Sähköinen ilmoitusten toimittaminen kansalliseen tuomioistuinrekisteriin - uusi velvoite

Verkkosivusto

15.3.2018 astuivat voimaan säännökset velvollisuudesta toimittaa talousasiakirjat sähköisesti oikeusrekisteriin. Onko jokaisella yksiköllä tällainen velvollisuus? Mistä lähtien vain sähköinen tilinpäätösten toimittaminen kansalliseen tuomioistuinrekisteriin toimii käytännössä?

Ketä ilmoitusten sähköinen toimittaminen kansalliseen tuomioistuinrekisteriin koskee?

Sähköinen ilmoitusvelvollisuus koskee jokaista oikeusrekisteriin rekisteröityä yhtiötä (eli kaikkia osakeyhtiöitä, osakeyhtiöitä) sekä luonnollisia henkilöitä ja niiden johtamia yhtiöitä, jos niiden viime vuoden liikevaihto oli vähintään 2 euroa. miljoonaa zlotyiksi muutettuna.

Selonteon voi lähettää tuomioistuinrekisteriin vain henkilö, joka on merkitty oikeusrekisteriin ja jolla on PESEL-numero. Useimmiten he ovat yhtiön johtokunnan jäseniä. Raportti tulee lähettää käyttämällä hyväksyttyä varmennetta tai luotettua profiilia.

Näin ollen henkilöillä, joilla ei ole PESEL-numeroa (esim. ulkomaalaiset), asiamiehillä tai yrityksen työntekijöillä ei ole oikeutta toimittaa näitä asiakirjoja sähköisesti.

Mistä lähtien vain sähköinen raporttien toimittaminen kansalliseen tuomioistuinrekisteriin?

On totta, että maaliskuuhun 2018 asti tilinpäätös oli mahdollista lähettää sähköisesti, mutta se oli maksullinen vaihtoehto. Maaliskuusta 2018 alkaen sähköiset raportit on toimitettava jo - ja siitä lähtien tämä mahdollisuus on ilmainen.

Huomio!

Raporttien tiedot siirretään tuomioistuinten arkistosta Verotietokeskukseen. Tämä tarkoittaa, että kansalliseen tuomioistuinrekisteriin merkittyjen yritysten ja muiden yhteisöjen ei enää tarvitse tehdä ilmoituksia veroviranomaisille. Oikeus tekee sen heidän puolestaan. Toisaalta yhteisöt, jotka ovat tilinpäätöksen laatimisvelvollisia, mutta joita ei ole merkitty oikeusrekisteriin, lähettävät ilmoitukset sähköisesti SAF-T-muodossa Verohallinnon johtajalle.

Vuoden 2017 asiakirjat voidaan edelleen lähettää skannauksena, kun taas vuodelle 2018 ja myöhemmille - vain sähköinen asiakirjan valmistelu- ja lähetysmuoto on sallittu, joka on laadittava yhtenäisenä valvontatiedostona. SAF-T:n tarkan rakenteen päättää valtiovarainministeri (kuten muun JPK:n tapauksessa, esim. ALV-kirjanpidon osalta).

15.3.2018–30.9.2018, eli siirtymäkauden aikana, sinun tulee:

● laatia taloudellinen raportti perinteisellä tavalla,

● skannaa ne allekirjoittamisen jälkeen ja luo sähköinen kopio (skannaus),

● allekirjoittaa tämän kopion,

● toimittaa allekirjoitetut asiakirjat rahoitusasiakirjojen arkistoon (RDF) ECR:n verkkosivuston kautta.

Asiakirjojen kopiot tulee allekirjoittaa sähköisellä allekirjoituksella tai luotettavalla profiililla vähintään yhden yritystä edustamaan valtuutetun henkilön toimesta.

Kaikki yritykset joutuvat 1.10.2018 alkaen luomaan raportteja vain sähköisessä muodossa, joka on allekirjoitettu laadukkaalla sähköisellä allekirjoituksella.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Oikeusministeriön tarjoama maksuton talousasiakirjojen toimituspalvelu

Oikeusministeriö käynnisti 15.3.2018 talousasiakirjojen sähköisen toimittamisen yhteydessä palvelun, joka mahdollistaa maksuttoman sähköisen ilmoitusten toimittamisen oikeusrekisteriin.

Yllä olevan palvelun käyttäminen edellyttää tiliä eKRS-järjestelmässä.

Ihmiset, joilla ei ole tiliä - luovat sellaisen siirtymällä eKRS-portaalin etusivulle "S-24 - yritysrekisteröinti, muut hakemukset" -järjestelmään. Ihmisten, joilla oli tili ennen maaliskuuta 2018, tulee valtuuttaa se sähköisellä allekirjoituksella. Tilin valtuuttaminen:

  • mene S24-järjestelmään eKRS-portaalin kotisivulla,

  • mene "Oma tili" -välilehteen,

  • valitse "Valtuutus"-välilehti.

S24-välilehdellä MAKSUT raportit toimitetaan Z30-hakemuksen muodossa yrittäjille, jotka eivät voi toimittaa ilmaista ilmoitusta. Jos taho pystyy toimittamaan ilmaisen raportin, sen tulee käyttää vaihtoehtoa ILMAISEKSI RAHOITUSASIAKIRJIEN LÄHETTÄMINEN - tämä vaihtoehto näkyy ekrs:n verkkosivujen etusivulle siirtymisen jälkeen.

Huomio!

Oikeusministeriö varoittaa verkkosivuillaan - "Markkinoilla on kaupallisia yrityksiä, jotka lähettävät yrittäjille tarjouksia rekisteröityäkseen rekistereihinsä. Tällainen merkintä on puhtaasti informatiivinen tai mainos. Siksi eri tahojen lähettämiä maksupyyntöjä tulee käsitellä kaupallisena tarjouksena, joka ei liity kansalliseen tuomioistuinrekisteriin. Maksun laiminlyönnillä ei ole oikeudellisia seurauksia kansallisessa tuomioistuinrekisterissä.

Yrittäjiä kehotetaan harkitsemaan huolellisesti ennen yhteistyön tekemistä maksullisia kaupparekisterimerkintöjä tarjoavien yritysten kanssa