Vuosiilmoitus - oma yritys ja kokopäivätyö

Palveluvero

Käytännössä monet yrittäjät pyörittävät liiketoimintaansa samaan aikaan kokopäivätyössä. Miten kirjataan saavutetut tulot? Mikä vuosi PIT tulee suorittaa? Riittääkö yhden vuosittaisen veroilmoituksen tekeminen kussakin tilanteessa?

Toiminta yleisillä ehdoilla ja kokopäivätyö vs. vuosiveroilmoitus

Yleisillä ehdoilla (eli veroasteikon mukaan) ja kokopäivätyössä toimiessa tulojen selvittämiseen riittää yksi vuosiveroilmoitus - PIT-36.

PIT-36-ilmoitus mahdollistaa veroasteikon perusteella verotettavien eri tulolähteiden selvittämisen ja yhdistämisen, joten ei vain yritystoiminnasta saatuja tuloja, vaan myös mm. osa-aikainen.

Vuoden 2020 veroasteikko oli seuraava:

Laskentaperusteet
vero PLN

Vero on

edellä

alas

 

85.528

17%

vähennettynä veronalennuksella

85.528

 

14 539,76 PLN + 32 % ylijäämästä yli 85 528 PLN

Pääasiallisia tulonlähteitä ovat mm.

 • työsuhteesta johtuvat saamiset,
 • eläkkeet - ulkomaiset eläkkeet,
 • FP:ltä ja FGŚP:ltä maksetut etuudet,
 • henkilökohtaisesti suoritettu toiminta - mm. toimeksiantosopimukset ja erityistyöt,
 • tekijänoikeudet ja muut oikeudet,

PIT-36 vuosiveroilmoituksella voit paitsi yhdistää eri tulolähteitä, myös hyödyntää erilaisia ​​verohelpotuksia, kuten perhe- tai internethelpotuksia.

Säännösten mukaan 525,12 PLN:n veroa alentava summa otetaan ensisijaisesti huomioon liiketoiminnassa. Jos veroasteikon mukaan verotettu yrittäjä työskentelee myös kokopäiväisesti, hänen tulee ilmoittaa työpaikalle, että hän luopuu veroa alentavan määrän vähennysoikeudesta työnantajan maksamaa tuloveron ennakkoa laskettaessa, koska se voi vähennetään vain yhdestä tulolähteestä.
Tästä ilmoittamisen muotoa ei ole lainsäätäjä säännellyt, mutta sopiva ratkaisu on kuitenkin antaa kirjallinen ilmoitus.

Esimerkki 1.

Herra Robert johtaa yritystä ja aloitti vuoden aikana kokopäivätyön. Koska toiminnasta otetaan ensisijaisesti huomioon veroa alentava summa, 525,12 PLN, herra hän kävelee pois itse.

Mutta entä päinvastoin, kun aloitat yrityksesi tekemällä kokopäivätyötä vuoden aikana?

Esimerkki 2.

Piotr työskentelee kokopäiväisesti ja vuoden aikana hän päätti perustaa oman yrityksen. Siihen asti työnantaja vähensi verovähennyksen. Vaikka yrittäjä ilmoittaisi työnantajalle olemaan vähentämättä veroa alentavaa määrää seuraavina kuukausina, osa siitä on jo vähennetty. Koska taloudellinen toiminta on etusijalla sen vähentämisessä, yrittäjällä on oikeus alentaa veroa yleensä 525,12 zlotylla.

Tässä tilanteessa se, että työnantaja on jo vähentänyt veroa alentavan määrän, selvitetään vuosittaisessa veroilmoituksessa.

Kiinteä ja kokopäivävero

Kiinteä vero on yhtenäinen 19 prosentin verokanta ansaituista tuloista riippumatta. Koska työtuloa verotetaan pääsääntöisesti yleisten sääntöjen mukaan, niitä ei ole mahdollista kirjata samaan ilmoitukseen työtulon kanssa.

Jos elinkeinotoimintaa verotetaan tasaverolla ja yrittäjä työskentelee kokopäiväisesti, on toimitettava kaksi erillistä vuosittaista veroilmoitusta. Toinen yritystoiminnasta ja toinen kokopäivätyöstä.

Päätoimisesta työstä saadut tulot selvittää yrittäjä PIT-37-lomakkeella. Toisaalta yrittäjä ilmoittaa tasaveron mukaisesta toiminnasta PIT-36L, johon on liitetty PIT/B-liite. Liitteessä on tiedot muun kuin maataloustoiminnan tulon/tappion määrästä tiettynä verovuonna.

Toiminnan verotus tasaverolla tekee mahdottomaksi hyödyntää niitä etuoikeuksia, joita syntyy yleisperiaatteisiin sopeutuessa, ts. et voi vähentää useimpia verohyvityksiä tai tehdä tiliä puolisosi kanssa.

PIT-36, PIT-36L ja PIT-37 tietyltä verovuodelta, verovelvolliset toimittavat verovirastolle seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivään mennessä.

Kertakorvaus ja kokopäivätyö

Kertasumma on yksinkertaistettu verotusmuoto, jossa verotetaan tuloja eikä tuloja, kuten yleisten sääntöjen ja tasaveron tapauksessa. Siksi veronmaksajat eivät maksa vähennyskelpoisia kuluja ollenkaan.

Tulot - vähennyskelpoiset kulut = tulot

Toiminnan kertakorvauksen verotuksessa, kuten kiinteän veron tapauksessa, on toimitettava kaksi erillistä vuosittaista veroilmoitusta. Toiminnasta saadut tulot selvitetään PIT-28-ilmoituksella ja kokoaikatyöstä - vakiona - PIT-37.

Vuosittaisen PIT-28-ilmoituksen, jossa on tilitys tietyn verovuoden tuloista, verovelvolliset toimittavat verovirastolle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Tätä ajanjaksoa lyhennetään veronmaksajien tekemien yksinkertaistettujen maksujen - tulotietueiden - yksinkertaisuuden vuoksi.

Verokortti ja kokopäivätyö

Verokortti on myös yksi yksinkertaistetuista verotuksen muodoista. Veronmaksajat maksavat verotoimistolle kuukausittain kiinteän veron, joka on yleensä melko alhainen eikä riipu ansaituista tuloista. Veron määrä riippuu:

 • liiketoiminnan tyyppi,
 • sen kunnan asukkaiden lukumäärä, jossa toimintaa harjoitetaan,
 • palkattujen työntekijöiden määrä.

Verokortin lisäetuna on se, että kirjanpitovelvollisuutta ei ole.

Verokortin perusteella verotettavaa liiketoimintaa harjoittaessaan ja kokopäivätyötä tehdessään verovelvollisen on lisäksi annettava kaksi erillistä veroilmoitusta.

Verokortilla verotettavasta liiketoiminnasta saadut tulot kirjataan PIT-16A:lle. Se on vuosittainen ilmoitus verovuoden jokaisena kuukautena suoritettujen ja verokortista vähennettyjen sairausvakuutusmaksujen määrästä.

PIT-16A:ssa et voi vähentää verovapautuksia, tehdä tiliä puolison kanssa ja tietenkään yhdistää tulolähteitä.

Tietyn verovuoden PIT-16A, verovelvolliset toimittavat verovirastolle seuraavan vuoden tammikuun 31. päivään mennessä.

Kuinka toimittaa vuosittainen veroilmoitus toimistolle?

Vuosittaisen PIT-ilmoituksen voi toimittaa verotoimistolle:

 • henkilökohtaisesti - lähettämällä ne kuittiikkunaan paperimuodossa,
 • Internetin kautta - lähettämällä sähköisessä muodossa,
 • postitse - Poczta Polskan tai Puolan konsulitoimiston kautta. Tässä tilanteessa on kuitenkin pidettävä mielessä, että lomakkeen lähetyspäivä on postileiman päivämäärä.

Yleisin PIT-ilmoitusmuoto on sähköposti. Yleensä lomaketta täytettäessä pakolliset kentät määritetään automaattisesti. Lisäksi ohjelma merkitsee verovelvollisen väärin tai vahingossa täyttämät kentät, jolloin virheellisen vuosiveroilmoituksen lähettäminen toimistoon on mahdotonta.

Vuosittaisen veroilmoituksen sähköisen lähettämisen lisäetuna on se, että useimpien ilmoitusten yhteydessä ei vaadita pätevää allekirjoitusta, joka on vahvistettava erityistodistuksella.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Vuosittaisen veroilmoituksen sähköinen laatiminen ja lähettäminen wfirma.pl-järjestelmästä

Verkkokirjanpitoon tarkoitetun wfirma.pl-järjestelmän avulla käyttäjä luo helposti ja nopeasti vuosittaisen veroilmoituksen ja lähettää sen sähköisesti suoraan verotoimistoon. Järjestelmän kautta on mahdollista tuottaa vuosittain toimintailmoitus PIT-28, PIT-36 tai PIT-36L lomakkeella. Laadi ne siirtymällä välilehdelle ALOITUS »VEROT» VUOSIILMOITUKSET »LISÄÄ ILMOITUS ja valitsemalla hyväksytylle toiminnan verotusmuodolle sopiva lomake:

 • Vuosituloveroilmoitus yleisillä ehdoilla (PIT 36),
 • Vuosittainen kiinteä tuloveroilmoitus (PIT 36L),
 • Vuosittainen kiinteä tuloveroilmoitus (PIT 28).

Tämän jälkeen on ilmoitettava vuosi, jolta ilmoitus on jätetty, ja sen toimittamisen tarkoitus.

Vuosittaista veroilmoitusta laadittaessa täydentyvät automaattisesti tietystä verovuodesta ansaittujen tulojen, aiheutuneiden kustannusten ja saatujen tulojen arvot sekä vähennettyjen sosiaali- ja terveysmaksujen sekä erääntyvien maksujen arvot. ja maksaneet tuloveron ennakot. Käyttäjä voi sitten tarkistaa ne ja tarvittaessa korjata ne.

Täysin valmisteltu vuosiilmoitus järjestelmässä voidaan lähettää LÄHETÄ TOIMISTOON -vaihtoehdolla, jossa luonnollisen henkilön, joka voi lähettää ilmoituksen valtuutustietojen kautta, siirry ILMAN ALLEKIRJOITUSTA -välilehteen. Syötä sitten oikea tulon määrä vuodelle 2019 toimitetusta vuosiilmoituksesta (suhteessa vuonna 2021 lähetettävään ilmoitukseen), joka tarvitaan lähetyksen hyväksymiseen.

Kun vuosiveroilmoitus on lähetetty oikein, UPO eli virallinen kuitti on mahdollista ladata järjestelmästä.