Työaikataulu - mitä tulee muistaa

Palvelus

Työntekijöiden aikataulujen järjestäminen on haaste jokaiselle työnantajalle. Työntekijät haluavat pitää vapaata, lähetetään koulutukseen, kuukaudessa on vapaapäiviä. Työnantajan tulee ottaa kaikki nämä tilanteet huomioon. Kuinka ilmaista ne oikein työaikataulua laadittaessa? Vastaamme alla.

Mikä on työaikataulu ja mitä sen tulisi sisältää?

Työaikataulu ei ole muuta kuin tietyllä työpaikalla työskentelevien työpäivien suunnittelua. Toisin sanoen se on yksilöllisen työaikataulun määritelmä yhdelle työntekijälle tai työntekijäryhmille.

Työaikataulussa tulee huomioida paitsi työpäivät myös:

 • työn alkamis- ja päättymisaika,
 • työtunnit,
 • työpäivä,
 • päivittäiset lepoajat,
 • viikoittaiset lepoajat,
 • 5 päivän työviikko,
 • varmistaa vapaa sunnuntai vähintään kerran 4 viikossa,
 • vapaapäivät,
 • työntekijöiden lomat sisältyvät lomasuunnitelmaan.

Työaikaulottuvuus aikataulussa

Jotta työnantaja voisi laatia työaikataulun oikein, sen tulee ensin määritellä, kuinka monta tuntia työntekijän tulee työskennellä tietyllä selvitysjaksolla. Art. Työlain 130 § tämä määräytyy:

 • kerrotaan 40 tuntia (viikkonormi) laskutusjakson kokonaisten viikkojen määrällä ja sitten
 • lisäämällä saatuun tuntimäärään 8 tunnin tulo (päivittäinen standardi) ja laskutuskauden loppuun jäljellä olevien päivien lukumäärä, joka laskee maanantaista perjantaihin (ns. projektiopäivät) ja edelleen
 • saadun tuloksen vähennys jokaiselta selvitysjaksolla tapahtuvalta ja muulle päivälle kuin sunnuntaille sijoittuvasta vapaapäivästä - 8 tuntia.

Esimerkki 1.

Jacek haluaa määritellä kokoaikaisten työntekijöiden työajan. Laskutuskausi on 3 kuukautta, summa määräytyy huhti-kesäkuun 2021 ajalle.

 • työpäivien lukumäärä laskutuskauden kunkin kuukauden aikana:

KUUKAUSI

TYÖAIKA KOKOAIKAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE

TYÖAIKA YHDELLE TYÖNTEKIJÄLLE

huhtikuu

40 h x 4 viikkoa + 8 tuntia x 2 päivää - 8 tuntia x 1 loma = 168 tuntia

84 h

saattaa

40 h x 4 viikkoa + 8 tuntia x 1 päivää - 8 tuntia x 2 vapaapäivää = 182 tuntia

76 h

kesäkuuta

40 h x 4 viikkoa + 8 tuntia x 2 päivää - 8 tuntia x 1 loma = 168 tuntia

84 tuntia

YHTEENSÄ NELJÄNNESSÄ

488 h.

244 h

Vuoden 2021 toisella neljänneksellä kokopäivätyössä olevan työntekijän tulisi työskennellä 244 tuntia.

Työpäivä ja työaikataulu

Työaikataulua laadittaessa muista antaa ns työpäivä. Tämä tarkoittaa, että kun työntekijä aloittaa työnsä tiettynä päivänä, hän voi seuraavana päivänä aloittaa työnsä aikaisintaan 24 tunnin kuluttua. Yhteenvetona voidaan todeta, että työntekijän tulee aloittaa seuraava työpäivä samaan aikaan kuin edellisenä päivänä. Joustavalla työajalla työskentelevien ei tarvitse noudattaa työpäivän noudattamisen periaatetta.

Päivittäiset lepoajat

Seuraavan kauden työtä suunniteltaessa tulee huomioida myös se, että työntekijällä on oltava keskeytymätön lepo peräkkäisten työpäivien välillä. Art. Työlain 132 §:n mukaan se on vähintään 11 ​​tuntia.

On muistettava, että työpäivää ei saa rikkoa. Molempien säännösten noudattamiseksi työntekijä ei saa työskennellä enempää kuin 13 tuntia vuorokaudessa.

On kuitenkin tapauksia, joissa päivittäisen lepoajan ylläpitäminen ei ole sovellettavissa. Nämä sisältävät:

 • työpaikan johtaminen työnantajan puolesta,
 • tarve suorittaa pelastustoimi ihmisten hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojelemiseksi tai vian korjaamiseksi.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Viikkolepo- ja työaikataulu

Viikkolepo on ymmärrettävä 35 tunnin keskeytymättömäksi lepotunniksi työstä. Täällä ei ole mahdollista poiketa tällaisesta leposta, mutta se voidaan lyhentää 24 tuntiin. Se on mahdollista seuraavissa tapauksissa:

 • työntekijät, jotka johtavat työpaikkaa työnantajan puolesta,
 • tarve suorittaa pelastusoperaatio ihmisten hengen tai terveyden suojelemiseksi, omaisuuden tai ympäristön suojelemiseksi tai vian poistamiseksi,
 • työaikojen muutokset sovitun työaikataulun mukaiseen toiseen vuoroon siirtymisen yhteydessä.

5 päivän työviikko

Työaikataulussa tulee huomioida myös se, että keskimääräinen työviikko kestää 5 päivää. Kyllä, sovittaessa aikataulua tietylle selvitysjaksolle, voit esitellä työntekijälle 6 päivää yhdellä työviikolla, mutta seuraavalla olisi tarpeen korvata hänelle ja syöttää vain 4 työpäivää. Ihannetapauksessa keskimääräinen 5 päivän työviikko tulisi säilyttää.

Yksi vapaa sunnuntai

Art. Työlain 151 §:n mukaan sunnuntaisin työskenteleville tulee antaa vähintään yksi työstä vapaa sunnuntai neljän peräkkäisen viikon aikana. Tästä seuraa, että työaikatauluun tulee sisältyä sunnuntaivapaat työt, muuten työnantaja olisi syyllistynyt työntekijän oikeuksiin. Työnantajan vapaan sunnuntain myöntäminen ei koske loma- ja viikonloppujärjestelmässä työskenteleviä henkilöitä, joille perjantai, lauantai, sunnuntai ja pyhäpäivät ovat ainoita työpäiviä.

Lomat ja lomat työntekijöille

Jos aikataulu on laadittu pidemmäksi ajaksi, kannattaa myös tutustua lomasuunnitelmaan. On muistettava, että työsuhteessa olevien tulee pitää vähintään 14 päivän yhtäjaksoista lomaa kerran vuodessa. Jos työntekijä on näin pitkään poissa, sillä on merkittävä vaikutus tehtaan työaikatauluun.

Vaikka vapaapäiviä on vuoden aikana suhteellisen vähän, sinun on tiedettävä, mitkä kuukaudet ne putoavat. Työnantaja ei ajoita työtä näinä päivinä, ellei työ ole sallittua pyhäpäivinä. Näiltä päiviltä työsuhteessa olevilla on oikeus peruspalkan lisäksi 100 % ylityökorvaukseen.

Työaikataulu - työntekijöille luovutuksen muoto ja päivämäärä

Työlain 129 §:n 3 momentissa säädetään siitä, miten ja milloin työaikataulu tulee antaa alaistensa käyttöön. Tämän säännöksen mukaan työnantajan tulee toimittaa se työntekijälle kirjallisesti tai sähköisessä muodossa viimeistään 7 päivää ennen työn alkamista tiettynä ajanjaksona. Työlain 129 §:n 3 momentti
Tietyn työntekijän työaikataulu voidaan laatia kirjallisesti tai sähköisesti tilikautta lyhyemmälle ajalle, joka kuitenkin sisältää vähintään yhden kuukauden. Työnantaja antaa työntekijälle työaikataulun vähintään 1 viikko ennen työn alkamista siltä ajalta, jolle tämä aikataulu on laadittu."

Kenen ei tarvitsisi tehdä työaikataulua?

Kaikkien työnantajien ei tarvitse laatia työaikataulua. Tämä koskee pääasiassa kasveja, joissa on ns kiinteä työaika, eli kaikki työntekijät työskentelevät samoihin kiinteisiin työaikoihin.

Työnantaja ei ole velvollinen laatimaan työaikataulua, kun:

1) työntekijän työaikataulu johtuu työlainsäädännöstä, ilmoituksesta tai työsopimuksesta,
2) työntekijä työskentelee tehtäväperusteisessa työaikajärjestelmässä,
3) häneen sovelletaan työntekijän pyynnöstä joustavaa työaikajärjestelmää,
4) hän laatii työntekijän kirjallisesta pyynnöstä yksilöllisen työaikataulun.

Yrittäjän tulee muistaa, että joissain tapauksissa hänen tulee laatia työaikataulu. Tämä asiakirja tulee välittää työntekijöille hyvissä ajoin ja sisältää vastaustiedot.