Yksilöllinen veromikrotili esimerkeissä!

Verkkosivusto

Henkilökohtaiset veromikrotilit otettiin käyttöön 1.1.2020 alkaen. Mikä on yksi veronmaksutili? Kenen on käytettävä sitä? Mitä veroja ja maksuja sillä pitää ehdottomasti säännellä? Miten omistettu henkilökohtainen veromikrotili vaikuttaa verorästien tai palautusten selvittämiseen? Katsotaanpa se!

Mikä on henkilökohtainen veromikrotili?

Henkilökohtainen veromikrotili on tietylle veronmaksajalle, työnantaja-maksajalle, kohdistettu tili, jota käytetään tuloveron (PIT) ja yhteisöveron (CIT) sekä arvonlisäveron (alv) maksuihin. Selvityksen yksinkertaistamiseen tähtäävä ratkaisu on valtiovarainministeriön ja Verohallinnon yhdessä valmistelema. Säännösten mukaisesti veromikrotili on toiminut 1.1.2020 alkaen.

Kenelle henkilökohtainen veromikrotili on tarkoitettu?

Valtiovarainministeriö on luonut henkilökohtaisen verotilin jokaiselle henkilölle, jolla on NIP- tai PESEL-numero. Näin ollen on ymmärrettävä, että nämä ovat sekä veronmaksajia ja yritystoimintaa harjoittavia maksajia että veronmaksajia ja maksajia, jotka eivät harjoita liiketoimintaa.

Mitä veroja ja maksuja maksetaan henkilökohtaiselle veromikrotilille?

Yksilöllisen verotilin avulla voit suorittaa maksuja neljästä päälähteestä:

  • PIT (verotunnus: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PPL, PIT-7 , PIT-8AR, PIT-CFC);
  • ALV (verotunnus: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAP-1, VAI, VAT-IM, VAT-In );
  • CIT (verotunnus: CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8AB, CIT-8A, CIT-8B, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC);

Muut verot, kuten siviilioikeudelliset liiketoimet ja maksut, tulee maksaa tavanomaiseen tapaan eli verovirastojen pankkitileille. 15.4.2021 alkaen verovelvollisten on maksettava veromikrotilille myös:
-> solidaarisuusmaksu,
-> sokerivero,
-> vero "apinoista",
-> vähittäismyyntivero ja
-> alkoholijuomien mainostamista tarjoavien tahojen maksamat maksut.

Kuinka luoda henkilökohtainen veromikrotilinumero?

Voit määrittää yksittäisen veromikrotilin numeron käyttämällä erityistä veromikrotilin luontiohjelmaa. Verovelvollinen ja/tai maksaja voi myös saada tietoa henkilökohtaisesta verotilistä mistä tahansa verotoimistosta.

Numeron saamiseksi sinun on annettava PESEL-numerosi (luonnolliset henkilöt, jotka eivät harjoita liiketoimintaa ja yhteisöt, jotka eivät ole rekisteröityneet arvonlisäverovelvollisiksi) tai NIP-numerosi (jolla on yritystoimintaa tai aktiivisia arvonlisäverovelvollisia; veronmaksaja, sosiaali- ja / tai sairausvakuutusmaksut). Yksittäisen verolaskun luominen ei tapahdu tekstiviestillä tai sähköpostilla. Sen hankkimisesta ja käyttämisestä ei peritä maksuja.

Henkilökohtaisen veromikrotilin numero ei muutu nimen, verotoimiston ominaisuuksien tai asuinpaikan muutoksesta huolimatta.

Tärkeää on, että veromikrotili ei sisällä maksuhistoriaa. Viime kädessä kirjatut maksut voidaan tarkistaa kirjautumalla profiiliisi Veroportaalissa, jossa verovelvollisella on pääsy verotietoihinsa.

Verotusmikrotili – miltä se näyttää?

Art. Veroasetuksen 61b § 2 momentin mukaan yksilöllisen verotilin numeron rakenne sisältää:

  • tarkistussumma,
  • pankin organisaatioyksikön lajinumero,
  • verotunnus.

Vero-mikrotili koostuu 26 merkistä.

Ennen kuin teet siirron veromikrotilille, tarkista, että se sisältää numerot: 10100071222 (kohdasta 3 alkaen) ja oikean verovelvollisen/maksajan PESEL- tai NIP-numeron.

Henkilökohtainen veromikrotili - onko se pakollinen?

Verovirastojen nykyiset PIT-, CIT- ja ALV-alan pankkitilit olivat käytössä 31.12.2019 asti. Tämän päivämäärän jälkeen eli 1.1.2020 alkaen ALV-, CIT- ja ALV-velat tulee maksaa henkilökohtaiselle veromikrotilille. Ennen 31.12.2019 syntyneet, 1.1.2020 alkaen säännellyt CIT-, arvonlisävero- ja alv-verovelat maksetaan yksilölliselle veromikrotilille. Näin ollen joulukuussa / Q4 2019 syntyvä ALV:n, arvonlisäveron tai arvonlisäveron verovelvollisuus on maksuvelvollinen henkilötilille. Vastaavasti vuosittaisen veroilmoituksen tai arvonlisäveroilmoituksen oikaisun tapauksessa ennen vuotta 2020 syntyvä verorästi tulee maksaa mikrotilillä.

Vero mikrotili ja verorästit

Kysymys maksujen suorittamisesta osana yksittäistä veron mikrotiliä on säännelty 11 §:ssä. Veroasetuksen 62 § 1 §. Verovelvollinen, jolla ei ole siirtohetkellä verorästejä, voi sisällön mukaan määritellä, minkä tyyppisen velan hän haluaa maksaa, eli ALV, CIT, ALV tai muu. Jos verovelvollinen ei ilmoita siirron otsikkoon suoritettavaa veroa, veroviraston päällikkö suorittaa velan vanhimmalla eräpäivällä.

Kuitenkin, kun verovelvollisella on verorästiä verovirastossa, suoritettu maksu hyvitetään verovelvollisen ilmoittaman veron aikaisimman maksupäivän verorästään, ja jos tällaista viitettä ei ole tai verorästiä ei ole ilmoitetussa verossa. vero - siihen verorästiin, jonka maksupäivä on aikaisin kaikista verovelvollisen verorästään.

Valtiovarainministeriö ja Verohallinto varoittavat veronmaksajia vääristä tekstiviesteistä, joissa on tietoja veromikrotilillä olevasta velasta. Esimerkki väärennetystä tekstiviestistä (alkuperäinen kirjoitusasu):

Verotusmikrotili on velkaantunut 2,44 zlotya. Maksathan 28.3.2020 mennessä tai asia menee ulosottomiehen ratkaistavaksi. + Linkki nettisivuille.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 1. Verorästit - yksi vero

Lokakuussa 2020 verovelvollisella on arvonlisäverollinen verorästi. Maksurästit kattavat kaksi ajanjaksoa:

  • tammikuuta 2020 (maksu 25. helmikuuta mennessä) PLN 250,
  • helmikuuta 2020 (maksu 25. maaliskuuta mennessä) 1 000 PLN.

Veronmaksaja tekee 10.11.2020 1 000 zlotyn suuruisen siirron, jossa hän ilmoittaa haluavansa maksaa helmikuun 2020 rästit.

Vanhojen verorästien vuoksi veroviraston päällikkö maksaa ensin tammikuun rästien maksun (250 zlotya). Loput (750 zlotya) katetaan helmikuun verorästiä vastaan.

Esimerkki 2. Verorästit - useita veroja merkinnällä

Marraskuussa 2020 verovelvollisella on verorästiä sekä ALV:n että arvonlisäveron osalta.

Tärkeää on, että siirtoa tehdessään hänellä on mahdollisuus ilmoittaa, että hän haluaa kohdistaa henkilökohtaiselle veromikrotilille siirretyn maksun arvonlisäveron (eikä alv:n) verorästään. Ilmoituksen jälkeen veroviraston päällikkö selvittää arvonlisäverorästit vanhimmasta alkaen. Yhteenvetona voidaan todeta, että verovelvollinen tässä tilanteessa voi täsmentää, minkä tyyppisen verorästin hän haluaa maksaa, mutta maksuaika ei vaadi selvennystä, vaan veroviraston päällikkö selvittää vanhimmat verorästit joka tapauksessa. .

Esimerkki 3. Verorästit - useita veroja ilman ilmoitusta

Syyskuussa 2020 verovelvollisella on sekä ALV- että arvonlisäveroperusteisia verorästejä. Yrittäjä ei siirtoa yksityiselle verotilille tehdessään ilmoittanut omistusoikeutta (PIT tai ALV), jolle maksu tulee suorittaa. Veroviraston päällikkö hoitaa tällaisessa tilanteessa verorästit vanhimmista alkaen.

Esimerkki 4. Verorästit - virhe

Lokakuussa 2020 verovelvollisella on verorästiä vain ALV:n perusteella. Henkilökohtaiselle veromikrotilille siirron yhteydessä hän ilmoitti arvonlisäveron, jossa ei ole verorästiä. Veroviraston päällikkö hyvittää tällaisessa tilanteessa maksua suorittaessaan sen vanhimpaan verorästiin eli PIT:iin.

Veroilmoitus ja henkilökohtainen veromikrotili

Tuloverojen, PIT:n tai CIT:n ja ALV:n palautukset suoritetaan voimassa olevien sääntöjen mukaan eli CEIDG-1:ssä tai NIP-8:ssa mainituille pankkitileille tai erityiselle ALV-tilille (joka toimii split-maksumekanismilla) . Henkilöveron mikrotilille ei suoriteta ALV-, CIT- ja ALV-palautuksia.

Mitä etuja henkilökohtaisesta verotusmikrotilistä on?

Yksittäisten veromikrotilien käyttöönoton tärkein etu on se, että sinulla on yksi pysyvä tili, jolle sinun tulee suorittaa ALV-, CIT- ja ALV-maksut. Tämä on suuri etu, sillä tähän asti jokainen näistä verotyypeistä jouduttiin maksamaan omalle pankkitilille ja jos veron maksamisessa tapahtui virhe väärälle pankkitilille, sen uudelleenlaskentaan kuului selvitysten toimittaminen. toimistoon ja kirjoittaa kirjeitä verojen uudelleenlaskentaa varten.

Toinen etu on se, että yrityksen asuinpaikan tai kotipaikan vaihtuessa henkilöverotilin numero pysyy samana.

On myös syytä korostaa, että veromikrotili varmistaa ALV-, CIT- ja ALV-maksujen nopeamman käsittelyn. Veronmaksaja saa myös tarvittavat todistukset nopeammin, esimerkiksi siitä, ettei verorästiä ole.

Henkilökohtainen veromikrotili verkkokirjanpitojärjestelmässä wfirma.pl

wFirma.pl antaa yrittäjille mahdollisuuden syöttää tietoja henkilökohtaisesta veromikrotilistä sekä yksityisille yrityksille että yrityksille ja kumppaneille. Mielenkiintoista on, että järjestelmä ehdottaa sen numeroa (joka johtuu mikrotilinumeron rakenteesta, kuten edellä mainittiin), ja sen tarkistamisen jälkeen käyttäjän tarvitsee vain hyväksyä se.

Yksityisyrityksen mikrotilin lisäämistä varten siirry ASETUKSET »VEROT» YLEISTÄ -välilehteen ja valitse YKSITYISPANKKITILI - MIKROTILI -kentässä vaihtoehto VAHVISTA OIKEUS (kun olet tarkistanut järjestelmän numeron numerolla MF-generaattori).

Kuitenkin, jos kyseessä on yritys, jos haluat vahvistaa yksittäisen veromikrotilin tiedot, siirry myös ASETUKSET »VEROT» YLEISTÄ -välilehteen. Sen jälkeen tulee ensin todentaa yrityksen henkilökohtainen mikrotili ja sitten ZMIEŃ-toiminnon kautta yksittäisten kumppanien tilit. Voit lukea lisää wfirma.pl-järjestelmän henkilökohtaisesta veromikrotilistä ohjeartikkelista: Henkilökohtainen pankkitili - veromikrotili.