Tavaroiden vienti - arvonlisäverokanta eikä tulliasiakirjoja

Palveluvero

Kun myydään tavaroita EU:n ulkopuolelta tuleville urakoitsijoille osana elinkeinotoimintaa, tärkeintä on oikean arvonlisäverokannan soveltaminen. Liiketoimia on mahdollista verottaa 23 prosentin arvonlisäverokannan mukaan, mutta yrittäjien ei pidä luopua oikeudestaan ​​0 prosentin arvonlisäverokantaan niin helposti. Asianmukaisen verotuksen puute tarkoittaa alhaisempaa myyntihintaa, mikä lisää tarjouksen kilpailukykyä markkinoilla. Tarkastellaan, mitä edellytyksiä tulee täyttää, jotta tavaraviennissä arvonlisäveroa 0 % voidaan soveltaa ja mikä on tulliasiakirjojen puuttumisen vaikutus.

Milloin arvonlisäverokannan 0 % on mahdollista soveltaa?

Art. 41 sek. Arvonlisäverolain 4 §:n mukaan verovelvollisella on oikeus soveltaa tavaroita vietäessä arvonlisäverokantaa 0 %. 0 % arvonlisäverokantaa sovelletaan sellaisten tavaroiden vientiin, jotka on ymmärretty Puolasta Euroopan unionin alueen ulkopuolelle lähetetyksi tai kuljetetuksi tavaroiden luovutukseksi:

 • toimittaja tai hänen puolestaan;

 • maan ulkopuolelle tai sen lukuun sijoittautunut ostaja.

Lisäksi arvonlisäverokannan 0 prosentin soveltamisen edellytyksenä on tavaran viennin EU:n ulkopuolelle osoittava asiakirja ennen verokauden veroilmoituksen jättöpäivää.

Esimerkki 1.

P.Łukasz myi tavarat yhdysvaltalaiselle urakoitsijalle 15.2.2021. Hän sai 1.3.2021 asiakirjat, jotka vahvistivat tavaroiden viennin EU:n ulkopuolelle. Onko herra Łukaszilla oikeus verottaa liiketoimia 0 % arvonlisäverokannalla, jos hän on kuukausittain velvollinen maksamaan arvonlisäveroa?

Kyllä, koska helmikuun 2021 JPK_V7M-tiedoston, joka sisältää ilmoitusosan, toimittamisen määräaika päättyy 25. maaliskuuta 2021 ja ennen tätä päivämäärää herra Łukasz sai vahvistuksen tavaroiden viennistä, hän voi verottaa liiketoimen ALV 0 %.

Esimerkki 2.

Rouva Katarzyna maksaa arvonlisäveron neljännesvuosittain. 15.2.2021 se myi tavarat urakoitsijalle Venäjältä. Hän sai vahvistuksen tavaroiden viennistä EU:n ulkopuolelle 1.4.2021. Onko rouva Katarzynalla oikeus soveltaa 0 % arvonlisäverokantaa?

Kyllä, koska Katarzyna toimittaa ALV:n neljännesvuosittaisen selvityksen yhteydessä ensimmäisen vuosineljänneksen ilmoitusosan sisältävän JPK_V7K-tiedoston 25. huhtikuuta mennessä. Koska hän sai ennen tätä päivää vahvistuksen tavaroiden viennistä, hänellä on oikeus soveltaa arvonlisäverokantaa 0 %.

Tilanteessa, jossa yrittäjä on saanut ennakon tavaroiden viennistä, hän voi soveltaa arvonlisäverokantaa 0 % edellyttäen, että hänellä on tavaran viennin vahvistavat asiakirjat 6 kuukauden kuluessa sen kuukauden lopusta, jonka aikana verovelvollinen on vastaanottanut maksu.

Mitkä tulliasiakirjat oikeuttavat 0 % arvonlisäverokantaan?

Art. 41 sek. arvonlisäverolain 6a §:n mukaan EU:n ulkopuolelle suuntautuvan tavaran viennin vahvistava tulliasiakirja on:

 • vienti-ilmoitusten käsittelyyn käytetystä tietojärjestelmästä saatu sähköinen asiakirja tai toimivaltaisen tulliviranomaisen vahvistama tuloste tästä asiakirjasta - IE-599-sanoma;

 • sähköisen asiakirjan sähköisestä järjestelmän ulkopuolelta saatujen vienti-ilmoitusten käsittelyä varten, jos sen aitous on varmistettu;

 • vienti-ilmoitusten käsittelyyn käytetyn tietojärjestelmän ulkopuolella toimitettu paperipohjainen vienti-ilmoitus tai sen toimivaltaisen tulliviranomaisen oikeaksi todistama kopio - SAD-asiakirja.

Tullimenettelyn aikana uudet sanomanumerot annetaan seuraavissa vaiheissa:

 • IE-515-sanoma - tavaroiden ilmoitus vientimenettelyyn;

 • IE-518-sanoma - poistumistullitoimipaikan, eli sen toimipaikan, josta tavarat lähtevät, suorittaman tarkastuksen tulos;

 • IE-529 -sanoma - tavaroiden luovutus vientimenettelyyn;

 • IE-599 -sanoma - tavaroiden poistumisen vahvistus tai suostumuksen epääminen tavaroiden poistumiseen.

Toisaalta vain positiivinen IE-599-sanoma oikeuttaa verovelvollisen verottamaan liiketoimia 0 % ALV:lla.

Ei tulliasiakirjoja ja oikeus soveltaa 0 % arvonlisäverokantaa

Tullimenettelyjen mahdollisesta pitkittymisestä johtuen lainsäätäjä mahdollisti verosyistä liiketoimen toteuttamisen määräajan lykkäämisen ylimääräisellä kuukaudella. Art. 41 sek. arvonlisäverolain 7 §:n mukaan, jos verovelvollisella ei ole tavaran vientiä vahvistavia asiakirjoja eli IE-599-sanomaa, hän ei näytä tapahtumaa JPK_V7-tiedostossa. Hän voi tehdä sen seuraavalle kaudelle 0 % arvonlisäverokannan mukaisesti, mikäli hänellä on vaadittavat tulliasiakirjat ennen tämän ajanjakson JPK_V7-tiedoston toimittamista. Toisaalta tulliasiakirjojen puuttuminen kyseiseen päivämäärään mennessä edellyttää, että verovelvollinen verottaa liiketoimen kotimaisen arvonlisäverokannan mukaan.

Arvonlisäverokannan 0 %:n liiketoimen esittämispäivän siirtäminen on mahdollista vain, jos verovelvollisella on vientimenettelyn vahvistava tulliasiakirja.

Esimerkki 3.

Herra Aleksander myy tavaroita Iso-Britanniasta tulevalle urakoitsijalle. Tavaran myynti tapahtui 15.2.2021. Aleksander vastaanotti 25.4.2021 IE-529-sanoman eli tavaroiden luovutuksen vientimenettelyyn. Hän sai IE-599-viestin 26. huhtikuuta 2021. Voiko arvonlisäveroa 0 % soveltaa?

Ei, tavaroiden vientiä vahvistavien tulliasiakirjojen eli IE-599-sanoman puuttuminen velvoittaa Aleksanderin verottamaan kaupan kotimaan arvonlisäverokannan mukaan 25.4.2021 asti ja näyttämään sen JPK_V7M-tiedostossa maaliskuulta 2021.

IE-529-sanoman hallussapito ei oikeuta soveltamaan 0 % arvonlisäverokantaa. Tällaisen menettelyn vahvistus on Verohallinnon johtajan 12. syyskuuta 2018 antama yksittäinen tulkinta, viitenumero. 0112-KDIL1-3.4012.486.2018.1.KB, josta luemme seuraavaa:

"(...) Yrityksellä on oikeus olla esittämättä tiettynä kuukautena (M) tehtyä toimitusta kyseisen kuukauden arvonlisäverorekisterissä (ja -ilmoituksessa) - jos kyseisen kuukauden 25. päivään mennessä (M + 1) sillä on vain vientimenettelyn vahvistava tulliasiakirja (IE-529), ja sillä on oikeus tunnustaa vienti toimituskuukautta seuraavan kuukauden ilmoitukseen (M + 1) 0 %:lla - edellyttäen, että se saa asiakirjan, joka vahvistaa tavaroiden viennin Euroopan unionin alueen ulkopuolelle (IE-599 ) ennen seuraavan kuukauden veroilmoituksen jättämisen määräaikaa.

Kuitenkin tilanteessa, jossa Yritys saa IE-599-sanoman kuun 25. päivän jälkeen (M + 2), se on velvollinen näyttämään toimituksen (täytetty kuukaudessa M) ALV-rekisterissä ja kuukauden ilmoituksen. (M + 1) luovutuksena, jota verotetaan asianmukaisella kansallisella verokannalla".

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Voiko IE-599-sanoman lähettää toisen maan tullitoimipaikka?

Jos tavarat kuljetetaan Puolasta kolmanteen maahan, eikä tavara heti ylitä Euroopan unionin tullialueen rajaa, voi käydä niin, että IE-599-sanoman antaa toisen maan tullitoimipaikka. Koska IE-599-sanoma on sähköisessä muodossa ja se on tuotettu Export Control System -järjestelmästä, ns. ECS oikeuttaa yrittäjän verottamaan liiketoimia 0 % ALV:lla. Vahvistus tällaisesta menettelystä on Verohallinnon johtajan 13. elokuuta 2018 antama tulkinta, viite. 0112-KDIL1-3.4012.388.2018.2.PR, josta luemme seuraavaa:

"(...) jos sopimuspuoli vie tavaroita Puolasta, yrityksen vastaanottamat IE-599-asiakirjat:

 1. sähköisessä järjestelmässä, jota käytetään käsittelemään vienti-ilmoituksia, jotka osoittavat toimitettavan ja viennin kohteena olevien tavaroiden tunnistetiedot ja jotka ovat antaneet:
 1. toisen Euroopan unionin jäsenvaltion tullitoimipaikkaan, kun tavarat on viety toisen jäsenvaltion alueelta Euroopan unionin alueen ulkopuolelta;
 2. Puolan tullitoimipaikka, kun tavarat on viety suoraan maan alueelta Euroopan unionin alueen ulkopuolelta

(...) ovat riittävät osoittamaan tavaroiden myynnin tavaroiden vientinä käyttäen 0 %:n verokantaa”.

Esimerkki 4.

Artur teki 15.2.2021 kaupan Iso-Britannian yritykselle osana epäsuoraa vientiä. Maantiekuljetusta käyttävä ostaja haki tavarat Arturin pääkonttorista Wrocławista 20.2.2021 ja lähetti hänelle 15.3.2021 IE-599-sanoman skannauksen Ranskan tullitoimipaikasta. Onko herra Arturilla oikeus verottaa liiketoimia 0 % ALV:lla?

Kyllä, IE-599-sanoman saaminen ennen 25.3.2021 oikeuttaa Arturin näyttämään tapahtuman helmikuun JPK_V7M-tiedostossa 0 % ALV:lla.

Onko tulliasiakirjojen puute menettänyt lopullisesti oikeuden 0 % arvonlisäverokantaan?

Jos yrittäjällä ei ole tulliasiakirjoja asetetussa määräajassa, hän on velvollinen verottamaan liiketoimen kotimaan verokannan mukaan. Se ei kuitenkaan tarkoita, että tulliasiakirjojen puute sulkee pysyvästi oikeuden soveltaa 0 % arvonlisäverokantaa. Art. 41 sek. arvonlisäverolain 9 §:n mukaan, jos verovelvollinen saa voimassa olevan määräajan jälkeen tavaran viennin vahvistavat asiakirjat EU:n ulkopuolelle, hänellä on oikeus oikaista myyntilaskussa oleva arvonlisävero tilityksessä siltä ajalta, jolloin hän on vastaanottanut vaaditut dokumentit.

Esimerkki 5.

Herra Wiktor myi tavarat 15. helmikuuta 2021 yhdysvaltalaiselle urakoitsijalle. 25.4.2021 asti hän ei saanut IE-599-sanomaa, joten maaliskuun JPK_V7M-tiedostossa hän verotti liiketoimen arvonlisäverokannan 23 %. 1. kesäkuuta 2021 herra Wiktor sai vaaditun IE-599-sanoman. Onko mahdollista korjata maaliskuun JPK_V7M tiedosto ja palauttaa maksettu ALV?

Koska Wiktor sai IE-599 tiedonannon 1.6.2021, hänellä on oikeus korjata lasku arvonlisäverollisesti kesäkuussa. Tämä tarkoittaa, että maaliskuun JPK_V7M-tiedostoa ei korjata. Vientiin liittyvän myyntilaskun arvonlisäveroa alentava korjauslasku näkyy JPK_V7M tiedostossa kesäkuulle.

Art. 29a kohta. 15 kohdan 1 alakohdan mukaan veronmaksaja voi tavaroiden viennissä tehdä oikaisuja ilman vahvistusta, että ostaja on vastaanottanut korjauksen. Hänellä ei myöskään tarvitse olla asiakirjoja, jotka hyväksyvät korjaavan laskun laatimisen ehdot.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tulliasiakirjojen puute ei johda oikeuteen verottaa viety tavaraa 0 % arvonlisäverokannan mukaisesti. Lainsäätäjä otti huomioon tullimenettelyjen keston. Tämän vuoksi verovelvollisella on kaksi kuukautta aikaa noutaa tarvittavat asiakirjat myynnistä. Lisäksi vuodesta 2021 alkaen tavaroiden viennin yhteydessä saatujen ennakkomaksujen osalta arvonlisäverokannan 0 %:iin oikeuttavien asiakirjojen saamisaikaa pidennettiin kahdesta kuukaudesta 6 kuukauteen.