Maatilamatkailutoiminta – miten niitä verotetaan?

Palveluvero

Maatilamatkailu, kuten muutkin taloudelliset toiminnot, on periaatteessa veronalaista. Tietyissä tilanteissa se voidaan kuitenkin vapauttaa tuloverosta.

Maatilamatkailun tuotot ovat tuloja taloudellisesta toiminnasta. Maatilamatkailutilaa ylläpitävät veronmaksajat voivat valita yhden neljästä verotusmuodosta:

  1. yleiset säännöt ja maksamaan veroa progressiivisen veroasteikon mukaan,

  2. tasavero 19 prosenttia riippumatta saadun tulon määrästä,

  3. kiinteämääräinen tulovero kirjatuista tuloista - verokanta vaihtelee tarjotun palvelun tyypin mukaan ja on esimerkiksi 17 prosenttia. tuotot lyhytaikaisten majoituspalvelujen tarjoamisesta, 3 prosenttia. tulot gastronomisista toiminnoista (lomalaisten ruoasta),

  4. verokortti - veron määrä on kiinteä - veroviranomaisen määräämä - ja sen suuruus riippuu maatilatilan sijaintikaupungissa asuvien asukkaiden määrästä ja työllisten määrästä.

Tuloverosta vapautettujen toimien luettelossa, joka on lueteltu art. PIT-lain 21 §:ssä on mm. huoneen vuokrauspalvelut. Art. 21 sek. ALV-lain 1 43 momentin mukaan maatilamatkailutilojen vierashuonevuokrasta saadut tulot ovat verovapaita. Vapautus myönnetään, kun vuokraa maksetaan maatilalla sijaitsevissa asuinrakennuksissa. Huoneita vuokraavien ihmisten on pysyttävä niissä levätäkseen. Vuokrattujen huoneiden lukumäärä saa olla enintään 5. Niitä käyttävien vieraiden määrällä ei ole väliä.

Kuten näette, sen arvioimiseksi, hyötyvätkö tästä vuokratulosta edellä mainitun säännöksen mukaista verovapautta, on tärkeää paitsi se, että rakennukset sijaitsevat maaseudulla, ja palvelun kohde on huoneiden vuokraaminen lomalla oleville. Nämä ovat vain yksittäisiä vapauttamisen ehtoja, mutta eivät ainoita. Tärkeää on myös rakennuksen sijainti maaseudulla tilalla ja huoneiden lukumäärä enintään 5.

Muut palvelut ja vapautukset

Ainoastaan ​​huonevuokrauksesta ja vieraiden ruokailusta saadut tulot ovat verovapaita. Tämä tarkoittaa, että vapautusta ei voi käyttää muihin vieraiden hyväksi järjestetyn maatilamatkailua harjoittavan tahon tarjoamiin palveluihin. Näin ollen vapautusta eivät käytä esimerkiksi lähialueretkien, ratsastus- ja muiden tämäntyyppisten virkistyspalvelujen järjestämispalvelut. Tämän vahvistavat myös veroviranomaiset. Kołon veroviraston päällikkö totesi 15. helmikuuta 2005 tekemässään päätöksessä nro PB / 415-3 / 05, että:

"(...) Edellä oleva huomioon ottaen hintalaskelma ns Maatilamatkailupalvelussa tulee selvästi erottaa lomamatkailijoiden vierashuoneiden vuokraamisesta ja näiden huoneiden vuokraajien ruoasta maksettava maksu (tuloveroton tulo) muiden virkistyspalveluiden maksuista (tuloverollinen tulo).

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa ei ole esteitä vierashuoneiden vuokraamisesta ja aterioista saatujen tulojen verovapaudesta, kun taas virkistyspalveluista saatavat tulot ovat tuloveron alaisia ​​(...) ”.

Tarjottavat vuokrapalvelut saavat koskea enintään 5 huonetta asuinrakennuksissa. Näin ollen, jos vuokrasopimuksen kohteena on kokonaiset talot eikä huoneet, vapautusta ei sovelleta. Sitä ei voi käyttää, kun vuokrahuoneiden määrä ylittää 5. Tämän vahvistaa veroviranomaiset. Katowicen verokamarin johtaja totesi 22. huhtikuuta 2010 annetussa yksittäispäätöksessä nro IBPBII / 2 / 415-107 / 10 / HS:

”(...) Hakija ei hakemuksessa täsmentänyt, vuokrattiinko tilalla huoneita, kun taas hakemuksesta käy ilmi, että molemmissa rakennuksissa vuokrattujen huoneiden kokonaismäärä tulee olemaan yli 5.

Edellä esitetyn perusteella on katsottava, että vähintään yksi 3 artiklan 1 kohdassa mainituista ehdoista. 21 sek. Lain 1 43 kohta, koska vuokrattujen huoneiden kokonaismäärä ylittää 5. Nykyisen rakennuksen 5 huoneen vuokraaminen ei siten ole vapautettu 11 §:n mukaisesta tuloverosta. 21 sek. Tuloverolain 1 kohta 43 johtuen olemassa olevan rakennuksen ja myöhemmin rakennettavan rakennuksen (pieni majatalo) yhteisvuokrahuoneiden määrän ylityksestä (...) ”.

Maatilamatkailu ja muu toiminta

Säännökset eivät sisällä rajoituksia muun taloudellisen toiminnan harjoittamiselle, mutta tällaiset palvelut eivät voi saada vapautusta.

Kołon veroviraston päällikkö selitti epäilykset tässä asiassa 15. helmikuuta 2005 kirjeessä nro PB / 415-3 / 05. Kysyjä oli maatilatilaa pitävä maanviljelijä, joka järjesti myös tilaisuuksien, vastaanottojen ja koulutusten catering-palvelut maatilamatkailutilan tiloissa ja sen ulkopuolella. Hän kysyi tuloveron verovaikutuksista. Hän sai verotoimistolta seuraavan vastauksen:

"(...) Kohdevapautus koskee vain tuloja, jotka saadaan vierashuoneiden vuokrauksesta henkilöille, jotka majoittuvat lepoa ja ruokailua varten henkilöille, joille nämä huoneet on vuokrattu. Toisaalta niihin liittyvät virkistyspalvelut (ajelut, rekiajelut, nuotiot), juhlien ateriapalvelut, koulutukset, ehtoollisjuhlien järjestäminen jne. tulisi kuitenkin katsoa maatalouden ulkopuolisesta taloudellisesta toiminnasta saaduksi tulonlähteeksi. että ne suoritetaan tilalle liittyvällä pohjalla ja kalustolla, jonka tavoitteena on maataloustuotanto, jonka tulot eivät ole tuloverosta vapautettuja. Edellä oleva huomioon ottaen hintalaskelma ns Maatilamatkailupalvelussa tulee selkeästi erottaa lomailijoille huoneiden vuokraamisesta ja näiden huoneiden vuokraamista varten tarkoitetuista ruuista (tuloverovapautettu tulo) muiden virkistyspalveluiden maksuista (tuloverolliset tulot) ( ...)".