pääomalla, kuten lainoilla tms., tämä voi viitata siihen, että yrittäjällä ei ole varaa ostaa yrityksen hoitamiseen tarvittavaa omaisuutta. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla merkki huonosta tilasta niin kauan kuin maksuvalmius säilyy ja kaikki velat maksetaan jatkuvasti. Yrittäjillä käy niin, että vaikka yrittäjillä olisi rahat, joilla he voisivat ostaa tietyn omaisuuden, he haluavat rahoittaa hankinnan mieluummin lainalla, esimerkiksi saadakseen rahaa odottamattomien tilanteiden varalta.

Kuinka arvioida tietyn yrityksen maksuvalmiutta?

Rahoituslikviditeetti on kykyä maksaa lyhytaikaisia ​​velkoja. Tulojen ja kulujen verokirja on yksinkertaistettu kirjanpidon muoto, joka ei sisällä tietoja mahdollisista veloista. PKPiR:ää hoitava yrittäjä ei ole velvollinen pitämään kirjaa yksittäisistä maksuista tai kuiteista (käteinen ja pankkitilille). Ainoa ehto taloudellisen tilanteen selvittämisessä voi olla sen tarkistaminen, täyttääkö yrittäjä jatkuvasti velvoitteensa, mikä on tiliotteen loppusaldo kuukauden/vuoden lopussa, kuinka paljon hänellä on käteistä ja mitä hänen sijoitustensa tai omaisuutensa arvo.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tietoja PKPiR:ltä arvioidakseen yhtiön suorituskykyä vuosien varrella

Koska PKPiR osuu aina yhteen kalenterivuoden kanssa, yrittäjällä on sen päätyttyä mahdollisuus arvioida työnsä vaikutuksia ja tehdä yhteenveto koko toimintavuodesta. Aiempien vuosien lausuntojen perusteella on mahdollista vertailla yksittäisiä vuosia. Tämän ansiosta yritystä johtava henkilö näkee, mikä on tuottojen ja kustannusten suhde ja mitä tuottoa/tappiota saadaan seuraavina vuosina.

Kirjaa pitävän yrittäjän kannattaa muistaa tehdä yhteenveto joka kuukausi, mikä helpottaa yrityksen taloudellisen tilanteen jatkuvaa arviointia. Myös yksittäisten PKPiR-sarakkeiden arvot kannattaa laskea yhteen kumulatiivisesti vuoden alusta, minkä ansiosta on helpompaa ja nopeampaa määrittää tietyn kuukauden tai vuosineljänneksen vero.

PKPiR:n sisältämien tietojen analyysi - yhteenveto

Tulojen ja kulujen verokirjan perusteella yrittäjä voi arvioida liiketoimintansa tehokkuutta tiettynä verovuonna. Kannattavuus eli yrityksen kyky tuottaa voittoa on yksi liiketoiminnan tärkeimmistä elementeistä.Yrittäjän pää- ja pitkän aikavälin tavoitteena tulee olla mahdollisimman suuri liikevaihto suhteessa aiheutuviin kustannuksiin.