ALV-lasku, marginaali ja käytetyt tavarat - miten kauppahinta määritetään?

Palveluvero

Myydessään tiettyjä tavaroita ja palveluita veronmaksajat voivat hyödyntää ns ALV-marginaalimenettelyt. Mikä on ALV-laskun marginaali? Mikä on veropohja ja miten kauppahinta määritetään laskussa? Löydät vastauksen artikkelistamme!

Mikä on ALV-lisälasku ja milloin se voidaan laatia?

Marginaali-alv-lasku on erilliseen arvonlisäveron selvitysmenettelyyn liittyvä erillinen laskutyyppi, paitsi vakiomyyntilaskun tapauksessa. Veropohja ei ole koko myyntisumma, vaan vain myyjän keräämä kate - siitä vähennetään arvonlisävero. Marginaali Art. 120 kohta Arvonlisäverolain 4 §:n mukaan tavaran ostajan maksaman kokonaissumman (myyntihinnan) ja ostosumman, josta on vähennetty veron määrä, erotus. Jokaisen myynnin yhteydessä ei ole mahdollista laatia ALV-lisälaskua. ALV-lisälaskun voivat laatia verovelvolliset, jotka:

  • tarjota matkailupalveluita,

  • toimittaa käytettyjä tavaroita,

  • he toimittavat keräilyesineitä ja antiikkiesineitä,

  • he toimittavat taideteoksia.

Käytetty tavara on aineellista irtainta tavaraa, joka soveltuu jatkokäyttöön sellaisenaan tai korjauksen jälkeen, lukuun ottamatta taideteoksia, keräilyesineitä ja antiikkiesineitä sekä muita kuin jalometalleja tai jalokiviä.

ALV-lisälaskua käyttävät hyvin usein käytettyjä ajoneuvoja myyvät verovelvolliset. Käytetty auto on ajoneuvo, joka on ollut edellisen omistajan käytössä vähintään 6 kuukautta. Marginaalia ei voi vähentää arvonlisäverolaskulla kirjatuista menoista.

 

Kauppahinnan ja ALV-laskun määrittäminen, marginaali

Arvonlisäveromenettelyssä arvonlisäverolain säännösten mukainen veropohjan marginaali, josta maksettava veron määrä lasketaan, on myyntisumman ja ostosumman erotus vähennettynä veron määrällä.

Pääsääntöisesti marginaaliarvonlisäverolasku sisältää kauppahinnan, joka on vain myyjän tavaraa ostaessaan maksama summa (hinta). Toisin sanoen ostohinta on kaikki, mikä maksetaan tavaran alkuperäiselle myyjälle. Tämä hinta ei voi sisältää muita maksuja (mukaan lukien julkiset maksut), sis. verot tai maksut, jos ne ovat aiheutuneet tavaran ostajalle, mutta niitä ei ole maksettu toimittajalle.

Katowicen verokamarin johtaja vahvisti tällaisen kannan yksittäisessä päätöksessä 10. syyskuuta 2014, nro IBPP4 / 443-265 / 14 / BP.

Esimerkki. 1

Veronmaksaja harjoittaa liiketoimintaa autokaupan alalla. Hän maksaa valmisteveroa Euroopan unionin alueelta osto- ja myyntisopimuksen perusteella ostetuista autoista. Mikä on siis autojen ostohinta?

Kauppahinta on hinta, jonka veronmaksaja maksaa autosta sen ostettaessa, mutta ilman valmisteveroa. Käytettyjen tavaroiden (autojen) marginaalia määrittäessään verovelvollisen tulee laskea tavaran ostajan maksaman kokonaissumman (myyntihinta) ja alkuperäiselle myyjälle maksetun määrän (ostohinta) erotus vähennettynä arvonlisäverolla.

Marginaali ALV-lasku - myyntihinnan määrittäminen ALV-marginaalimenettelyssä

Myyntihinta koostuu kaikista myyjän saamista tai saamistaan ​​korvauksista, mukaan lukien mm.

  • verot, tullit, maksut ja maksut sekä

  • lisäkustannukset (esim. provisio-, pakkaus-, kuljetus- ja vakuutuskulut, jotka veronmaksaja – välittäjä perii ostajalta).

Käytettyjen tavaroiden myyntiä verotetaan perusverokannan mukaan ja se on 23 %. Jos tavarat ovat vientitavaroita, marginaali on 0 % alv:n alainen.