Pankkitilin sähköinen takavarikko ulosottomiehen toimesta

Palvelus

Ulosottomiehen suorittama tilin sähköinen takavarikko

Ulosottomiesten perustana velallisen pankkitilien takavarikointiin Internetin kautta on Sejmin hyväksymä muutos siviiliprosessilakiin. Tässä tarkistuksessa oletetaan koko yleisesti ymmärrettävän siviiliprosessin tietokoneistamista, täytäntöönpanomenettelyt mukaan lukien. Uusien säännösten käyttöönoton tarkoituksena oli todennäköisesti yritys mukauttaa olemassa olevaa lainsäädäntöä nykyiseen teknologiaan. Käsiteltävän aiheen kannalta tärkeä rooli on käyttöön otetulla ulosottomiehen sähköisellä pankkitilin takavarikolla.

Kirjeenvaihto ulosottomiehen kanssa sähköisesti

Toisin sanoen ulosottomies takavarikoi velallisen tilin sähköisesti ja kaikki pankin ja ulosottomiehen välinen kirjeenvaihto tapahtuu sähköisesti luotua ICT-järjestelmää käyttäen. Lainsäätäjän oletuksen mukaan pankkia voidaan pitää organisatorisesti parhaiten valmistautuneena sähköisen viestinnän yksikkönä, minkä vuoksi se ilmoittaa ulosottomiehelle, onko tietty pankkitili jo takavarikoitu, mitä varoja tilille on kertynyt. velallisen toimesta, onko pankkitili takavarikoitava ja onko takavarikointia koskevia rajoituksia. Tällainen kirjeenvaihto käydään sähköisesti. Myös sähköisen kirjeenvaihdon avulla takavarikoidaan velallisten liikaa maksetusta verosta johtuvat saatavat tai mahdollisesti veronpalautus, joka kirjataan verotoimistoon. Siksi myös kirjeenvaihto pankki- ja veroviranomaisten kanssa käydään sähköisesti.

Toteutus pankkitililtä Internetin kautta

Muutoksella tehdään vallankumouksellinen muutos pankkitilien toteuttamistapaan. Sekä pankit ja ulosottomiehet että tuomioistuimet ja muut määräysten alaiset elimet ovat velvollisia ylläpitämään ICT-järjestelmää ja suorittamaan velallisen pankkitililtä saatavien takavarikointia sen kautta. Pääsy koko järjestelmään ei tietenkään ole ilmaista, vaan sen käyttökustannukset sisältyvät täytäntöönpanokuluihin, joiden korvaus kuuluu ulosottomiehelle. Koko sähköisen kirjeenvaihdon prosessi perustuu erityisesti laadittuihin kirjemalleihin, jotka ovat identtisiä kullekin ulosottomiehelle.

Mistä lähtien pankkitili on mahdollista takavarikoida sähköisesti?

Kuten Ulosottomiesneuvoston puheenjohtaja vakuuttaa, pankkitilin sähköinen takavarikointi on mahdollista heti siviiliprosessilain muutoksen voimaantulon jälkeen eli 8.9.2016.