E-laskut - julkiset kuulemiset uuden lain esittelystä

Co-Koko Muuttuu

Valtiovarainministeriö käynnistää lakiesityksen julkiset kuulemiset, joiden ansiosta e-laskut otetaan käyttöön. Oletusten mukaan asiakirjan muodon tulee olla standardoitu ja sen tulee olla kaikille käyttäjille läpinäkyvä. Tällä tavoin Puolan on tarkoitus liittyä e-laskupalvelua jo käyttäviin Euroopan unionin maihin eli Italiaan, Espanjaan ja Portugaliin.

E-laskut - lakiehdotus

Julkinen kuuleminen e-laskuhankkeen käynnistämiseksi alkaa. E-laskupalvelu on jo käytössä kolmessa muussa Euroopan unionin maassa. Säännöt on laadittu ensisijaisesti Italian kokemuksen mallina. Palvelu otettiin siellä käyttöön jo vuonna 2017, ja siirtymäkauden jälkeen se otettiin käyttöön 1.1.2019 alkaen. Puolassa on myös tarkoitus ottaa käyttöön e-laskujen pakollinen käyttö siirtymäkauden jälkeen. Aluksi yrittäjien on käytettävä sitä vapaaehtoisesti. Se on yksi mahdollisista myynnin dokumentointimenetelmistä (paperilaskujen ja sähköisten laskujen ohella). E-laskujen odotetaan olevan pakollisia vuodesta 2023 alkaen.

E-laskut – mitä hyötyä niistä on?

Oletusten mukaan uudella e-laskupalvelulla pitäisi olla positiivinen vaikutus Puolan talouteen. Lisäksi se nopeuttaa veropetosyritysten havaitsemista ja pienentää arvonlisäveroeroa. Veronmaksajan näkökulmasta e-laskujen pitäisi parantaa turvallisuutta. Lasku säilyy MF:n tietokannassa, se ei koskaan vaurioidu tai katoa, sen kaksoiskappaleita ei tarvitse laatia. Sen pitäisi helpottaa veronmaksajien välisen liikevaihdon selvittämistä. Toiminnan ansiosta ministeriön tietokannan avulla voidaan aina varmistaa, että lasku on toimitettu urakoitsijalle. Standardoitu e-laskupohja helpottaa sen käyttöä. Standardoinnin ansiosta keskinäiset selvitykset ja laskujen kirjanpito FK-järjestelmissä helpottuvat huomattavasti. Lisäksi e-laskupalvelua päättävät veronmaksajat saavat arvonlisäveron palautuksen ⅓ tavallista nopeammin. Veronpalautusaika lyhenee 20 päivällä eli 60:stä 40:een.

Kaksi vuotta sitten sähköisiä laskuja laati ja vastaanotti 75 % yrityksistä. Vain joka neljäs yrittäjä ilmoitti vain perinteisiä siirtokuntia. Tällä hetkellä yleisesti käytetty laskutustapa on sähköisellä laskulla. Tämä liittyy JPK-tiedostojen yleisesti sovellettavaan sähköiseen raportointiin ja sen tuomiin liiketaloudellisiin etuihin verrattuna perinteisiin paperilaskuihin.

Asiakirjakierron digitalisoinnin myötä syntyi laki, joka säätelee e-laskujen laatimista, käyttöä ja säilytystä.

Neuvottelujen odotetaan kestävän 23.2.2021 saakka. Kommentit ja mielipiteet voidaan lähettää seuraavaan osoitteeseen: [email protected] Samalla aloitettiin veroneuvottelut verkkolaskurakenteen asiallisesta ja loogisesta oikeellisuudesta. Kommentteja voi lähettää seuraavaan osoitteeseen: [email protected] 23.2.2021 asti.