PIT-16Z-lomake CEIDG-sovelluksella

Verkkosivusto

PIT-16Z-ilmoituksen voi jo liittää CEIDG-hakemukseen - se on kätevä verokortilla maksaville, jotka ilmoittavat toiminnan lopettamisesta tai PIT-16 hakemuksen sisältämistä muutoksista.

Verokortti - selvityssäännöt ja lomakkeet

PIT-16 ja PIT-16Z ilmoitukset koskevat vain veronmaksajia, jotka käyttävät (raportoivat) verokorttia verotuksena. Verokorttiverotus on etusija pienelle yrittäjäryhmälle, joka harjoittaa määräysten mukaista taloudellista toimintaa, kuten:

  • kotiruokien myynti;
  • oppituntien antaminen tunneittain;
  • lasten ja sairaiden kotihoito;
  • eläinlääkintä- ja lääketieteelliset palvelut.

Kaikille toiminnoille määrätään omat veroprosentit, jotka ilmoitetaan jokaiselle verovuodelle ja jotka valtiovarainministeri määrittelee verokorttiprosentissa.

Verokorttia käytettäessä et saa käyttää muiden kuin itse työsuhteessa olevien henkilöiden palveluja eikä muiden yritysten ja tehtaiden palveluita, lukuun ottamatta erikoispalveluja. Toimintaa saa harjoittaa vain Puolan alueella, puolisolla ei voi harjoittaa vastaavaa toimintaa, eikä yrittäjä voi itse harjoittaa muuta maatalouden ulkopuolista taloudellista toimintaa tai tuottaa valmisteveron alaisia ​​tavaroita.

Verokorttihakemus tulee jättää PIT-16-lomakkeella ja toimittaa verotoimistolle tai liittää CEIDG-1-hakemukseen yritystä rekisteröidessään.

PIT-16Z-ilmoitus - mitä se koskee?

PIT-16Z-ilmoitus on tieto muutoksista verokortin hakemusta tai harjoitetun toiminnan lopettamista koskevassa hakemuksessa.

Verokorttia verotuksena käyttävän yrittäjän tulee ilmoittaa verovirastolle seuraavista muutoksista:

  • mikä johtaa oikeuden menettämiseen verokortin mukaisiin maksuehtoihin;
  • tuloveron määrään vaikuttavat verokortin muodossa.

Veronmaksajan on myös ilmoitettava verovirastolle elinkeinon lopettamisesta.

Verokortin perusteella maksetun tuloveron määrään ja yrityksen purkamispäätökseen vaikuttavat muutokset tulee ilmoittaa PIT-16Z-ilmoituksella tai sähköisessä muodossa Veroportaaliin lähetetyn verkkolomakkeen kautta.

Verokortin käyttöoikeuden menettäminen yritystoiminnasta saatujen tulojen verotusmuotona voi tapahtua esimerkiksi seuraavista syistä:
yrittäjän muun liiketoiminnan rekisteröinti;

  • puolison rekisteröinti elinkeinotoiminnan samassa laajuudessa kuin verokorttia suorittava verovelvollinen;
  • ylittää työllisyysrajan.

Verokorttia verotusmuotona käyttävien yrittäjien maksettavan veron määrään vaikuttavia tekijöitä ovat mm.

  • työllisten määrä;
  • bisneksen paikka.

Lomake PIT-16Z tulee toimittaa seitsemän päivän kuluessa muutoksen aiheuttaneiden olosuhteiden ilmenemisestä.

PIT-16Z-lomake CEIDG-sovelluksella - muutokset

Tiettyjen lakien muuttamisesta annetun lain mukaan viranomaisrasituksen keventämiseksi (muutos tehtiin ns. Friendly Law -paketilla) verovelvolliset voivat liittää PIT-16Z-ilmoituksen tietojen päivittämisen yhteydessä jätettyyn CEIDG-1-hakemukseen. tuloveron määrän muutokseen tai yrityksen purkamiseen vaikuttavat.

Aiemmin CEIDG-1 on toimitettava verokortin perusteella elinkeinonharjoittaja, jossa oli tuloveron määrän kannalta merkittäviä muutoksia tai päättänyt lopettaa liiketoiminnan. hakemus ja PIT-16Z-ilmoitus erikseen.

Toteutettujen muutosten tarkoituksena on keventää muodollisuuksia ja helpottaa muutosten jättämistä verokorttihakemukseen tai toiminnan lopettamiseen. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 1.

Regina pyörittää yksityisyrittäjänä toimivaa kampaamoa ja suorittaa tilit verokortin perusteella. Vuoden 2020 lopussa hän päätti purkaa yrityksen ja työskennellä toisessa tehtaassa työsuhteella. Mitä ilmoituksia Reginan tulee tehdä yrityksensä lopettamiseksi?

Yksityisyrityksen purkamisen yhteydessä Regina on velvollinen täyttämään ja toimittamaan CEIDG-1-hakemuksen kaupungin tai kunnan virastoon. Yrittäjän muodollisuuksia rajoittavien muutosten ansiosta Regina voi liittää PIT-16Z-ilmoituksen CEIDG-1-hakemukseen - sitä ei tarvitse toimittaa erikseen.

Yhteenveto

Mahdollisuus liittää CEIDG-hakemukseen PIT-16Z-ilmoitus - tiedot verokortin hakuhakemuksen muutoksista tai liiketoiminnan lopettamisesta - on hyvä uutinen verokortin perusteella tilittäville yrittäjille. Muodollisuuksien määrää rajoittavat muutokset ovat positiivisia veronmaksajille. Mitä vähemmän asiakirjoja heidän on laadittava ja toimitettava asianmukaisille toimielimille, sitä enemmän heillä on aikaa hoitaa liiketoimintaansa.