Ennenaikainen lasku - ALV-vaikutukset

Verkkosivusto

Lasku on asiakirja, joka vahvistaa tietyn tavara- ja palveluveron alaisen toiminnan ja on tässä mielessä toissijainen. Sen päätehtävä on vahvistaa tietty verotapahtuma. Ennenaikaisesti laadittu lasku voidaan ottaa huomioon verovelvollisen oikeuksien (esim. mahdollisuus käyttää vähennysoikeutta) ja erityisten seurausten (mahdolliset vero- tai veroseuraamukset) kannalta.

Aluksi on huomioitava, että joudumme laatimaan laskun ennenaikaisesti vain, jos asiakirja on annettu aikaisemmin kuin arvonlisäverolain sallii. On muistettava, että nykyisessä oikeusvaltiossa laskut voidaan laatia ennen palvelun toimittamista tai suorittamista laissa säädetyssä ajassa. Tällöin laskuja ei kirjoiteta ennenaikaisesti. Erikoistapauksissa on mahdollista laatia aikaisempia laskuja ilman aikarajaa, mikä ei myöskään oikeuta tätä asiakirjaa ennenaikaisesti lähetetyksi.

Ennenaikainen lasku ja ALV

Kuten Art.:n sisällöstä seuraa. 106i kappale. 7 yllä Lain säännösten mukaan laskuja ei voida laatia aikaisintaan 30 päivää ennen:

  • tavaroiden toimittaminen tai palvelun suorittaminen,
  • vastaanottaa koko maksu tai osa siitä ennen tavaroiden toimittamista tai palvelun suorittamista.

Edellä olevaa rajoitusta ei sovelleta pykälässä tarkoitetuissa tapauksissa. 106i kappale. 8, mikä tarkoittaa, että kielto antaa laskua aikaisintaan 30 päivää ennen tavaran toimittamista tai palvelun suorittamista ei koske 11 §:ssä tarkoitettujen palvelujen toimittamista ja suorittamista koskevien laskujen laatimista. 19a kohta. 3 ja 4 ja sek. 5 4 kohta edellä mainituista lain mukaisesti, jos lasku sisältää tiedot siihen liittyvästä laskutuskaudesta.

Ostajan puolella myyjän ennenaikaiseen laskuun liittyvä riski liittyy pääasiassa ostoihin sisältyvän veron vähennysoikeuteen. Tämä tarkoittaa, että vähennystä voidaan käyttää selvitykseen siltä ajalta, jolloin seuraavat ehdot täyttyvät: ostettuun tavaraan tai palveluun on syntynyt verovelvollisuus, tavara tai palvelu on ostettu, verovelvollinen on vastaanottanut laskun tätä kauppaa varten.

Esimerkki 1.
Veronmaksaja suoritti palvelusta ennakkomaksun helmikuussa 2018. Ennakkomaksu vahvistettiin laskulla maaliskuussa ja verovelvollinen sai sen tässä kuussa. Vaikka ennakkomaksusta syntyi verovelvollisuus jo helmikuussa, oikeus ostoihin sisältyvän veron alentamiseen syntyy vasta ehtojen täyttyessä (verovelvollisuuden synty ja laskun vastaanottaminen) eli maaliskuussa. 2018. Ennakkomaksun laskun laatiminen ennen sen vastaanottamista ei kuitenkaan oikeuta vähennykseen.
Ennenaikainen vähennys voi johtaa tietyltä verokaudelta perityn veron suuruuteen ja voi johtaa verorästiin, mutta ei aina.

Varsovan verokamarin johtaja (viitenumero IPPP1 / 4512-972 / 15-2 / EK) totesi 10. marraskuuta 2015 antamassaan yksittäispäätöksessä, että: Taiteen tarjoaminen. 108 sek. Lain 1 §:ää sovelletaan kuitenkin tilanteisiin, joissa veron määrä johtuu vain laskun laatimisesta, eli kun tietty toiminta ei kuulu verotuksen piiriin tai kun laskussa ei ilmene lainkaan liiketoimia. Toisaalta, jos laskussa on todettu todellinen taloudellinen tapahtuma, joka periaatteessa on veronalainen, pelkkä sellaisen laskun säännösten vastaisella tavalla (ennenaikaisesti) laatiminen ei johda veronmaksuvelvollisuuteen. Art. 108 sek. arvonlisäverolain 1 §. Tällainen lasku tulee kirjata ja kirjata yleisillä periaatteilla eli silloin, kun tällä laskulla dokumentoituun toimintaan sovellettava verovelvollisuus syntyy. Yhtiön ennenaikaisesti lähettämät laskut dokumentoivat varsinaisen verotettavan toiminnan sopimuskauden aikana tulevien sopimusten toteuttamisena Yhtiön urakoitsijoiden hyväksi. Samanlaisia ​​väitteitä esitettiin Varsovan verokamarin johtajan yksittäisessä tulkinnassa 9. marraskuuta 2015 (viitenumero IPPP1 / 4512-947 / 15-2 / AW).

Ennenaikaisesti lähetetty lasku ja veroseuraamukset

Toinen uhka ennenaikaisesti laskun tekeville veronmaksajille on sen pitäminen ns tyhjä lasku.

Veroviranomaiset antavat kuitenkin mahdollisuuden korjata tällainen "tyhjä" lasku. Korjaava lasku ei kuitenkaan voi muuttaa alkuperäisen laskun julkaisupäivää, vaan sen tulee saattaa alkuperäinen lasku todelliseen tilaan veropohjaa ja veron määrää oikaisemalla. Vain silloin, kun lasku on laadittu Art. 106i kappale. arvonlisäverolain 7 §:ää ei oikaista, silloin verovelvollisen on suoritettava siinä mainittu vero (mainitun lain 108 §:n 1 momentin mukaisesti) 108 §:n 1 momentin mukaisesti 1 momentissa säädetyssä määräajassa. 103 sek. Lain 1 § - laskun lähetyskuukautta seuraavan kuukauden 25. päivään mennessä (Varsovan verokamarin johtajan yksilöllinen tulkinta 21. toukokuuta 2015, IPPP1 / 4512-222 / 15-2 / AP ).

Samalla doktriini ja oikeuskäytäntö tunnustavat mahdollisuuden peruuttaa laskuja (yksinkertaistettuja laskuja) - vaikka se ei ole arvonlisäverolaissa nimenomaisesti sallittua - käytännöllisenä ja realistisena tapana "evätä" veronmaksaja tekemästä virheellistä laskua. Selvitysasiakirja, mutta määrätään, että tätä vaihtoehtoa olisi sovellettava vain sellaisiin selvitysasiakirjoihin (laskut, yksinkertaistetut laskut), joita veronmaksaja ei ole tuonut lailliseen liikkeeseen (esimerkiksi toimittamalla niitä urakoitsijoille). Tällaisten asiakirjojen lailliseen liikkeeseen ottamisen tapauksessa kuitenkin vain mahdollisuus tehdä laskuihin korjauksia (yksinkertaistettu kirjanpito) säännöissä määritellyin ehdoin (ks. korkeimman hallinto-oikeuden tuomio 30.7.2009, I FSK 866 /08, verkkosivusto http:// Rady.nsa.gov.pl / jäljempänä CBOS /).

Lopuksi on myös muistettava, että ennenaikaisesti lähetetty lasku on rangaistavaa verorikoslain nojalla. Kuten Art. Syyskuun 10. päivänä 1999 - Verorikoslain 62 § 1 § Joka velvollisuutensa vastaisesti ei anna laskua tai laskua palvelun suorittamisesta, antaa ne viallisina tai kieltäytyy myöntämästä niitä, on määrättävä sakkoa enintään 180 päivähintaa.