Tavaroiden vienti yksityishenkilöille eikä vain - osa 1

Palveluvero

Tavaroiden vienti on yksi Puolan talouden kaupan aloista, joka lisää jatkuvasti dynamiikkaa suhteessa kolmansiin maihin. Puolalaiset yritykset vievät erilaisia ​​tavaroita. Puolalainen tuote tunnetaan yhä paremmin paitsi Euroopassa, myös EU:n ulkopuolisissa maissa. Erilaisten kolmansissa maissa sijaitsevien myyntipisteiden saavuttaminen tarkoittaa, että puolalainen veronmaksaja myy vientiä paitsi vastaanottajille, jotka ovat yrityksiä. Myös yksityishenkilöt, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, ovat yhä enemmän vientitavaroiden vastaanottajia. Miten tavaroiden vienti siis verotetaan yksityishenkilöille, joilla ei ole toimintaa? Ovatko verotussäännöt samanlaiset kuin yritysten määräämät?

Kun tavarat viedään

Tavaroiden vienti on yksi niistä myynnin muodoista, joissa tavaroiden toimituksesta, tavaran määräysvallan siirrosta ja tavaroiden siirrosta EU:n alueelta tai sen ulkopuolelta maksetaan.

Lainsäätäjä luokittelee arvonlisäverolaissa viennin maan (Puola) alueelta Euroopan unionin alueen ulkopuolelle lähetettävien tai kuljetettujen tavaroiden toimitukseksi:

 1. toimittaja tai hänen puolestaan ​​tai

 2. Puolan ulkopuolelle tai sen lukuun sijoittautunut ostaja, lukuun ottamatta tavaroita, jotka ostaja vie maasta huviveneiden ja turistilentokoneiden tai muiden kulkuneuvojen varustamista tai toimittamista varten yksityistarkoituksiin

- jos tavaroiden viennin EU:n ulkopuolelle vahvistaa toimivaltainen tullitoimipaikka.

On syytä huomata, että osana tavaroiden vientiä toimittaja, ostaja tai välittäjä kuljettaa tai lähettää ne EU:n ulkopuolelle. Lisäksi viennin on oltava toimivaltaisen tullitoimipaikan (viejämaan toimipaikka) todistus. On myös selvää, että lainsäätäjä ei jaa kolmannen maan ostajaa taloudelliseen toimijaan ja luonnolliseen henkilöön, joka ei harjoita liiketoimintaa. Siksi, jos kaikki edellä mainitut ehdot täyttyvät yhdessä, tavaroiden vienti tapahtuu.

Tavaroiden viennin arvonlisäverokanta

Tavaran myyjällä on osana tavaroiden vientiä oikeus tietyin edellytyksin soveltaa 0 %:n etuusprosenttia myydessään:

 1. yritykset EU:n ulkopuolelta,

 2. yksityishenkilöt, jotka eivät harjoita liiketoimintaa EU:n ulkopuolelta.

Tavaroiden vienti yksityishenkilöiden eduksi ja 0 %:n soveltamisen ehdot

Art. 41 sek. arvonlisäverolain 6 §:n mukaan tavaroita vievällä verovelvollisella on oikeus soveltaa arvonlisäveron edullista 0 %:n verokantaa, jos hän on ennen verokauden veroilmoituksen jättämisen määräaikaa saanut asiakirjan, joka vahvistaa tavaran viennin ulkomaille. Euroopan unionin alueella.

Mikä tulliasiakirja oikeuttaa soveltamaan tavaroiden viennissä arvonlisäverokannan 0 %

Tavaran viennin vahvistava asiakirja on Art. 41 sek. ALV-lain 6 a §:

 1. vienti-ilmoitusten käsittelyyn käytetystä sähköisestä järjestelmästä saatu sähköinen asiakirja tai toimivaltaisen tulliviranomaisen vahvistama tuloste tästä asiakirjasta;

 2. sähköisen asiakirjan sähköisestä järjestelmän ulkopuolelta saatujen vienti-ilmoitusten käsittelyä varten, jos sen aitous on varmistettu;

 3. vienti-ilmoitusten käsittelyyn käytetyn sähköisen järjestelmän ulkopuolella toimitettu paperipohjainen vienti-ilmoitus tai sen toimivaltaisen tulliviranomaisen oikeaksi todistama kopio.

Siksi, jotta myyjä voi soveltaa 0 %:n etuusprosenttia, hänellä on oltava asianmukainen tulliasiakirja, joka vahvistaa tavaroiden viennin. Sillä ei ole väliä, onko tavaran vastaanottaja kolmansien maiden yritys vai EU:n ulkopuolelta tuleva yksityinen henkilö.

Tulliasiakirjan vastaanotto ajoissa ja arvonlisäveroilmoituksen jättämispäivän jälkeen

Yllä oleva säännös asettaa erittäin tärkeän edellytyksen 0 %:n verokannan soveltamiselle, eli tavaroita vievällä verovelvollisella on oltava asianmukainen tulliasiakirja, joka vahvistaa tavaran viennin ennen ajanjakson (kuukausi) arvonlisäveroilmoituksen viimeistä jättöpäivää. ), jossa tavaroiden vientiin liittyvä verovelvollisuus on syntynyt. Näin ollen 05/2019 tavaraa myyvällä verovelvollisella tulee olla tulliasiakirja 25.6.2019 asti.

Jos verovelvollinen ei kuitenkaan saa tavaran viennin vahvistavaa tulliasiakirjaa tässä ajassa, hän ei näytä tätä vientiä tällä ajanjaksolla eli käsitellyssä esimerkissä kuukauden 05/2019 selvityksessä, jos hän kuitenkin vastaanottaa tulliasiakirjan 25.7.2019 mennessä eli ilmoituksen antopäivänä kaudelta 06.2019, silloin vienti näkyy arvonlisäverolla 0 %.

Tilanteessa, jossa hän ei vieläkään saa tulliasiakirjaa, hänen on käsiteltävä kyseistä vientiä normaalina kotimaan myyntinä 23 % alv:lla.

Tässä on syytä huomioida, että kun tavaroita viedään vientiin yritysten hyödyksi, kuljetuksen voi suorittaa:

 1. tavaroiden toimittaja,

 2. yksikkö, joka on tavaroiden vastaanottaja,

 3. tavarantoimittajan puolesta tai puolesta toimiva yksikkö,

 4. yksikkö, joka toimii tavaroiden vastaanottajan puolesta tai puolesta.

Talouskäytännössä ei yleensä ole ongelmia saada vientivahvistusta sellaiselta kolmansien maiden yritykseltä, joka osti tavaroita puolalaselta yhteisöltä osana vientiä, vaikka ilmoituksen tekisi välittäjä tai muu taho, joka toimii yrityksen puolesta tai puolesta. ostaja.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tilanteessa, jossa tavarat viedään yksityishenkilöille, tavarat voidaan ilmoittaa vientiin ja kuljettaa:

 1. tavaroiden toimittaja,

 2. yksityishenkilö, joka on tavaran vastaanottaja,

 3. tavarantoimittajan puolesta tai puolesta toimiva yksikkö,

 4. yksikkö, joka toimii tavaroiden vastaanottajana olevan yksityishenkilön puolesta tai puolesta.

Edellä esitetystä voidaan päätellä, että tavaran vientitullitoimipaikalle ilmoittamista tai kuljetuksen järjestämistä koskevat asiat, kun tavaroita viedään yksityishenkilöille, voivat hoitaa samat tahot kuin viennin yrityksille.

Jos tullimuodollisuudet siirretään vastaanottajan puolesta toimivalle välittäjälle, myyjä saa useimmiten viennin vahvistavan tulliasiakirjan. Toisaalta tilanteessa, jossa tullimuodollisuudet suorittaa yksityinen henkilö, joka ei toimi EU:n ulkopuolella, myyjä ei saa saada tavaroiden viennin vahvistavaa tulliasiakirjaa.

Esimerkki 1.

Aktiivinen arvonlisäverovelvollinen, joka hyötyy kassavapautuksesta, myy pukuja, vei tavarat maasta 05/2019. Tässä kuussa hän laati laskun eteläafrikkalaiselle yksityishenkilölle. Myynti tapahtui toimitusjärjestelmässä. Veronmaksaja on saanut vientiasiakirjan vasta 08/2019 Miten myyjä kirjaa viennin?

Koska verovelvollinen ei saanut viennin vahvistavaa tulliasiakirjaa ennen 25.7.2019 (ennen kuukauden 06/2019 arvonlisäveroilmoituksen antopäivää), siis kuukauden 07/201 selvityksessä , hän on velvollinen esittämään kyseisen viennin kotimaan myyntinä 23 %:n arvonlisäverokannan kanssa.

Tulliasiakirjan vastaanottamisen vuoksi 08/2019 veronmaksaja voi kuitenkin tehdä myös kuukauden 08/2019 selvityksen (jatkuvasti):

 1. aiemmin tunnustetun arvonlisäveron korjaukset 23 % ja

 2. tavaroiden viennin tunnustaminen 0 % arvonlisäverokannan kanssa.

Lisää yksityishenkilöiden viennin verotussääntöjen muotoiluun liittyviä kysymyksiä löytyy julkaisun toisesta osasta.