Mistä lähtien JPK PKPIR -tiedoston luominen on pakollista?

Verkkosivusto

Heinäkuun alussa kaikkien yrittäjien tulee luoda JPK PKPiR -tiedostoja. Uusi velvoite on lisätä virastojen tarkastusten laajuutta, mikä näkyy harmaan talouden vähentämiseen liittyvänä talouskasvuna. PKPiR JPK -tiedostot sisältävät viime kädessä tiedot kaikista tietyn veronmaksajan tulojen ja menojen verokirjan osista. Mistä lähtien JPK PKPiR -tiedoston luominen on pakollista ja koskeeko se jokaista yrittäjää? Lisää tässä artikkelissa!

JPK PKPiR -tiedoston luominen – milloin ja kenelle?

Viimeistä veronmaksajien ryhmää - mikroyrittäjiä - sovellettiin 1.1.2018 alkaen valtiovarainministeriön käyttöön ottaman velvoitteen laatimiseen ns. Yhdenmukaiset valvontatiedostot arvonlisäverovelvollisten rekisterien alalla. JPK-rakenteita koskevien muutosten viimeinen vaihe on 1.7.2018 voimaan tullut velvoite pitää JPK PKPiR -tiedostot kaikilla yrittäjillä, niin pienillä, keskisuurilla kuin mikroyrittäjilläkin. Tämä tiedosto on joukko tietoja tietyn yrittäjän taloudellisesta toiminnasta saaduista tuloista ja kustannuksista, jotka perustuvat hänen ylläpitämäänsä PKPiR:ään.

Valtiovarainministeriö oletti, että PKPiR SAF -tiedoston luominen koskee kaikkia PKPiR:ää sähköisessä muodossa hoitavia yrittäjiä, mikä tarkoittaa, että PKPiR:ää toistaiseksi paperimuodossa ylläpitävät yrittäjät ovat vapautettuja tästä velvoitteesta. Verosäännökset eivät edellytä PKPiR:n suorittamista sähköisessä muodossa.

PKPiR JPK-tiedosto - toimitusvelvollisuus

JPK PKPiR -tiedoston pakollinen luominen ei tarkoita tarvetta toimittaa se veroviranomaisille. Luodut tiedostot tulee lähettää vain sen veroviraston pyynnöstä, jonka tiedosto on tarpeen tietojen tarkistamiseksi veromenettelyn, tarkastustoiminnan tai verotarkastuksen yhteydessä. Sitten veronmaksajalla on vähintään 3 päivää aikaa jakaa JPK PKPiR -tiedostonsa. Tämä päivämäärä ilmoitetaan kuitenkin tarkasti kutsussa. Jos vaadittuja rakenteita ei toimiteta ajoissa, seurauksena voi olla veroseuraamuksia, kun taas tiedoston toimittamatta jättämisestä voi seurata jopa 2 800 zlotyn sakko. Lisäksi, jos veronmaksaja ei toimita vaadittuja JPK-tiedostoja verotarkastuksen aikana, hänelle voidaan langettaa rikos- ja veroseuraamus ja jopa 42 000 zlotyn sakko. zloty. Luodut tiedostot voidaan sitten lähettää tietyn sähköisen viestinnän kautta tai henkilökohtaisesti tietovälineelle, esim. pendrivelle, muistikortille tai CD/DVD:lle.

JPK PKPiR -tiedostorakenne - mitä elementtejä se sisältää?

Kaikki JPK-tiedostot, mukaan lukien JPK PKPiR, tulee luoda XML-muodossa valtiovarainministeriön vaatimusten mukaisesti. Tällä hetkellä kaikissa JPK-rakenteita tukevissa tietokoneohjelmissa on tämä tiedostomuoto. JPK PKPiR -tiedoston rakenne sisältää joukon PKPiR:n sisältämiä tietoja, jotka on lisäksi jaettu eri osiin, joista voidaan erottaa seuraavat asiat:

  1. Otsikko - sisältää tietoja JPK PKPiR:stä, kuten: lähetyksen tarkoitus ja ajanjakso, johon tiedot liittyvät.
  2. Entity1 - sisältää verovelvollisen tunnistetiedot, kuten nimen ja verotunnisteen.
  3. PKPIRInfo - sisältää tietoja verovuoden tulojen määrittämisestä, kuten esimerkiksi varastoarvot verovuoden alussa ja lopussa, vähennyskelpoiset kokonaiskulut tai kuluvan verovuoden tulot.
  4. PKPIRSpis - tämä on valinnainen osio, joka esiintyy vuoden aikana luodulle fyysiselle varastolle.
  5. PKPIRWiersz - sisältää kaikki yhteisön PKPiR:n sisältämät tiedot tuloista ja kuluista. Tiedot tarjotaan samalla tavalla kuin PKPiR:n perinteisessä versiossa.
  6. PKPIRCtrl - sisältää yhteenvetotiedot kaikista sarakkeista sekä tuottojen ja kulujen kokonaisarvosta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Lisäksi jokainen yllä luetelluista osioista on jaettu yksittäisiin kenttiin. Ne koskevat esimerkiksi tarkat osoitteet, nimet, postinumerot, valuutat, NIP, REGON, maa ja sen koodi, piirikunta, voivodikunta ja monia muita yksityiskohtaisia ​​tietoja, jotka mahdollistavat merkintöjen oikeellisuuden perusteellisen tarkistamisen ja siis liiketoimia. Yksittäiset kentät on merkitty kirjaimilla ja numeroilla.

Tärkeä!

Yksityiskohtaiset tiedot JPK KPIR -rakenteesta löytyvät valtiovarainministeriön verkkosivuilta: JPK Structures

Yhteenvetona voidaan todeta, että sähköisessä muodossa PKPiR:ää käyttäviltä verovelvollisilta vaaditaan 1.7.2018 alkaen JPK PKPiR -tiedosto. Samalla JPK PKPiR -tiedoston luominen ei edellytä sen lähettämistä veroviranomaiselle. Veronmaksajien on toimitettava PKPiR:n SAF-T-rakenne vain veroviraston pyynnöstä tietyillä tietovälineillä XML-muodossa. Toimitettavien tietojen laajuus riippuu veroviranomaisten tarpeista. Verovelvollisella on vähintään 3 päivää aikaa toimittaa tiedosto, mutta tarkka päivämäärä ilmoitetaan pyynnössä.