Henkilökohtainen verotili - tärkeimmät tiedot

Palveluvero

Vuoden 2019 loppuun asti ALV-, arvonlisävero- ja arvonlisäverovelvollisuuttaan säätelevät verovelvolliset suorittivat maksuja asianomaisten verovirastojen erikseen nimetyille pankkitileille. 1.1.2020 alkaen voimassa olevat säännökset ovat muuttuneet, joten verosaamiset tulee maksaa henkilökohtaiselle verotilille.

Henkilökohtainen verotili - mikä se on?

Verovelvolliset maksoivat 31.12.2019 asti voimassa olevan oikeusaseman mukaisesti ALV:n, arvonlisäveron ja arvonlisäveron verovelvollisen asuinpaikan (luonnollisen henkilön) veroviraston tilille. CIT:n tapauksessa huomioitiin yrityksen kotipaikka (juridinen henkilö). Maksut suoritettiin erottamalla PIT-, CIT- ja ALV-saamiset, jotka säänneltiin erikseen - erillisten siirtomääräysten muodossa.

Otettu käyttöön 4.7.2019 tavara- ja palveluverolain muuttamisesta ja eräistä muista laeista, uudet säännökset 11 artiklan muodossa. Veroasetuksen 61b §:n 1 momentin mukaan 1.1.2020 alkaen ALV-, arvonlisävero- ja arvonlisäverosaamiset tulee maksaa henkilökohtaiselle verotilille, joka luodaan jokaiselle verovelvolliselle erikseen. Veromikrotilin avulla verovelvollisuutta tulisi säännellä myös niille verovelvollisille, jotka ansaitsevat tuloa rekisteröidyn kertasumman muodossa sekä yksityisen vuokrauksen muodossa.

Henkilökohtainen verotili – kuinka varmentaa?

Henkilökohtainen verotilinumero koostuu 26 merkistä LK10100071222YXXXXXXXXXXXX sisältäen verotunnuksen (verovelvollisen NIP- tai PESEL-numero). Veronmaksajat saavat tiedon yksilöllisen verotilin numerosta valtiovarainministeriön verkkosivuilta, jolta veromikrotiligeneraattori on ollut saatavilla, tai mistä tahansa verotoimistosta. Verkkogeneraattoria käyttävien veronmaksajien tulee käyttää:

  • PESEL-numero - tämä koskee luonnollisia henkilöitä, jotka eivät harjoita yritystä tai eivät ole rekisteröityneet arvonlisäverovelvollisiksi,
  • NIP-numero - tämä koskee yritystä harjoittavia veronmaksajia tai niitä, jotka ovat rekisteröityneet arvonlisäverovelvollisiksi.

Väärän verotunnisteen käyttämisestä (NIP PESELin sijaan tai PESEL NIP:n sijaan) ja verovelan maksamisesta toiselle henkilökohtaiselle verotilille ei seuraamuksia. Veronmaksajan on kuitenkin käännyttävä asuinpaikan tai yrityksen kotipaikan perusteella toimivaltaiseen verotoimistoon siirrosta vahvistuksen kanssa selvittämään virhe. Yrityksen pyörittämisen ja kokopäivätyöskentelyn tapauksessa veronmaksajan, jolla on sekä NIP että PESEL, tulee käyttää NIP-numeroa veromikrotilin luomiseksi, koska hän pyörittää yritystä.

Yksilöllinen verotili käytännössä

Lainsäätäjän tarkoituksen mukaisesti luotiin henkilökohtainen verotili, jotta veroviranomainen pystyisi tunnistamaan tehokkaasti tietyn verovelvollisen maksut. Tietyn pankkitilin osoittaminen tietyn verovelvollisen verovelkojen selvittämiseksi on tarkoitettu myös eliminoimaan tilanteet, joissa verovelvolliset suorittavat maksuja verovirastojen tileille toisin kuin heidän pitäisi.

1.1.2020 alkaen verovelvollisen on maksettava tulovero (alv ja arvonlisävero) sekä arvonlisävero (alv) henkilökohtaiselle verotilille. Muut saamiset kuin ALV, arvonlisävero ja arvonlisävero maksetaan edelleen ilmoitettujen veron perimiseen valtuutettujen toimipisteiden pankkitileille. Yksityiskohtainen luettelo yhteisöistä ja pankkitileistä on saatavilla valtiovarainministeriön verkkosivuilla: https://www.gov.pl/web/kas/rachunki-bankowe-urzedow-skarbowych-obowiazujace-od-1012020-r. Henkilökohtaisen verotilin käyttöönotosta huolimatta veron liikamaksut siirretään voimassa olevien sääntöjen mukaisesti verovelvollisten ilmoittamille pankkitileille, mm. CEIDG-1:ssä. Henkilökohtainen verotili ei sisällä suoritettujen maksujen historiaa. Esimerkiksi 31.12.2019 jälkeen säännellyn ilmoituksen tai vuosittaisen veroilmoituksen oikaisusta aiheutuneet aiempien vuosien ALV-, arvonlisä- ja arvonlisäverosaamiset tulee maksaa henkilökohtaiselle verotilille uusien säännösten mukaisesti. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Henkilökohtainen verotili – mitä etuja veronmaksajat tuovat?

Vaikka henkilökohtainen verotili teoriassa parantaa lähinnä verovirastojen työtä ja nopeuttaa veronmaksajien suorittamien maksujen todentamista, on sen käyttöönotosta hyötyä myös veronmaksajille. Tärkeimpiä ovat:

  • yksi pankkitili ALV-, CIT- ja arvonlisäverovelvoitteiden hoitamista varten,
  • mahdollisuus kokonaismaksuihin ilman erillisiä siirtoja,
  • asuinpaikan muutos ei muuta henkilökohtaista verotiliä,
  • nopeutettu todistusten myöntämisprosessi, esimerkiksi siitä, ettei verorästiä ole,
  • perheenjäsenen tai kolmannen osapuolen mahdollisuus maksaa verovelvollisuus 1 000 zlotyin asti.

Lisäksi, kuten valtiovarain-, investointi- ja kehitysministeri Jerzy Kwieciński selittää:

”[G] veromikrotilin generaattori toimii 24 tuntia vuorokaudessa, joten voit tarkistaa numerosi milloin tahansa ja missä tahansa, esimerkiksi puhelimella tai tabletilla. Veronmaksajien etu on myös se, että mikrotilin luominen ja ylläpito on täysin ilmaista"