Tietoja tavaroiden hinnoista - tarkista säännöt!

Palvelus

Se tuli voimaan 25.7.2014Laki tavaroiden ja palveluiden hintatietojen antamisesta. Näissä säännöksissä lainsäätäjä on määritellyt tavaran tai palvelun hinnan, täsmentäneet sen suuruuden ilmoittamistavat ja esittänyt sovellettavien normien noudattamatta jättämisestä määrätyn sakon arvon. Lue artikkeli ja selvitä, miltä luotettavan hintatiedon pitäisi näyttää!

Hintatiedot - hintamääritelmän uusi sanamuoto

Art. 3 sek. 1 Laki 9. toukokuuta 2014. laissa käytetty hintojen määrittely on ymmärrettävä seuraavasti:

  • hinta on rahayksikköinä ilmaistu arvo, jonka ostaja on velvollinen maksamaan yrittäjälle tavarasta tai palvelusta. Yksikköhinta ilmaistaan ​​mittayksiköissä ja viittaa tavaraan (palveluun), jonka määrä tai lukumäärä ilmaistaan ​​myös mittayksiköissä toimenpiteitä koskevissa säännöksissä tarkoitetulla tavalla,

  • hinta sisältää tavara- ja palveluveron sekä valmisteveron,

  • hinta on ymmärrettävä myös tariffiksi.

Hintatiedot on saatava näkyviin

Yrittäjä on velvollinen esittämään tavaran (palvelun) hinnan ja yksikköhinnan yksiselitteisesti, selkeästi ja hintavertailua mahdollistavalla tavalla. Mikäli myyjä tekee tavaran (palvelun) hinnan uudelleenhinnoittelun, alennuksen tai korotuksen, tulee hänen ilmoittaa syy, mainita voimassaoloaika ja jättää alkuperäinen hinta yliviivattuna.

Säännöt sallivat hintojen näyttämisen: etiketissä, hinnastossa, tuotteeseen pysyvästi kiinnitetyssä etiketissä tai luettelossa. Hinnan tulee olla selvästi luettavissa. Tärkeää on, että suuremman tavaramäärän tapauksessa sinun ei tarvitse ilmoittaa hintaa jokaisessa tuotteessa erikseen. Hintatietojen on oltava yleisesti saatavilla ja välitettävä asiakkaalle siten, ettei sitä voida sekoittaa toisen tavaran (palvelun) hintaan.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Mikä riski on hintatietovelvollisuuden laiminlyönnistä?

Mahdolliset virheet hinnoissa katsotaan ostajan eduksi. Oletetaan tilanne, jossa kuitissa oleva hinta poikkeaa näytössä olevasta hinnasta - tässä tapauksessa asiakkaalla on oikeus ostaa tavara tai palvelu hänelle edullisimpaan hintaan. Valintaoikeus taataan pykälän säännöksellä. Tavaroiden ja palveluiden hinnoista ilmoittamisesta 9.7.2014 annetun lain 5 §:

"Jos tarjotun tavaran tai palvelun hinnassa on ristiriitoja tai epäilyksiä, kuluttajalla on oikeus vaatia tavaran tai palvelun myyntiä hänelle edullisimpaan hintaan."

Myyjän on ehdottomasti noudatettava laissa säädettyjä hintatietoja. Muussa tapauksessa häntä uhkaa taloudellinen sakko tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. Rahallinen seuraamusraja on 20 000 zlotya. zloty. Tilanteessa, jossa yrittäjä ei täytä velvollisuuttaan ilmoittaa hinnoista vähintään kolme kertaa 12 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona näiden velvoitteiden rikkominen havaittiin ensimmäisen kerran, hän voi saada sakon, joka on enintään 40 000 zlotya. zloty. Sakon suuruutta määritettäessä otetaan huomioon seuraavat tekijät:

  • kuinka paljon yrittäjä on rikkonut velvoitteitaan,

  • yrittäjän aikaisempi toiminta,

  • yrittäjän liikevaihdosta.

Hintatietoja koskevat ohjeet ovat mukana Laki, annettu 9.7.2014, tavaroiden ja palveluiden hinnoista ilmoittamisesta. Velvollisuus ilmoittaa hinnoista ja tavoista, joilla se tulisi tehdä, on kuluttajansuojan varmistaminen. Yrittäjä voi saada rangaistuksen tietyistä säännöistä poikkeamisesta.