Sähköinen täytäntöönpano velallisen pankkitililtä

Palvelus

Milloin sähköinen pankkitilin valvonta tulee voimaan?

Säännöt, jotka koskevat velallisten pankkitilien takavarikointia tuomioistuimen ulosottomiesten toimesta, muuttuvat pian merkittävästi. Tämä johtuu Sejmin hyväksymästä siviiliprosessiin tehdystä muutoksesta, jossa otettiin käyttöön sähköinen täytäntöönpano pankkitililtä, ​​ja uusista säännöistä valituksen tekemiselle. ulosottomiehen toimintaa. Uudet säännöt tulevat voimaan 8.9.2016 alkaen.

Mihin tarkoitukseen sähköinen täytäntöönpano otettiin käyttöön?

Uusien säännösten käyttöönoton päätarkoitus on mukauttaa yleisesti ymmärretty koko siviiliprosessi uusiin teknologioihin. Siksi tuomioistuinkäsittely ja erityisesti täytäntöönpanomenettely on suurelta osin siirtynyt ns "Virtuaalitodellisuus". Toteutettujen muutosten ansiosta ulosottomiehet voivat toteuttaa kiinteistöhuutokauppoja Internetin kautta ja takavarikoida niiden velallisten pankkitilejä, joita vastaan ​​on vireillä ulosottomenettely.

Missä tilin sähköinen liittäminen tapahtuu?

Koko velallisen pankkitilin sähköinen takavarikointi suoritetaan luodun ICT-järjestelmän avulla. Tällainen menettely epäilemättä mahdollistaa paremman viestinnän ja tehokkaamman täytäntöönpanomenettelyn sekä nopeuttaa velallisten pankkitilien takavarikointia. Jotta ulosottomies kuitenkin voisi takavarikoida tilin Internetin kautta, sekä hänen että pankkien on (hyväksytyn muutoksen myötä) avattava tilit erityisesti valmisteltuun ICT-järjestelmään. Tällaisen järjestelmän luomista voidaan pitää ulosottomiesten pitkään esittämien postulaattien toteuttamisena pankkitilisaamisten takavarikointiin liittyvän tiedonvaihdon nopeuttamiseksi. Uusien määräysten mukaisesti jokainen ulosottomiehen ilmoitus ja kaikki tiliotteet toimitetaan sähköisessä muodossa. Edellä mainittu ICT-järjestelmä, joka suorittaa sähköisiä toimituksia ulosottomiehen ja pankin välillä, ei valitettavasti tule olemaan ilmainen järjestelmä. Sen toimintaan liittyvät kustannukset maksavat sitä käyttävät tahot, tässä tapauksessa ulosottomiehet ja pankit. Ratkaisuna tässä suhteessa on sisällyttää järjestelmään pääsyn kustannukset täytäntöönpanomenettelystä aiheutuviin kuluihin.

Uuden säännöksen voimaantulon jälkeen velkojat vapautuvat velvollisuudesta ilmoittaa täytäntöönpanotapa ulosottomenettelyn aloittamista koskevassa hakemuksessa. Velkoja voi ilmoittaa vain ne täytäntöönpanotavat, joita hän ei halua toteuttaa.