Pro forma lasku ja ositettu maksu – kannattaa tietää

Palveluvero

Pakollisen jaetun maksumekanismin käyttöönotto herättää monia kysymyksiä ja epäilyjä käytännön kysymyksistä. Yksi tällaisista ongelmista on mahdollisuus maksaa pro forma -lasku käyttämällä ositettua maksua. Pro forma lasku ja osamaksu, me vastaamme!

Milloin jaettu maksumekanismi on pakollinen?

Aluksi analysoidaan kahden reseptin sisältöä. Art. 108a kohta. arvonlisäverolain 1a momentin mukaan suoritettaessa maksuja lain liitteessä 15 luetelluista ostetuista tavaroista tai palveluista laskulla, jossa erääntyvä kokonaismäärä on 15 §:ssä tarkoitettu summa. Yrittäjälain 19 kohdan 2 mukaisesti (15 000 zlotya), veronmaksajien on sovellettava split-maksumekanismia.

Kuitenkin art. 108a kohta. Arvonlisäverolain 1b pykälän mukaan verovelvollisen, joka on velvollinen laatimaan laskun, jossa on merkintä "split-maksumekanismi", on velvollinen hyväksymään tämän laskun perusteella erääntyvän summan jaetun maksumekanismin avulla.

Molemmissa edellä mainituissa säännöksissä lainsäätäjä käyttää laskun käsitettä. Tämän seurauksena jaettu maksumekanismi koskee vain niitä tapahtumia, jotka on dokumentoitu laskulla. Jaettu maksumekanismi koskee laskulla dokumentoituja tapahtumia. Muiden asiakirjojen osalta jaettua maksua ei sovelleta.

Pro forma -laskun tila

Tehdään aluksi opinnäytetyö, että pro forma -lasku ei ole lasku. Se on eräänlainen asiakirja, joka on kaupallinen tarjous, mutta sitä ei sovellettavien määräysten valossa voida pitää tavara- ja palveluveron säännösten mukaisena laskuna. Pro forma -vahvistus tarjouksen jättämisestä tai toimeksiannon hyväksymisestä toteuttamista varten.

Art. ALV-lain 2 31 momentin mukaan laskulla tarkoitetaan paperilla tai sähköisessä muodossa olevaa asiakirjaa, joka sisältää lain ja sen perusteella annettujen määräysten edellyttämät tiedot. Huomaa lisäksi, että pykälän mukaan 106b kohta. Lain 1 §:n mukaan laskutusvelvollisuus koskee tilanteita, joissa on tapahtunut myynti toiselle verovelvolliselle. Toisaalta pro forma -lasku ei dokumentoi myyntiä, koska - kuten olemme jo todenneet - kyseessä on kaupallinen tarjous Pro forma -lasku ei ole arvonlisäverolain säännöksissä tarkoitettu lasku. Se ei ole todiste siitä, että arvonlisäverollinen liiketoimi on suoritettu.

Pro forma -lasku ja osamaksu - onko mahdollista maksaa pro forma -maksulla?

Jaettu maksujärjestelmässä maksu suoritetaan erityisellä siirtosanomalla. Kuten voimme lukea Art. 108a kohta. arvonlisäverolain 3 §:n mukaan jaetun maksumekanismin avulla maksaminen suoritetaan Puolan zlotyina pankin tai säästö- ja luotto-osuuskunnan antamalla siirtosanomalla, joka on tarkoitettu maksujen suorittamiseen split-maksumekanismissa ja jossa veronmaksaja ilmoittaa:

  1. määrä, joka vastaa koko veron määrää tai osaa siitä laskusta, joka maksetaan jaetun maksumekanismin kautta;
  2. määrä, joka vastaa koko myyntiarvoa tai osaa siitä;
  3. sen laskun numero, josta maksu suoritetaan;
  4. numero, jolla tavaroiden toimittaja tai palveluntarjoaja tunnistetaan verotuksessa.

Koska pro forma -lasku ei siis ole arvonlisäverolain mukainen lasku, ei ole mahdollista suorittaa maksua split-maksumekanismilla. Kaikki säännökset, jotka koskevat sekä ehtoja, joiden täyttyessä maksu on pakollista, että teknisiä näkökohtia tekevät selväksi, että lasku vaaditaan.

Näin on myös valtiovarainministeriön kohdalla, joka 29.6.2018 päivätyissä jaetun maksumekanismin soveltamista koskevissa veroselvityksessä ilmoittaa:

"Jaetun maksumekanismin käyttö riippuu maksun kohteena olevan laskun hallussapidosta. Jaettua maksumekanismia ei kuitenkaan voida soveltaa, jos asiakirja, jota yleisesti kutsutaan "pro forma" -laskuksi, vastaanotetaan ennen tavaroiden toimittamista tai palvelujen toimittamista. Tämä asiakirja ei ole arvonlisäverolain säännösten mukainen lasku. Pro forma -laskua ei voida maksaa jaetun maksutavan avulla. Ei kuitenkaan näytä olevan esteitä sille, että merkintä "jaettu maksumekanismi" näkyy pro forma -laskussa. Muistutetaan vielä kerran, että pro forma on kaupallinen tarjous, jonka sisällöstä ja sisällöstä ei ole verolainsäädäntöä. Näin ollen näytteilleasettaja voi laittaa pro-lomakkeeseen mitä tahansa huomautuksia.

Yllä oleva ei tietenkään muuta sitä tosiasiaa, että pro formaa ei voida suorittaa jaetun maksumekanismin avulla. Tällaista pro forma -laskua koskevaa merkintää voimme käsitellä vain tietona siitä, että varsinainen myyntiä todistava lasku on maksettava osissa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Pro forma lasku ja ennakkomaksu

Veronmaksajien keskuudessa voi olla epäilyksiä ennakkomaksun ja pro forma -maksun välisestä erosta. Huomioi, että ennakkomaksu voidaan suorittaa ositettuna. Se seuraa artiklan sisällöstä. 108a kohta. arvonlisäverolain 1c momentti, josta luemme, että split-maksumekanismia sovelletaan vastaavasti 13 §:ssä tarkoitettuihin maksuihin. 19a kohta. 8.

Kuitenkin Art. 19a kohta. 8 §:n mukaan, jos ennen tavaran luovuttamista tai palvelun suorittamista maksu kokonaan tai osittain on vastaanotettu, erityisesti: ennakkomaksu, ennakkomaksu, ennakkomaksu, osamaksu, rakennus- tai asumisosuus ennen palvelun perustamista. Osuusoikeus asuntoon tai tiloihin muuhun tarkoitukseen, verovelvollisuus syntyy sen vastaanottamishetkellä saadun määrän suhteen.

Yllä olevassa tapauksessa siirtosanomassa tulee sisältää sana "ennakkomaksu". Arvonlisäverolain säännökset mahdollistavat ennakkomaksun suorittamisen split-maksumekanismilla. On kuitenkin huomioitava, että ennen myyntiä saatu ennakkomaksu on todistettava ennakkolaskulla, mikä johtuu suoraan pykälän sisällöstä. 106b kohta. 1 arvonlisäverolain 4 kohta. Tämä tarkoittaa, että ennakkolaskulla dokumentoitua ennakkomaksua ei voida rinnastaa pro forma -laskun maksamiseen.

On syytä korostaa, että ennakkomaksun vastaanottaminen on arvonlisäveron alaista toimintaa. Kyseessä ei kuitenkaan ole pro forma -laskun maksaminen.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja sai tavalliselta urakoitsijaltaan pro forma -laskun, joka sisälsi tavaroiden ostotarjouksen ja koko maksettavan summan. Veronmaksaja päätti maksaa pro forma -summan. Tässä tapauksessa se ei voi soveltaa jaettua maksumekanismia. Tätä varten tarvitaan lasku.

Esimerkki 2.

Veronmaksaja sai tavalliselta urakoitsijaltaan pro forma -laskun, joka sisälsi tavaroiden ostotarjouksen ja koko maksettavan summan. Hän päätti hyväksyä tarjouksen. Hän suoritti ennakkomaksun saadun ennakkolaskun perusteella. Tässä tapauksessa on mahdollista käyttää jaettua maksumekanismia. Ennakkomaksu, toisin kuin pro forma, voidaan maksaa split-maksumekanismilla. Se dokumentoidaan ennakkolaskulla. Yhteenvetona edellä esitetystä on huomattava, että pro forma -lasku ei ole todistus liiketoimesta, joka voidaan luokitella arvonlisäverolain mukaiseksi laskuksi. Tämän seurauksena pro forma -laskua ei ole mahdollista maksaa split-maksumekanismilla. Se on tarkoitettu myynnin dokumentoiville laskuille ja ennakkolaskuille.