Edellisen vuoden kustannuksia korjaavat laskut KPiR:ssä

Verkkosivusto

Verosäännökset 1.1.2016 antavat vihdoin vastauksen edellisen tilikauden kustannusoikaisujen kirjaamiseen. Katso artikkelimme kustannuskorjauslaskujen kirjaamisesta!

Kuluja korjaavat laskut vuoden 2015 loppuun asti

Vuoden 2015 loppuun asti verosäännökset eivät antaneet selkeää vastausta siihen, miten edellisen vuoden kustannusoikaisut kirjataan. Myöskään veroviranomaisten ja hallintotuomioistuinten säännösten tulkinta ei ollut yhtenäistä.

Veroviranomaiset katsoivat, että edellisen vuoden kuluihin liittyvät oikaisut tulisi kirjata sen vuoden kuluksi, jota ne koskevat. Riippumatta siitä, olivatko aiheutuneet kustannukset välittömiä vai välillisiä, ja korjauslaskujen perusteluista, vähennyskelpoisten kustannusten korjaus tulee tehdä sillä tilityskaudella, jonka aikana kustannus on esitetty alkuperäisessä laskussa.

Tämän kannan otti verokamarin johtaja Łódźissa 8. toukokuuta 2012 yksittäisellä päätöksellä nro IPTPB3 / 423-70 / 12-2 / MF. Se totesi, että korjauslasku ei liittynyt erilliseen, itsenäiseen taloudelliseen tapahtumaan, vaan liittyi läheisesti menneeseen tapahtumaan. Säännöksissä ei ole säännelty yksityiskohtaisesti verovähennyskelpoisten kustannusten oikaisuista. Riippumatta siitä, oliko aiheutunut kustannus välitöntä vai välillistä, lähetetty korjauslasku ei muuttanut kulun syntymishetkeä, vaan ainoastaan ​​sen määrää. Tämän vuoksi luonteeltaan välittömiä kustannuksia tulisi oikaista niiden syntymiskauden tilikaudella.

Kuluja korjaavat laskut 1.1.2016 alkaen

1.1.2016 voimaan tulleen tuloverolain muutoksen mukaisesti 22 kohta on lisätty. 7c-7f koskien kustannuksia korjaavien laskujen kirjaamista.

Jos kustannusoikaisu ei johdu laskutusvirheestä tai ilmeisestä virheestä, se tulee tehdä sillä laskutuskaudella, jonka aikana lasku on vastaanotettu. Tämä tulisi tehdä vähentämällä tai lisäämällä verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia. Jos yrittäjälle ei kuitenkaan tietyllä ajanjaksolla ole aiheutunut verokuluja tai oikaisulaskusta johtuva vähennys on pienempi, tuloa on lisättävä määrällä, jolla kustannuksia ei ole vähennetty.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Toisaalta, jos oikaisu tapahtuu elinkeinon lopettamisen tai verotusmuodon muuttumisen jälkeen kiinteämääräiseksi verotukseksi, verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten oikaisu vastaanotetun korjauslaskun yhteydessä tehdään viimeisessä selvityksessä. ennen ei-maataloustoiminnan lopettamista tai verotusmuodon muutosta.

Edellä mainitut periaatteet eivät koske verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten oikaisua, jos oikaisu koskee vanhentuneeseen verovelkaan liittyvää vähennyskelpoista menoa.

Kustannuskorjauslaskut - yhteenveto muutoksista

Jos korjaus ei johdu laskuvirheestä tai ilmeisestä virheestä alkuperäisessä laskussa, yrittäjä tunnistaa:

  • kustannuksia lisäävä oikaisu - vastaanottopäivänä kustannuspuolella,

  • kustannuksia alentava säätö:

    • kun kustannusten arvo tietyllä jaksolla on yhtä suuri tai suurempi kuin korjauksen määrä - se näkyy kustannuksia vähentävän korjauksen vastaanottopäivänä,

    • kun kustannuksia ei ole tai niiden määrä on riittämätön - se näkyy korjauksen vastaanottopäivänä vähentäen kustannuksia, ja jos tämä määrä on riittämätön, jäljellä oleva arvo lisää tuloja.