Rakenteilla olevan käyttöomaisuuden kirjanpito - kannattaa tietää!

Verkkosivusto

He eivät ole ostaneet kaikkea yrittäjien kirjanpidossa olevaa käyttöomaisuutta. Osa niistä on itse tehtyjä.Kuinka kirjataan rakenteilla oleva käyttöomaisuus? Milloin omaisuuden valmistukseen liittyvistä kuluista on mahdollista vähentää arvonlisäveroa Rakenteilla olevan käyttöomaisuuden kirjanpito, esittelemme joukon tärkeimpiä tietoja rakenteilla olevasta käyttöomaisuudesta.

Rakenteilla olevan käyttöomaisuuden kirjanpito

Yrittäjän, joka valmistaa tiettyä käyttöomaisuutta (rakenteilla oleva käyttöomaisuus), tulee pidättäytyä omaisuuserän kirjaamisesta käyttöomaisuusrekisteriin siihen päivään asti, jona se on kelvollinen yrityksen käyttöön.

Kun omaisuus on hyväksytty yrityskäyttöön, kirjaamme sen käyttöomaisuusrekisteriin. Alkuarvo on pohjana laskettaessa poistoja, jotka kirjataan verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina. Kirjaamme poistojen alaskirjaukset KPiR:n sarakkeeseen 13 - "Muut kulut".

Kuinka määrittää rakenteilla olevan omaisuuden alkuarvo?

Käyttöomaisuuden alkuarvoa, mikäli se valmistetaan sisäisesti, pidetään tuotantokustannuksina. Rakenteilla olevan omaisuuserän alkuarvo on siten kaikkien tämän hyödykkeen rakentamisesta aiheutuneiden menojen arvon summa. Arvonlisäverosta vapautetut yrittäjät eivät ole oikeutettuja vähentämään tavaroiden ja palvelujen veroa. Bruttomäärä sisällytetään sitten käyttöomaisuuden alkuarvoon.

Mihin päivään mennessä rakenteilla olevaan käyttöomaisuuteen liittyvistä menoista on vähennettävä arvonlisävero?

Aktiivisilla arvonlisäverovelvollisilla on yleensä oikeus vähentää kululaskuissa mainittu tavara- ja palveluvero. Soveltuvien määräysten mukaan vähennys tietystä ostosta voidaan tehdä laskun vastaanottamiskuukaudessa tai kolmena peräkkäisenä laskutuskautena - kuukausina tai kahdella peräkkäisellä kaudella - vuosineljänneksellä riippuen verovelvollisen käyttämien ALV-selvitystiheydestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että riippumatta siitä, kuinka kauan tietyn käyttöomaisuuden rakentaminen kestää, siihen liittyvien hankintojen arvonlisäveron vähennystä ei pidä odottaa ennen kuin omaisuus on hyväksytty liiketoimintaan. Vähennämme tavaroista ja palveluista veroa jatkuvasti ottaen huomioon, että eräpäivä on kuluja dokumentoivan laskun saapumiskuukautta seuraava toinen kuukausi tai vuosineljännes. Käyttöomaisuuden rakentamiseen liittyvistä hankinnoista vähennetty arvonlisävero tulee esittää JPK_V7:ssä verovelvollisen käyttöomaisuushyödykkeeksi luokittelemien tavaroiden ja palvelujen ostona.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

ALV-vähennys ja rakenteilla olevan omaisuuden kirjanpito esimerkissä

Tarkastellaan siis esimerkin avulla käyttöomaisuuden rakentamiseen liittyvien kulujen selvitystä.

Esimerkki 1.

Herra Mateusz on eläinlääkäri rakentaessaan omaa eläinlääkäriasemaansa, jonka hän aikoo kirjata käyttöomaisuuden rekisteriin ja tehdä poistot tulevaisuudessa (rakennuksen valmistumisen jälkeen). Mr. Mateusz on aktiivinen arvonlisäveron maksaja ja hän tilittää kuukausittain. Milloin hän voi vähentää arvonlisäveron eläinlääkäriaseman rakentamiseen liittyvistä kustannuslaskuista ja miten ne tulee kirjata?

Aktiivisena arvonlisäverovelvollisena Mateuszilla on oikeus vähentää tämä vero kaikista eläinlääkäriaseman rakentamiseen liittyvistä hankinnoista, jotka on tarkoitus kirjata käyttöomaisuusrekisteriin tulevaisuudessa. Tämä vero tulee vähentää sillä laskutuskaudella, jonka aikana lasku on vastaanotettu. Jos tiettyä ostoa ei näytetä asiakirjan toimituskuukaudella, Mateusz voi vähentää veron myös sitä seuraavien kolmen peräkkäisen kalenterikuukauden aikana.

Käyttöomaisuus kirjataan kuluihin poistoilla, joiden perustana on käyttöomaisuusrekisteriin hyväksytty alkuarvo. Kiinteistön poistot voidaan aloittaa sitä kuukautta seuraavan kuukauden aikana, jona tietty omaisuus on otettu käyttöön liiketoiminnassa. Tämä tarkoittaa, että herra Mateusz, jolle aiheutuu tietyn omaisuuden rakentamiseen liittyviä kuluja, ei sisällytä niitä jatkuvasti KPiR:ään. Vasta kun eläinlääkäriasema on valmis käytettäväksi elinkeinotoiminnassa, se voi kirjata sen käyttöomaisuusrekisteriin ja sisällyttää poistoilla asteittain omaisuuden rakentamisesta aiheutuneiden kustannusten summan verokuluihin.

Kuinka kirjataan rakenteilla oleva käyttöomaisuus pitäen täydellistä kirjanpitoa?

Tilille 08 "Rakennettu käyttöomaisuus" kirjataan kaikki omaisuuden rakentamiseen tai kokoamiseen liittyvät menot, jotka lopulta sisällytetään käyttöomaisuusrekisteriin. Rakenteilla olevat omaisuuserät -tilille kirjaamme myös olemassa olevan oman tai kolmannen osapuolen käyttöomaisuuden parantamiskustannukset.

Jokaisella laitoksella tulee olla oma analytiikkansa. Tämän ansiosta voimme helposti määrittää tietyn omaisuuden tuotantokustannukset tai ostohinnan, kun otamme sen käyttöön.

Rakenteilla olevan käyttöomaisuuden kirjanpito - yhteenveto

Yrittäjän, joka päättää sijoittaa rakennukseen tai muuhun käyttöomaisuushyödykkeeseen tulevaisuudessa, tulee ottaa huomioon, että kaikki sen rakentamiseen liittyvät kulut voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun se on hyväksytty käytettäväksi poistoihin kuuluvassa toiminnassa. . Verovähennyskelpoiset kulut lykätään sitten ajallaan ja julkistetaan asteittain KPiR:ssä. Vähennämme arvonlisäveron tällaisista kuluista jatkuvasti, tietysti edellyttäen, että olemme oikeutettuja vähennykseen. Tämän ansiosta tavara- ja palveluveron velka on pienempi jo käyttöomaisuuden rakentamisen aikana.