Kotiyritys – mitä muodollisuuksia sinun tulee suorittaa?

Palveluvero

Kotiyritys on houkutteleva ratkaisu, joka koostuu ensisijaisesti mahdollisuudesta sisällyttää toimintakulut käyttökuluihin. Sen mahdollistamiseksi on kuitenkin välttämätöntä täyttää rekisteröintivelvollisuudet ilmoittamalla CEIDG-1-lomakkeella asunto tai talo toimipaikan kotipaikaksi.

Paikan rekisteröinti CEIDG:ssä ja omassa asunnossa suoritettu toiminta

Vaikka asunnon, talon tai sen erillisen osan rekisteröintiin yrityksen toimipaikaksi ei liity velvollisuutta todistaa laillinen omistusoikeus tietyn tilan käyttöön, tällainen asiakirja on välttämätön. Tämä omistusoikeus voi olla omistus-, vuokra- ja jos yritystä pyöritetään kotona, esim. vanhempien tai puolison puolison toimesta - lainasopimus, jonka ei pääsääntöisesti tarvitse olla kirjallinen, mutta sen tulee olla kirjallinen. verotuksen avoimuuden vuoksi. Tärkeää on, että jos yrittäjä harjoittaa yritystä talossa tai asunnossa, jonka vuokralainen hän on, hänen on hankittava vuokranantajan suostumus toimiakseen tiloissaan.

Kotiyritys ja velvollisuus maksaa korkeampi kiinteistövero

Huomio!

Jos toimintaa ei harjoiteta koko talossa tai asunnossa, verovelvollisen tulee selvittää, mikä osa alueesta on tarkoitettu elinkeinonharjoittamiseen ja ilmoittaa tästä kaupungin tai kunnan virastolle, koska kotiyrityksen hoitaminen voi tarkoittaa korkeampaa reaaliarvoa. kiinteistövero.

Kiinteistöveron kannalta kotiliikkeen luonne ja siihen liittyvä asunnon sopeutumisaste ovat tärkeitä. Ei ole vaikea huomata, että tämä tutkinto on täysin erilainen esimerkiksi ohjelmoijalle ja hammaslääkärille. Ensimmäisessä tapauksessa yrityksen pyörittämiseen tarvitaan tietokone, työpöytä ja tuoli, eikä mikään estä omistamasta myös sänkyä ja muita yksityiskäyttöön tarkoitettuja esineitä. Toisaalta asunnon tai siinä erotetun huoneen sopeuttaminen hammaslääkärin vastaanoton edellytyksiin edellyttää tietyn huoneen poissulkemista yksityiskäytöstä ja isompaa remonttia, erikoislaitteiden hankintaa ja asennusta unohtamatta.

Edellä esitetystä seuraa, että kotona pyörivä yritys voi muuttaa tilojen käyttötarkoitusta ja tilojen käyttötapaa. Tosiseikkoja arvioidessaan veroviranomainen ohjaa pykälän säännöksiä. 71 sek. Rakennuslain 1 §:n mukaan asunnon tai sen osan käyttötarkoituksen muutoksella tarkoitetaan rakennusrakenteen tai sen toiminnan aloittamista tai luopumista, joka muuttaa palo-, tulva- tai työturvallisuuden, terveyden olosuhteita. , hygienia- ja saniteettiolosuhteet tai ympäristönsuojelu, tai kuormien koko tai järjestelmä.

Jos siis yrittäjä kotona edellyttää asunnon tai erillisen huoneen mukauttamista siten, että aiemmin asumiseen tarkoitettu huone jää kokonaan yksityiskäytön ulkopuolelle siten, että se täyttää edellä mainitut ehdot, silloin tällaiselle erilliselle osalle määrätään korkeampi kiinteistöverokanta. On huomioitava, että laissa ilmoitetaan tämän veron yläraja ja kunta määrittää sen itse, mikä tarkoittaa, että yrityksen ilmoitus ei aina johda tämän verokannan asettamiseen ylärajaan.

Huomio!

Kiinteistön käyttötarkoitus määräytyy toimivaltaisen kunnan hyväksymässä paikallisessa aluesuunnittelusuunnitelmassa. Sen mukaan tietty tila voi palvella asuin-, talous- tai vain yhtä niistä. Näin ollen tilojen käyttötarkoituksen muutoksesta tulee ilmoittaa:

  • täsmennetään muutokset, jotka kiinteistön omistaja aikoo tehdä,

  • kuvaus ja piirustus esineestä, mukaan lukien sen sijainti suhteessa muihin rakennuksiin,

  • kiinteistön tekninen kuvaus,

  • lausunto oikeudesta käyttää omaisuutta rakennustarkoituksiin,
  • paikallisen toimivaltaisen kunnanjohtajan, pormestarin tai kaupungin presidentin antama todistus siitä, että suunnitellun asunnon käyttötarkoituksen muutos on paikallisen aluesuunnittelusuunnitelman oletusten mukainen,

  • rakennusalan pätevyyden omaavan henkilön tekemä tekninen asiantuntemus,

  • tarvittaessa erillisten määräysten edellyttämät lisäasiakirjat, mukaan lukien luvat, sopimukset, lausunnot.

Tämä tulee tehdä ennen remontin aloittamista!

Myös tilanteessa, jossa kotitalouden johtaminen, esim. erottamalla ja mukauttamalla tilat yrityksen toimiston hoitamiseen, ei aiheuta tarkoituksenmuutosta, vaan ainoastaan ​​tilojen käyttötarkoituksen muutosta, kaikki tämän ilmoittamisvelvollisuudet. kunnalle kiinteistöveron määrän määrittämiseksi.

Ilmoita myös tilanne, jossa kotiliikkeen luonne ei muuta tilan tarkoitusta. Tapahtuu, että veroviranomaiset vaativat erillisen alueen, jossa työpöytä ja muut kalusteet tai varusteet sijaitsevat tietyssä huoneessa eli liiketoiminnalle tarkoitetussa tilassa. Tämä koskee myös tilanteita, joissa yritystä hoidetaan vanhempien tai puolison kotona. Siksi sinun tulee varautua verotarkastuksen mahdollisuuteen, ja siksi yrittäjän, jonka kotipaikka on kotipaikka, tulee ottaa huomioon seuraavat velvoitteet:

  • olla luopumatta velvollisuudesta ilmoittaa yrityksestä kaupungin tai kunnan virastolle,

  • pystyä näyttämään, mikä osa huoneesta on tarkoitettu yritykselle,

  • esittää asuttujen tilojen omistusoikeuden.

Kotiyrityksen ja asunnon ylläpitokulut

Kotiyrityksen pyörittämiseen liittyy yleishyödykkeiden, kuten energian ja internetin, kulutusta myös yritystarkoituksiin. Perustuu säännökseen sisältyvään verokustannusmäärittelyyn. 22 sek. Tuloverolain 1 §:n mukaan yrittäjä voi sisällyttää toimintakulut verokuluihin.

Näitä kustannuksia ei sisällytetä yhtiön kuluihin kokonaisuudessaan, vaan vain siihen osaan, jossa ne on käytetty liiketoiminnan tarkoituksiin. Siksi on tarpeen määrittää asunnon kokonaispinta-alan osuus suhteessa liiketoiminnassa käytettävään pinta-alaan. Bydgoszczin verokamari esitti tällaisen ratkaisun yksittäisessä päätöksessään viitenumerolla ITPB1 / 415-838 / 09 / PES. Luimme siitä, että:

"(...) asunnon, jossa harjoitetaan liiketoimintaa, ylläpitokustannukset voidaan kirjata verotuksessa vähennyskelpoisiksi siinä suhteessa, joka suoraan kohdistuu harjoitettuun liiketoimintaan. , sovelletaan asutun pinta-alan suhdetta laskettaessa liiketoimintaa varten koko toimitila-alueelle."

Yllä oleva suhde pätee pääsääntöisesti yrittäjiin, jotka erottivat selkeästi yritystoiminnan harjoittamisen alueen. Jos erottelua ei ole tapahtunut, yrittäjän tulee määrittää, missä määrin toimintakulut vastaavat yksityisiä ja missä yrityskustannuksia, samalla kun muistaa dokumentoida kulut luotettavasti verotarkastusta varten. Molemmissa tapauksissa on paljon helpompaa asentaa erilliset mittarit asuntoon. Tällöin yrityskäyttöön asennetun mittarin laskut muodostavat yrityksen kuluja.

Huomio!

Jotta asunnon käyttökulut olisivat yrityksen verokuluja, ne tulee dokumentoida arvonlisäverolaskulla.

Kotiyritystä harjoittavan yrittäjän on kirjattava nämä kulut arvonlisäverolaskuun, jonka mukaan hän on yrittäjänä tavaroiden tai palvelujen ostaja. Siksi on tärkeää, että lasku sisältää yrityksen verotunnisteen.