Laskut vastaanotettu myöhässä

Palveluvero

Yrittäjät kohtaavat liiketoiminnassaan usein tapauksia, joissa ostolasku saapuu myöhässä, kun laskutuskuukausi on jo suljettu. Sitten usein kysytään itseltään, millä ajanjaksolla myöhässä saadut laskut otetaan mukaan. Ongelma ilmenee myös, kun vastaanotetaan kaksoislasku.

Kustannusten syntymispäivä

Art. 22 sek. ALV-lain 4 §:n mukaan vähennyskelpoiset kulut vähennetään vain sinä verovuonna, jonka aikana ne ovat syntyneet. Se on yksinkertaistettu selvitystapa, jossa ei ole merkitystä jakaa menoja välillisiin ja suoraan saatuihin tuloihin liittyviin.

On myös toinen menetelmä, jota kutsutaan kertymäksi, ja jossa oletetaan:

  • välittömät kustannukset olisi sisällytettävä siihen verovuoteen, jonka aikana vastaavat tulot saadaan. Jos ne ovat syntyneet tämän verovuoden päättymisen ja vuosittaisen veroilmoituksen jättämispäivän jälkeen, vähennetään ne seuraavana vuonna. Suorat kustannukset sisältävät mm kaupalliset tavarat ja materiaalit;
  • välilliset kustannukset tulee maksaa niiden syntymishetkellä. Jos nämä kulut liittyvät verovuoden ylittävään ajanjaksoon, eikä ole mahdollista määrittää, mikä osa niistä liittyy tiettyyn verovuoteen, ne ovat verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja suhteessa sen ajanjakson pituuteen, jota ne koskevat. Välillisiä kuluja ovat esimerkiksi käyttöomaisuuden poistot tai käyttömaksut.

ALV-lain mukaan kulun syntymispäivä on laskun, laskun tai muun kulun kirjaamisen perusteena olevan todisteen laatimispäivä.

Myöhässä saapuneet laskut - tunnustus KPiR:ssä

§ 17 kohta Valtiovarainministerin KPiR:n toiminnasta annetun asetuksen 2 §:ssä täsmennetään, että muista kuluista (eikä siis liity tavaroiden ja materiaalien hankintaan) kirjaukset tehdään kerran päivässä, päivän päätyttyä, ei myöhemmin. kuin ennen toiminnan aloittamista seuraavana päivänä. Jos asiakirja toimitettiin myöhässä, mutta ennen tietyn ajanjakson selvitystä, se tulee sisällyttää KPiR:ään sen myöntämispäivänä.

Esimerkki 1.
Yrittäjä sai 15. maaliskuuta laskun toimistotilan vuokrasta 28. helmikuuta. Helmikuun osalta hän ei ole vielä maksanut tuloveroa, joten lasku tulee esittää helmikuuhun mennessä.

Jos asiakirja vastaanotetaan PIT-selvityksen jälkeen, lasku voidaan sisällyttää seuraavaan kuukauteen, mutta edellyttäen, että seuraava kausi koskee samaa verovuotta.

Esimerkki 2.
Yrittäjä sai 22. tammikuuta Internetistä laskun, joka lähetettiin 31. joulukuuta, kyseisen kuukauden tilauksesta. Kulua ei voida kohdistaa tositteen vastaanottopäivänä, koska se liittyy edelliseen verovuoteen. Siksi asiakirja tulee toimittaa joulukuuhun mennessä.

Laskut tavaroiden ostosta

Kaupallisten tavaroiden ja materiaalien hankinnassa määräykset asettavat erilaisia ​​sääntöjä. §:ssä 17 sek. Valtiovarainministerin KPiR:n säilyttämistä koskevan asetuksen 1 §:ssä todettiin nimenomaisesti, että perusmateriaalien ja kauppatavaroiden osto on kirjattava kirjanpitoon välittömästi niiden vastaanottamisen jälkeen, viimeistään ennen niiden siirtämistä varastoon, käsittelyyn tai myyntiin.

Mikäli materiaali- tai kaupallinen tavara, jonka osto on dokumentoitu tavarantoimittajien laskuilla, on toimitettu yritykselle tai ne on vaihdettu (myyty) ennen laskun vastaanottamista, tulee vastaanotetusta materiaalista (tai kaupallisesta tavarasta) esittää yksityiskohtainen kuvaus. valmis, täsmentäen:

  • toimittajan nimi, sukunimi (yritys) ja osoite,
  • materiaalin (tai kaupallisen hyödykkeen) määrä ja tyyppi, yksikköhinta ja arvo.

Kuvausta ei tarvita, jos tavaran toimitukseen on liitetty yksityiskohtainen erittely, esimerkiksi lähetyslomake.

Sitten kirjaan tulee tehdä merkintä valmistetun kuvauksen tai määrittelyn perusteella. Tämä asiakirja on säilytettävä todisteena ostosta ja liitettävä myöhempään laskuun. Mahdolliset erot laskun arvoon on kirjattava kirjanpitoon laskun vastaanottopäivänä.

Jos tilaus ja lasku toimitetaan samassa kuukaudessa, laadittu kuvaus (erittely) liitetään vastaanotettuun laskuun ja merkinnät kirjaan tehdään laskun perusteella.

Siksi laskua ei ole mahdollista esittää viiveellä. Jos tavarat toimitetaan yritykselle helmikuussa, myös kulut tulee sisällyttää samaan kuukauteen.

Laskun kaksoiskappale

Jos lasku katoaa tai vahingoittuu, yrittäjällä on oikeus pyytää myyjältä kaksoiskappale. Tämä asiakirja eroaa alkuperäisestä laskusta sanalla "kaksoiskappale" ja sen julkaisupäivämäärällä.

Laskun kaksoiskappale, joka todistaa muut kulut, voidaan sisällyttää sen antopäivänä. Edellytyksenä on myös, että kirjaus kirjanpitoon tehdään samana verovuonna kuin alkuperäinen lasku.

Jos saat kaksoislaskun kaupallisten tavaroiden ja materiaalien ostosta, säännöt ovat samat kuin alkuperäisen asiakirjan vastaanottamisessa. Pääsääntöisesti toimitus on kirjattava kuvaukseen tai erittelyyn ja näitä arvoja muutetaan vastaanotetun kaksoiskappaleen perusteella.