Kiertotalous puhtaamman ja kilpailukykyisemmän Euroopan puolesta

Palvelus

Ilmastonmuutos ja kulutuksen kasvu pakottivat Euroopan unionin laatimaan toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on parantaa jäsenvaltioiden luonnonympäristön ja talouden laatua. Järjestelmä, joka auttaa toteuttamaan Euroopan unionin suunnitelmaa, on siirtyminen lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen. Unionin oletukset esitettiin komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle (KOM 98 lopullinen). Artikkelissa kiertotalouden edut yhteisön maille!

Euroopan unionin toimintasuunnitelma ja kiertotalous

Ympäristön sekä sen suojelun ja kulutuksen kasvavan ongelman vuoksi Euroopan unioni päätti keskittyä kiertotalouteen. Tiedonannon ja Euroopan unionin tekemien analyysien mukaan vuoteen 2050 mennessä maailmanlaajuinen kulutus saavuttaa planeettamme käsittämättömät mitat, ikään kuin väestö miehittäisi kolme planeettaa eikä yhtä. Näin suuri määrä merkitsee myös yhteiskunnan tuottaman jätteen kasvua, ja vuoteen 2050 mennessä niiden vuosituotannon on määrä kasvaa 70 %.

Tilanteen vakauttamiseksi tähän suuntaan ja ympäristön pilaantumisen estämiseksi kiertotalouden on määrä laajentua johtajista talouskokonaisuuksiksi. Tämän odotetaan edistävän ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä sekä talouskasvun irrottamista luonnonvarojen käytöstä.

Hankkeen tavoitteena on lahjoittaa planeetallemme enemmän kuin ottaa pois kaksinkertaistamalla kiertomateriaalin käyttöaste. Näillä oletuksilla on myös tarkoitus edistää uusien yritysten ja uusien ja tuottavampien työpaikkojen luomista, mikä vahvistaa Euroopan unionin teollista perustaa. EU:sta tulee vähemmän riippuvainen neitseellisistä materiaaleista, jossa on enemmän innovaatioita ja vähemmän ympäristövaikutuksia teknologiasta (EU:n tiedonannon 1 kohta).

Kestäviä tuotteita

Suurin osa tällä hetkellä markkinoilla olevista tuotteista on kertakäyttöisiä tai niitä ei voida käyttää uudelleen tai korjata. Siksi Euroopan unionin on tehtävä aloite tuotteiden hyödyllisyyden lisäämiseksi lainsäädännön puitteissa, jotta ne mukautetaan ilmastoneutraaliin resurssitehokkaaseen talouteen ja vähennetään jätteen määrää. Komissio aikoo vahvistaa kestävän kehityksen periaatteet, jotka koskevat seuraavia näkökohtia:

 1. digitoinnin potentiaalin hyödyntäminen, mukaan lukien ratkaisut, kuten digitaaliset passit, kyltit ja vesileimat;

 2. 'tuote palveluna', jossa valmistajat omistavat tai ovat vastuussa tuotteiden suorituskyvystä koko niiden elinkaaren ajan;

 3. myymättömien kestohyödykkeiden tuhoamiskielto;

 4. tuotteen kestävyyden parantaminen, sen uudelleenkäytön mahdollisuus, korjausten laajentaminen;

 5. tuotteiden regeneroinnin ja korkealaatuisen kierrätyksen mahdollistaminen;

 6. hiili- ja ympäristöjalanjäljen vähentäminen.

Tämä koskee muun muassa seuraavia tuotteita:

 1. sähköinen ja ICT;

 2. paristot, akut, ajoneuvot;

 3. pakkaus;

 4. synteettisistä materiaaleista;

 5. tekstiilituotteet.

Jätepolitiikka

Jätteet ovat todellinen haaste ympäristöllemme, eivätkä tähän mennessä tehdyt toimet ole vieläkään saaneet myönteistä palautetta. Niiden määrä kasvaa jatkuvasti, joten kasvavaan kulutukseen liittyvien tilastojen ja lukujen perusteella voidaan kuvitella planeettamme odottavan ongelman laajuutta. Luonnollisen ympäristön sijaan meitä ympäröi "saastunut" ympäristö. Tässä suhteessa Euroopan unionin on ryhdyttävä toimiin kierrätyskelvottoman jätteen määrän puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä EU tuottaa 2,5 miljardia tonnia jätettä – 5 tonnia asukasta kohti vuodessa (EU-tiedonannon kohta 4).

On luotava hyvin toimivat uusioraaka-aineiden markkinat, jotta voidaan herättää luottamusta uudelleenkäytettäviin tuotteisiin, mikä auttaa vähentämään jätteen syntymistä unionin alueella. Lisäksi vahvistetaan säännöt sen varmistamiseksi, että EU ei vie jäteongelmia kolmansiin maihin ja rajoittaa ympäristölle ja terveydelle haitallisen tai unionin sisällä käsiteltävissä olevien jätteiden vientiä kolmansiin maihin.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Euroopan teollisuusstrategia

Pandemian vaikutukset sai EU:n ja yksittäiset jäsenvaltiot tietoisiksi siitä, kuinka riippuvaisia ​​olemme muista maista tuotteiden tuonnissa. Tällä perusteella unioni haluaa kehittää avointa autonomiaa ja vähentää riippuvuutta kolmansista maista. Osana tätä komissio ehdottaa ratkaisua, joka perustuu:

 1. monipuolinen kansainvälinen kumppanuus – sen varmistaminen, että investoinneilla ja kaupalla on keskeinen rooli talouden kestävyyden rakentamisessa;

 2. Teollisuuden liittoutumat – komissio valmistautuu perustamaan prosessori- ja puolijohdeteknologian liittoutuman ja teollisuustietojen allianssin jne.;

 3. strategisen riippuvuuden seuranta - luettelo tuotteista, joiden osalta EU on erittäin riippuvainen ulkomaisista lähteistä.

EU:n riippuvuus ulkomaisista tuotteista on esitetty alla olevassa kaaviossa, joka löytyy myös Euroopan komission verkkosivuilta. Unionin riippuvuus koskee 137 tuotetta.

Oikeusperusta

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, 11.3.2020 (KOM 98 lopullinen).