Tilittömät myyntiasiakirjat - säilytyssäännöt

Verkkosivusto

Elinkeinotoimintaa harjoittamattomien luonnollisten henkilöiden ja kiinteämääräisten viljelijöiden osalta myynti tulee kirjata kassakoneen avulla. Voimassa olevien määräysten mukaan suuri joukko yrittäjiä voi kuitenkin hyötyä vapautuksesta myynnin rekisteröinnistä tällaiseen laitteeseen. Poikkeusten olemassaolo ei kuitenkaan tarkoita sitä, että myyntien rekisteröintivelvollisuus olisi kokonaan poistunut. Siksi kannattaa vastata kysymykseen kuinka tallentaa ns ei-laskutustuloa tilanteessa, jossa myyjä hyötyy käteisannostuksesta ja asiakas ei pyydä laskua tai laskua? Tarkista miltä ei-tilimyyntirekisterin pitäisi näyttää!

Tilittömän myynnin kirjaaminen riippuu tässä tapauksessa sen luonteesta ja tarkemmin - onko kyseessä kiinteä vai postimyynti.

Tilittömät myyntitiedot - kiinteä myynti

Myyjän, joka käy kauppaa kiinteässä myymälässä (kojussa) tai harjoittaa postimyyntiä käteismaksulla, tulee kassavapautta käytettäessä pitää päivittäin kirjaa laskuttamattomasta myynnistä. Tällaisten tietueiden tulee olla esitteen muodossa - ne tulee olla pysyvästi sidottuina - vaikka määräykset eivät määrittele niiden tarkkaa muotoa.

Tilittömän myynnin rekisterin tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • numeroidut sivut;
  • tulon saamispäivä;
  • bruttotulon arvo;
  • merkintöjen järjestysmäärä;
  • yhteenveto päivän tulojen arvosta.

On muistettava, että eri arvonlisäverokannoilla myyvien aktiivisten arvonlisäverovelvollisten tulee erottaa yksittäiset verokannat kirjanpidossa siten, että arvonlisäveron oikeat arvot voidaan laskea.

Ei.

Päivämäärä

arvonlisäverokanta

Ei-laskutustulojen määrä

Kuvaus / Kommentit

1.

       

2.

       

3.

       
 

Päivän kokonaistulot:

....................

Merkintänumero KPiR:ssä:

.....................

Kun pidät kirjaa ei-kirjanpitoon liittyvistä myynneistä, muista, että laskulla tai laskulla dokumentoitua myyntiä ei tule sisällyttää siihen.

Myyjällä tulee aina olla myyntiasiakirjat myyntipisteessä. Päivän päätteeksi hänen vastuullaan on kirjata päivän tulot tulo- ja kulukirjaan - sarake 7: tavaroiden ja palveluiden myynti - yhtenä summaeränä. Jos kirjanpitoa pitää tilitoimisto, on päiväkirjanpidon tulot sallittu kirjata kuun lopussa.

Kirjaa tilin ulkopuolisesta myynnistä ja postimyyntimyynnistä

Jos yrittäjä harjoittaa postimyyntiä ja saa siitä saamat tulot pankkitilin kautta, niin myyntitositteen perusasiakirja on tiliote. On syytä korostaa, että asiakkaiden vastaanottamissa siirroissa tulee mainita, mihin tapahtumaan ne liittyvät. Jos ei ole mahdollista tunnistaa, mihin myyntiin luovutus liittyy, on verovelvollinen pitämään myynnistä päivittäin kirjaa, kuten kiinteän myynnin tapauksessa.

Uusien teknologioiden kehittymisen myötä yhä useammat yrittäjät käyttävät sähköisiä maksuja postimyyntimyynnissä. Koska tiliotteessa ei ole yksityiskohtaisia ​​tietoja, tämä asiakirja lakkaa olemasta tulojen kirjauksen perusta. Käytännössä yrittäjät näiden haittojen välttämiseksi tulostavat yksityiskohtaiset tapahtumaotteet suoraan sähköisiä maksuja käsitteleviltä sivuilta ja linkittävät ne sitten yrityksen tiliotteeseen. Osoittautuu, että tällainen käytäntö ei ole täysin sovellettavien säännösten mukainen. Tämä johtuu siitä, että kyseessä on pankkitiliote tai veronmaksajan tili osuussäästö- ja luottoyhtiössä, kun taas sähköisiä maksujärjestelmiä ei luokitella pankeiksi. Ja vaikka näitä määräyksiä ei ole muutettu, veroviranomaiset ottavat tämän käytännön yhä useammin huomioon.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tietueet muusta kuin tilimyynnistä JPK V7:ssä

1.10.2020 alkaen ALV-ilmoitus ja JPK ALV on korvattu uudella tiedostorakenteella, ns. JPK V7. Uuden rakenteen käyttöönotto edellyttää aktiivisilta arvonlisäverovelvollisilta lisäkylttejä ja -tunnuksia. Yksi niistä on ECW-merkintä, jota tulee käyttää muihin sisäisiin asiakirjoihin kuin laskuihin, joiden perusteella arvonlisäveropohja muuttuu (plussissa ja miinuksissa). Tämä tarkoittaa, että JPK V7:ssä ei-kirjanpidollisten myyntitietueiden perusteella näkyvät tulot tulee merkitä WEW:ksi.

Myyntitietueiden kirjaaminen ilman kirjanpitoa osoitteessa wfirma.pl

Jos haluat kirjata tilin ulkopuolisten myyntien rekisteristä saadut tulot, siirry välilehdelle TULOT »MUUT TULOT ja valitse sitten ylävalikosta LISÄÄ MUUT TULOT» MYYNTI. Valitse näkyviin tulevasta ikkunasta vaihtoehto EI SOVELTAJA ja täydennä tuloarvot tietueiden perusteella. Valitse lisäksi LISÄVARUSTEET-alivälilehdestä MYYNTITYYPPI JPK V7 -kentässä vaihtoehto SISÄINEN.