CIT-ST-tiedot – kenen on toimitettava ne ja milloin?

Palveluvero

Yrittäjät kehittävät toimintaansa kaikkialla Puolassa perustamalla lukuisia toimistoja ja sivuliikkeitä.Se näkyy erityisesti kaupassa, sillä tällä alalla toimivilla veronmaksajilla on toimipisteet jokaisessa piirissä. Tuloja saadaan siis kaikkialta Puolasta, ei vain yrittäjän pääkonttorista. Tarkista, mitä CIT-ST-tiedot ovat!

CIT-ST oikeusperusta

Art. 28 sek. Yritysverolain (jäljempänä CIT-laki) 1 §:n mukaan verovelvollisen, jonka toimipaikka (sivukonttori) sijaitsee muulla kuin kotipaikkakunnalleen sopivan kuntayksikön alueella, on velvollinen maksamaan kuukausi- tai neljännesvuosittain ennakkomaksun Verovirasto ajoissa ja liittää tulon (tappion) määrää koskevaan veroilmoitukseen erillisten määräysten mukaisesti laaditut tiedot, jotta voidaan määrittää tulot kuntayksiköiden osuudesta oikeushenkilöiden tuloverotuloista. Yhteisöjen, joilla on sivuliikkeitä yhteisön pääkonttorin ulkopuolella, on CIT-selvityksen lisäksi toimitettava lisälomakkeita, joissa ne osoittavat muissa kunnissa saadut tulot. Art. 10 sek. Kuntayksiköiden tulolain 1 §:ssä sanotaan seuraavaa:
"Jos yhteisöverovelvollisella on toimipaikka (sivukonttori), joka sijaitsee muulla kuin sen kotipaikkakunnalla olevan kuntayksikön alueella, osa tämän veron tuottoon osallistumisesta saadusta tulosta siirretään kunnan talousarvioon. kunta, jossa se sijaitsee, tämä toimipaikka suhteessa siinä työsuhteen perusteella työsuhteessa olevien henkilöiden määrään, jollei 2 ja 2a momenteista muuta johdu.".

Laki kuntayksiköiden tuloista sisältää oman toimipaikan (sivukonttorin) määritelmän. Tämä on laissa tarkoitettu työsopimuksessa määritelty työskentelypaikka, joka sijaitsee muun kuntayksikön kuin verovelvollisen kotipaikan toimivaltaisen kuntayksikön alueella (em. 10 §:n 3 momentti). Laki paikallishallinnon yksiköiden tuloista). Siksi tietyn työntekijän työpaikan määrittäminen työsopimuksessa ratkaisee sen, mikä kunta (kunta, kunta, voivodikunta) saa vastaavasti prosenttiosuuden tämän työnantajan maksamasta yhteisöverosta.

Lainsäätäjä on asettanut yhteisöverovelvollisille velvollisuuden laatia ja toimittaa veroviranomaisille toimitettavat tiedot, jotka sisältävät luettelon toimipaikoista ja työsuhteessa olevien henkilöiden lukumäärästä, työn suorittamisesta yksittäisissä toimipaikoissa (sivukonttoreissa) paikallishallinnon yksiköistä, joiden alueella sijaitsevat.

Esimerkki 1.

Varsovassa sijaitsevalla kauppayhtiöllä on 600 myymälän verkosto eri puolilla maata. Paikalliset työntekijät työskentelevät toimiston ulkopuolisissa supermarketeissa. Työntekijöiden työpaikka on tietyssä kunnassa sijaitseva markkinapaikka. Pitäisikö verovelvollisen tehdä CIT-ST-ilmoitus tässä tapauksessa?

Tässä tapauksessa verovelvollisen tulee toimittaa CIT-ST-lomake, koska se toimii koko maassa. Yksittäisissä kunnissa, joissa supermarketit sijaitsevat, veronmaksaja työllistää työntekijöitä. Kuten edellä esitetystä toteamuksesta seuraa, omaksutussa oikeudellisessa rakenteessa oletetaan, että määritettäessä tuloa kuntayksiköiden osuudesta oikeushenkilöiden tuloverotuloista organisatorisesti erillään oleva toimipaikka on toimipaikka, joka on määritelty työntekijän kanssa tehdyssä työsopimuksessa. tietty työntekijä. Siksi sillä ei ole väliä, onko tietyllä työpaikalla sivukonttoria (tehdas). Työpaikan on oltava työsopimuksessa määrätty ja lisäksi sen on sijaittava muun kuin verovelvollisen kotipaikan kuntayksikön alueella.

Tämän vahvistaa Poznańin verokamarin johtajan yksilöllinen tulkinta 2. huhtikuuta 2015:
"Yritys, joka työllistää työsopimuksen perusteella työntekijöitä, joiden näissä sopimuksissa määritelty työpaikka on asuinpaikka, on/on velvollinen näyttämään heidät verovelvollisen tiedoissa kunnalle kuuluvien tulojen määrittämiseksi. yksiköitä oikeushenkilöiden tuloverotuloihin osallistumisen vuoksi [...] CIT-ST. Koska yhtiöllä ei kuitenkaan ole erillisiä organisaatioyksiköitä (sivuliikkeitä), sen ei ole tarvinnut/ei tule toimittaa CIT-ST/A -lomaketta ”.

Tietoja CIT-ST -kuvioista

Lainsäätäjä velvoitti verovelvolliset toimittamaan edellä mainitut ilmoitukset ja täsmensi myös niiden mallin ja määräajat edellä mainittujen ilmoitusten jättämiselle. tiedot toimipaikoista (osastoista) ja yksittäisissä toimipaikoissa (osastoissa) työskentelevien henkilöiden määrästä. Laajuus on määritelty valtiovarainministerin 4.12.2007 antamassa asetuksessa kuntayksiköiden osuudesta oikeushenkilöiden tuloverotuloista saatavien tulojen selvittämisestä. § 4 sek. Asetuksen 1 kohdan mukaan verovelvollisen tiedot sisältävät:

  • luettelo toimipaikoista ja maininta paikallishallinnon yksiköistä, joissa nämä laitokset sijaitsevat;

  • työsuhteessa olevien, työtä tarjoavien ihmisten lukumäärä
    yksittäisissä paikoissa, osavaltion mukaan;

  • sen kuukauden viimeisenä päivänä, jolta ennakkovero on maksettava - 2 §:ssä tarkoitetun tulon selvittämisestä 1, verovuoden aikana;

  • sen verovuoden viimeisenä päivänä, jolta 2 §:ssä tarkoitetun tulon loppuselvitystä varten tehdään ilmoitus verovuonna saadun tulon (tappion) määrästä 1, verovuoden viimeiseltä kuukaudelta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Asetuksen 5 §:n mukaan tehtaalla työskentelevien lukumäärä määräytyy työsopimuksesta johtuvan työpaikan perusteella erillisissä määräyksissä määriteltyjen tilastointimenetelmien mukaisesti.

Seuraavat ilmoitukset ovat voimassa tältä osin:

  • CIT-ST - veronmaksajan tiedot paikallishallinnon yksiköille maksettavien tulojen määrittämiseksi oikeushenkilöiden tuloverotuloihin osallistumisesta;

  • CIT-ST / A - tiedot toimipaikoista (konttoreista), jotka toimitetaan CIT-ST-lomakkeen liitteenä.

Lue lisää CIT:stä:
Yritysten tuloveroprosentit - 2020
Yritystulovero - CIT
Henkilökohtainen verotili ALV:lle, PIT:lle, CIT:lle - kuinka tarkistaa?

Mihin toimitamme CIT-ST?

Veronmaksajien tulee antaa vuosiilmoitus veronmaksuvelvollisuuden syntymisvuotta seuraavan vuoden kolmannen kuukauden loppuun mennessä. Kalenterivuoden verovelvollisten osalta määräaika siirtyy 1.4.2019, koska 31.3.2019 osuu sunnuntaihin. Samanaikaisesti vuosiilmoituksen jättävät sellaiset arvoverovelvolliset, jotka ovat vaihtaneet verovuoden siten, että se päättyy joulukuun 2018 lopussa.

Toimitamme CIT-ST-ilmoituksen CIT-8:n liitteenä. Toimitamme siis verovelvollisen kotipaikan toimivaltaiselle veroviranomaiselle.