Palvelujen maahantuonti ja veronmaksaja vapautettu arvonlisäverosta

Palveluvero

Tällä hetkellä palvelun ostaminen ulkomaiselta urakoitsijalta on helppoa. Tällaisen oston suorittaminen yritykselle riippuu siitä, onko verovelvollinen arvonlisäveron maksaja vai vapautettu arvonlisäverosta. Tarkista, miten arvonlisäveroton palvelujen tuonti laskutetaan!

Milloin palveluiden tuonti tapahtuu?

Ostajan puolella palvelujen maahantuonti tapahtuu, kun palvelun tarjoavalla taholla ei ole pysyvää asuinpaikkaa tai pysyvää toimipaikkaa ostajan maan (Puolan) alueella. Art. arvonlisäverolain 2 §:n 9 momentin mukaan palvelujen maahantuonti ymmärretään sellaisen palvelun tarjoamiseksi, jonka suorittamisesta vastaanottaja on verovelvollinen.

Palveluiden maahantuonti ja veronlaskentavelvollisuus

Tuontipalvelujen osalta, joille Art. 28b, palvelujen ostajan on perittävä vero. Tämä koskee sekä aktiivisia että vapautettuja arvonlisäveron maksajia.

Taiteen tarkoituksiin. 28b ja 28c kohdassa verovelvollisen määritelmä on määritelty 28 b ja 28c kohdassa. ALV-lain 28 a §:

1) aina kun mainitaan veronmaksaja - se tarkoittaa:

a) yhteisöt, jotka harjoittavat itsenäisesti 1999/2006 tarkoitettua taloudellista toimintaa. 15 sek. 2 tai tätä toimintaa vastaavaa taloudellista toimintaa, riippumatta toiminnan tarkoituksesta tai tuloksesta, ottaen huomioon pykälän 1 momentin mukainen 15 sek. 6,

b) a alakohdan mukainen oikeushenkilö, joka ei ole verovelvollinen ja joka on tunnistettu tai joka on tunnistettava verotusta tai arvonlisäveroa varten;

2) verovelvollinen, joka myös harjoittaa liiketoimintaa tai suorittaa liiketoimia, joita ei pidetä verollisena tavaroiden luovutuksena tai palvelun 1 §:n mukaisesti. 5 sek. 1, katsotaan verovelvolliseksi kaikkien hänelle suoritettujen palvelujen osalta.

Palveluiden maahantuonti ja arvonlisäveron selvitys

Aktiivinen arvonlisäveron maksaja

Erot näkyvät vain arvonlisäveron selvittämisessä. Aktiiviset arvonlisäverovelvolliset hyödyntävät veron laskennassa yhteisökaupan etuja. Valtakunnallisen verokannan mukaan perittävä arvonlisävero menee laskun perusteella sekä osto- että myyntiverorekisteriin. Siksi palveluiden tuonti aktiiviselle arvonlisäverovelvolliselle on arvonlisäveron kannalta neutraalia.

Veronmaksaja on vapautettu arvonlisäverosta

Tilanne on kuitenkin toinen siinä tapauksessa, että palveluiden tuonti selvitetään arvonlisäverottomana. Hän on myös velvollinen veloittamaan annetusta palvelusta kotimaisen arvonlisäverokannan. Nievatowiec ei kuitenkaan voi vähentää tätä arvonlisäveron määrää. Tästä syystä arvonlisävero on maksettava Verovirastolle. Maksupäivä on sitä kuukautta seuraavan kuukauden 25. päivä, jolloin maksuvelvollisuus palvelujen tuonnista on syntynyt. Maksun määräajassa suorittamisen lisäksi verovelvollisen, joka ei ole aktiivinen arvonlisäverovelvollinen, tulee toimittaa ALV-9M-ilmoitus, josta tämä johtuu maksettavasta arvonlisäverosta.Maksamisen jälkeen ALV-9M-ilmoituksen arvo voidaan sisällyttää kuluihin.

Yrittäjän palvelujen maahantuonti arvonlisäverottomina ja ALV-EU-rekisteröityminen

Tuotaessa palveluita, joiden perustana on Art. Arvonlisäverolain 28b §:n mukaan yhteisöliiketoimiin rekisteröityminen edellyttää arvonlisäverotonta. Hän rekisteröityy VAT-R-lomakkeella, jossa hän valitsee rekisteröinnin ALV-EU-tarkoituksiin yhteisöille, jotka eivät ole pakollisen ALV-rekisteröinnin alaisia. Rekisteröinnin jälkeen verovelvollisen ei tarvitse antaa ALV-EU-ilmoitusta, koska siinä ei näy palvelujen tuontiin liittyviä liiketoimia. Jos arvonlisäveron ulkopuolinen on maahantuontipalveluja, hänen on toimitettava ALV-9M-ilmoitus ajanjaksolta, jolloin tuonti tapahtui.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Palvelujen tuontilaskun kirjaus osoitteessa wfirma.pl

Wfirma.pl-järjestelmässä voit helposti kirjata laskun palveluiden maahantuonnista ei-alv:hen. Voit tehdä tämän siirtymällä välilehdelle KULUT »TILINPÄÄTÖS» LISÄÄ »KULUT, jossa valitse menotyypiksi MUUT TALOUDELLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT ja valitse sitten LISÄTIETOJA-välilehdeltä vaihtoehto PALVELUJEN TUONTI ART. 28B. Jos lisäksi palvelujen tuontilasku on laadittu ulkomaan valuutassa, valitse VALUUTA-kentästä sopiva. Syötä sitten laskun arvo NETTOARVO-kenttään ja valitse kullekin tapahtumalle sopiva kansallinen ALV-kanta.

Tällä tavalla kirjattu lasku muunnetaan automaattisesti PLN:ksi ja sisällytetään sitten KPiR:iin ja ulkomaisten liiketoimien ALV-rekisteriin.