Kaksi autoa yksityisyrityksessä - miten tilit?

Palveluvero

Yrittäjät käyttävät usein autoja. Heillä sattuu olemaan epäilyksiä (koon tai työntekijöiden lukumäärän vuoksi), voiko yrittäjä omistaa kaksi autoa yksityisyrityksessä.

Verovähennyskelpoisten kustannusten määritelmä

Art. 22 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan tietystä lähteestä tulon saamisen kustannuksia ovat kaikki tulon saamiseksi syntyneet kustannukset lukuun ottamatta 1 momentissa lueteltuja kustannuksia. Tämän lain 23 kohta.

Tässä säännöksessä käytetty ilmaisu "for" tarkoittaa, että jotta tiettyä kulua voidaan pitää verotuksessa vähennyskelpoisena kuluna, tämän kulun ja tulon saamisen välillä on oltava suhde, että kulujen syntymisellä on vaikutusta tulojen luominen tai lisääminen tai tulolähteen toiminta.

Tämän seurauksena yrityksillä on mahdollisuus sisällyttää kaikki kulut verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin, mikäli ne osoittavat yhteytensä harjoitettuun liiketoimintaan ja niiden syntymisellä on tai voi olla vaikutusta kertyneen tulon määrään.

Epäilemättä niin kauan kuin autoa käytetään liiketoiminnassa, siitä aiheutuvat kulut voidaan epäilemättä laskea kuluiksi. Mielestämme ei ole estettä sille, että useamman kuin yhden auton kulut lasketaan kuluiksi yksityisyrityksessä.

Kaksi autoa yksityisyrityksessä ja verot

Verolain säännökset eivät vaikuta siihen, kuinka paljon ja minkä tyyppistä omaisuutta yritystoimintaa harjoittava verovelvollinen voi laskea käyttöomaisuudeksi - päätöksen tässä suhteessa tekee verovelvollinen itse, joka on parhaiten tietoinen siitä, mitä irtaimia tai kiinteistöjä on. tarvitaan liiketoimintaan liittyvien toimintojen suorittamiseen. Epäilemättä näiden varojen pitäisi kuitenkin olla hyödyllisiä, ja siksi niitä tulee käyttää harjoitettavassa toiminnassa.

Se, että toimintaa harjoittaa yksi henkilö, ei kiistämättä tarkoita, että yrityksessä saa tällöin olla käytössä enintään yksi ajoneuvo. Tärkeää on, ovatko kaikki yrityksen tarpeisiin tarkoitetut ajoneuvot todella käytössä siinä.

Lisäksi toisen (ja myöhempien) autojen käyttökustannuksia yksityisyrittäjänä ei löydy kululuettelosta. PIT-lain säännökset eivät sisällä rajoituksia yrittäjän yksityisyrityksessä käyttämien henkilöautojen lukumäärälle. Päätös tässä asiassa jätettiin yrittäjän yksinomaiseen harkintaan.

Siten on pääteltävä, että yrityksen omistamien ajoneuvojen lukumäärälle tai tyypeille ei ole rajoituksia, lukuun ottamatta yleisistä ehdoista johtuvia rajoituksia, jotka tietyn kulun on täytettävä, jotta sitä voidaan pitää taloudellisen toiminnan kustannuksella.

Tämän kannan vahvistavat myös veroviranomaiset, josta esimerkkinä on Katowicen verokamarin johtajan kirje 7.1.2015, tiedostoviite. IBPBI / 1 / 415-1176 / 14 / SK, josta voimme lukea:

"(...) Hakemuksessa esitetyt seikat osoittavat, että hakija harjoittaa yksityistä yritystä, johon kuuluu saniteettialan rakennus- ja kokoonpanotöiden johtaminen ja valvonta, asennusten suunnittelu ja toteutus, mittaustulosten valmistelu, mm. tehdyt työt, tarjousten laatiminen ja tilojen silmämääräinen tarkastus. Edellä mainitun säännös Palvelut edellyttävät Hakijan matkustamista paikkoihin, joissa ne suoritetaan. Edellä mainitun yhteydessä hakija käyttää liiketoiminnassaan kahta henkilöautoa.

(...) koska Hakija käyttää kyseessä olevia henkilöautoja osana liiketoimintaansa ja ne on kirjattu käyttöomaisuuteen tässä toiminnassa, hän voi sisällyttää poistoihin, jotka on tehty niiden alkuarvoista, kuitenkin ottaen huomioon kohdassa ilmoitettu raja. 23 sek. 1 kohta 4 edellä mainituista Lain pykälän mukaan henkilöauton kulumisesta tehdyt poistot, jotka on tehty §:ssä säädettyjen periaatteiden mukaisesti. 22a-22o, osassa, joka määräytyy auton arvosta, joka ylittää 20 000 euroa zlotyiksi muutettuna Puolan keskuspankin ilmoittaman euron keskikurssin mukaan auton käyttöön luovutuspäivänä (.. .) ".

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

ALV-vähennys

Veronmaksajalla on oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä siltä osin kuin tavara tai palvelu käytetään verollisen toiminnan harjoittamiseen. Edellä mainitut määräykset tarkoittavat sitä, että verovelvollisella on oikeus alentaa luovutusveroa ostoihin sisältyvällä verolla vain siltä osin kuin tavarat ja palvelut käytetään verollisen toiminnan harjoittamiseen.

Pääsääntöisesti Art. 86a kohta 1 piste 1 ja sek. arvonlisäverolain 2 §:n mukaan moottoriajoneuvoihin liittyvien kulujen osalta 1 momentissa tarkoitetun ostoihin sisältyvän veron määrä. 86 sek. lain 2 § verovelvollisen saamasta laskusta johtuva vero.

Moottoriajoneuvoihin liittyvät kulut sisältävät kulut, jotka liittyvät:

  • näiden ajoneuvojen osto, maahantuonti tai valmistus sekä niiden osien osto tai maahantuonti,

  • näiden ajoneuvojen käyttö vuokra-, leasing-, leasing- tai muun vastaavan tähän sopimukseen liittyvän sopimuksen perusteella, lukuun ottamatta kohdassa 3 lueteltuja,

  • näiden ajoneuvojen moottoripolttoaineiden, dieselöljyn ja kaasun osto tai maahantuonti, näiden ajoneuvojen korjaus- tai huoltopalvelut sekä muut näiden ajoneuvojen käyttöön tai käyttöön liittyvät tavarat ja palvelut.

Kuten näette, henkilöautoihin liittyvät kulut hyötyvät rajoitetusta vähennysoikeudesta. Arvonlisäveron vähentämiselle ei ole rajoitusta, jos moottoriajoneuvoa käytetään yksinomaan verovelvollisen liiketoimintaan. Tällöin verovelvollinen voi sen hankinnan yhteydessä vähentää ostoihin sisältyvän veron kokonaisuudessaan (eli 100 %, ei vain 50 %).

Taide. 86a kohta 4 arvonlisäverolain 1 kohta. Tämän säännöksen sisällöstä seuraa, että henkilöauton vuokraamiseen ja käyttöön liittyvän arvonlisäveron täyden vähennysoikeuden käyttäminen edellyttää vain liiketoimintaa, joka sisältää:

  • ilmoittaa ajoneuvo verovirastolle VAT-26-lomakkeella, joka on toimitettava seitsemän päivän kuluessa ensimmäisten sen käyttöön liittyvien kulujen syntymisestä,

  • vahvistaa säännöt ajoneuvon käytöstä liiketoiminnassa,

  • perustaa ja pitää kirjaa ajoneuvon ajokilometreistä ajoneuvon ensimmäisestä käyttöpäivästä alkaen.

Arvonlisäverolain säännökset eivät sisällä rajoituksia liiketoiminnassa käytettävien henkilöautojen lukumäärälle. Näin ollen on otettava huomioon, että verovelvollinen voi käyttää liiketoiminnassaan kahta tai useampaa autoa ja vähentää arvonlisäveron rajoitetusti tai kokonaan.