Maataloustoiminta – milloin se on taloudellista toimintaa?

Palveluvero

Maataloustoiminnasta saatuihin tuloihin ei sovelleta PI-lain säännöksiä (lukuun ottamatta maataloustuotannon erityisosastojen tuloja). Siksi sen määrittämiseksi, onko jokin toiminta maataloustoimintaa vai ei, on analysoitava, mikä on taloudellista toimintaa ja maataloustoimintaa, jotka on määritelty PI-laissa.

Maataloustoiminta - määritelmä

Art. 2 lauseke PIT-lain 1 momentin 1 momentin mukaan maataloustoiminnasta ei makseta tuloveroa lukuun ottamatta tuloja maataloustuotannon erityisosastoilta.

Maataloustoiminta on toimintaa, jossa tuotetaan jalostamattomia (luonnollisia) kasvi- tai eläintuotteita omista viljelmistä tai jalostetaan tai jalostetaan, mukaan lukien siementen, taimitarhojen, jalostus- ja lisäysaineiston tuotanto, vihannesten tuotanto pellolla, kasvihuone ja folion alla, koristekasvien, viljeltyjen ja hedelmätarhasienten tuotanto, eläinten, lintujen ja kaupallisten hyönteisten jalostus ja siemenmateriaalin tuotanto, teollisuus- ja tuotantoeläintuotanto ja kalankasvatus sekä toiminta, jossa ostettujen eläinten pitäminen vähimmäisaikaa ja kasveja, joiden aikana niiden biologinen kasvu tapahtuu, ovat vähintään:

 • kuukausi - kasveille,

 • 16 päivää - kun on kyse erittäin intensiivisestä hanhien tai ankkojen erikoislihotuksesta,

 • 6 viikkoa - muulle teurassiipikarjalle,

 • 2 kuukautta - muille eläimille

- ostopäivästä alkaen.

Näin ollen vain jos viljelijä myy jalostamattomia tuotteita omalta tilaltaan, hän ei ole velvollinen maksamaan tuloveroa.

Maatalousvero vastaa 2,5 dt ruista / muuntoha - rukiin maatalousveron hinta vuodelle 2017 on 52,44 PLN / 1 dt.

Maataloustoiminnan osalta viljelijät eivät pidä tulo- ja menokirjaa tai kirjanpitoa.

Esimerkiksi maidon tai elävien vasikoiden myynti on maatalousveron alaista. Katowicen verokamarin johtaja vahvisti tällaisen kannan, joka sisältyi 21. toukokuuta 2015 annettuun yksittäiseen päätökseen, tiedostoviite. IBPBI / 1 / 4511-171 / 15 / WRz, josta voimme lukea:

(...) maatilan osana hankitun oman jalostuksen maidon ja elävien vasikoiden myynnistä ei kerry tuloa maataloustuotannon erityisosastoilta, vaan tuloa maataloustoiminnasta, johon luonnonverosta annetun lain säännökset henkilöt eivät hae. Tästä syystä tästä toiminnasta (tilalla saadun maidon ja vasikoiden myynnistä) saatu tulo ei ole tuloveron alaista, eikä sitä yhdistetä muista tulolähteistä, mukaan lukien ei-maatalouden taloudelliset tulot, saatuihin tuloihin. toimintaa (…).

Veroviranomaiset vahvistavat myös, että kuusen myyntiä verotetaan maatalousverolla. Bydgoszczin verokamarin johtaja esitti tällaisen kannan 16. tammikuuta 2015 päivätyssä kirjeessä, viite nro. ITPB1 / 415-1072 / 14 / DP, josta voimme lukea:

(...) Hakijan harjoittama toiminta kuuluu edellä mainittuun maataloustoiminnan määritelmään (kasvien varastointiaika on 2 vuotta), ilman että se sisällytetään maataloustuotannon erityisosastoihin, koska koristepuiden taimien tuotanto ja pensaat ja joulukuusien istuttaminen avoimeen maahan viljely- ja tuotantomuotona eivät kuuluneet edellä mainitun liitteen, eli maataloustuotannon erityisosastojen tyyppi- ja kokotaulukko sekä arvioidut vuositulot. Tästä johtuen tältä tililtä saadut tulot 2 lauseke Tuloverolain 1 momentin 1 momentin mukaan ei sovelleta tuloverolain säännöksiä.

Tässä tapauksessa Art. 2 lauseke Tuloverolain 1 kohdan 1 alakohdan mukaan tuloverotuksen ulkopuolelle jätetään myös omavalmisteisten joulukuusien myynnistä saadut tulot (...).

Kuitenkin art. 2 lauseke PIT-lain 3 §:n mukaan maataloustuotannon erityisosastoja ovat: viljely kasvihuoneissa ja lämmitetyissä foliotunneleissa, sienten ja niiden sienirihmaston viljely, kasvien viljely "in vitro", teuras- ja munivan siipikarjan tilakasvatus ja kasvatus, siipikarjan hautomot, jalostus ja turkiseläinten ja laboratorioiden kasvatus, lierojen kasvatus, entomofagikasvatus, silkkiäistoukkien kasvatus, mehiläistarhojen pitäminen sekä muiden eläinten kasvatus ja kasvatus tilan ulkopuolella. Kuitenkin Art. 2 lauseke 3a yllä Lain säännökset eivät ole erityisiä maataloustuotannon - viljelyn, jalostuksen ja kasvatuksen osastoja, joiden koko ei ylitä lain liitteessä 2, nimeltään "Liite 2", määriteltyjä kokoja.

ALV-lain mukaisen taloudellisen toiminnan tai muun kuin maatalouden taloudellisen toiminnan määritelmä on määritelty 1999/2003. ALV-lain 5a 6 momentin mukaan se on ansiotoimintaa:

 1. valmistus, rakentaminen, kaupallinen, palvelu,

 2. johon kuuluu mineraalien etsiminen, tunnistaminen ja talteenotto esiintymistä,

 3. koostuu tavaroiden ja aineettoman hyödykkeen käytöstä

- harjoittaa omaan lukuunsa tuloksestaan ​​riippumatta organisoidusti ja jatkuvasti, josta saatuja tuloja ei sisällytetä muihin tuloihin, jotka on saatu 11 §:ssä luetelluista lähteistä. 10 sek. PIT-lain 1 kohta 1, 2 ja 4-9.

Maatalouden tuotannon erityisosastojen verotus

Kun maataloustuotannon erityisosastoja pyöritetään, veronmaksajilla on kaksi tapaa määrittää tulot:

 1. pidettyjen kirjojen perusteella (KPiR tai kirjanpitokirjat),

 2. arvioitujen standardien mukaan.

Veronmaksajien, jotka määrittävät maataloustuotannon erityisosastoilta saadut tulot tietyltä viljelyalalta tai kotieläintuotantoyksiköltä saatujen tuloarvioiden perusteella, on toimitettava ilmoitukset verovirastolle verovuoden 20 päivään tammikuuta mennessä vahvistetun verovuoden mukaisesti. kaava verovuoden aiotun tuotannon tyypeistä ja koosta ( PIT-6).

Verovelvollisen on ilmoitettava toimivaltaisen veroviraston päällikölle seitsemän päivän kuluessa:

 • suoritetussa tuotannossa on muutoksia ilmoituksessa mainittuun verrattuna,

 • ympärivuotisen tuotantosyklin mahdollistavien laitosten toiminnan lopettaminen tai aloittaminen vuoden aikana,

 • maataloustuotannon erityisosastojen toiminnan aloittaminen verovuoden aikana.

Valtiovarainministeri määritti erityisosastoja johtaville ja arviostandardien mukaan tuloja määrittäville näiden standardien määrän vuodelle 2018 8.12.2017 annetulla asetuksella maataloustuotannon erityisosastojen tulonarviointistandardeista (Lakilehti 2017). , kohta 2393).