Dropshipping - miten tuloverotulot näytetään?

Palveluvero

Dropshipping on myyntimalli, josta on tulossa yhä suositumpi yrittäjien keskuudessa, etenkin verkossa myyvien. Puolan verosäännöksistä puuttuu kuitenkin säännöksiä, jotka sääntelevät dropshipping-kysymystä. Siksi vastauksia tähän myyntimalliin liittyviin kysymyksiin tulee etsiä verotulkinnoista ja yleisistä määräyksistä.

Dropshipping - mitä se on?

Dropshipping katsotaan verkkomyyntimalliksi, jossa toimitusprosessi siirtyy myyjältä toimittajalle. Yksinkertaisesti sanottuna tavaran lähetys asiakkaalle siirtyy verkkokaupasta tukkumyyjälle. Tämä tarkoittaa, että asiakas ostaa verkkokaupasta, mutta saa tavarat varastosta.Yrittäjällä ei tarvitse fyysisesti omistaa myymiään tavaroita, eikä hänen tarvitse pakata niitä ja lähettää asiakkaille, sillä kaiken tämän tekee tukkuliike, jonka kanssa veronmaksaja tekee yhteistyötä dropshippingin puitteissa. Siksi varastoa ei tarvitse ylläpitää. Yrittäjän ainoa velvollisuus on hankkia asiakkaita, jotka haluavat ostaa nämä tavarat. Se on hänelle kätevä ratkaisu, mutta sillä on monia etuja ja haittoja.

Käytännössä tätä mallia käytettäessä dropshipping-toimituksen selvittämiseen on kaksi tapaa, nimittäin:

  • kaupallisten välityspalvelujen tarjoaminen,

  • tavaroiden myynti omaan lukuun.

Dropshipping kaupallisten välityspalvelujen tarjoajana

Jos tätä myyntimallia käytetään, yrittäjän rooli rajoittuu maksujen vastaanottamiseen ja tilausten keräämiseen, jotka siirtyvät tavaran toimittajalle. Veronmaksaja ei myy omissa nimissään tai omaan lukuunsa. Siksi se ei osta tavaroita, vaan toimii vain välittäjänä liiketoimessa.

Tällöin myyntilaskun laatii tukkuliike ja se vastaa mahdollisista reklamaatioista tai palautuksista. Yrittäjä toimii välittäjänä ja laskuttaa tukkukauppiaalle provisiota, joka johtuu siitä, että hänen myymälänsä on myynyt tavarat. Jos se siis tarjoaa välityspalveluja, sen toiminnasta saadut tulot ovat saadut välityspalkkiot ja tämä on voiton verotuksen peruste.

Tärkeä!

Veronmaksaja esittää tulot yleisten periaatteiden mukaisesti, säännön mukaisesti. 14 sek. Tuloverolain 1c pykälän mukaan tulon syntymispäivä on esineen liikkeeseenlasku, omistusoikeuden myynti tai palvelun suorittaminen tai palvelun osittainen suorituspäivä, kuitenkin viimeistään laskun päiväys. tai saatavien maksaminen.

Tavaroiden myynti omasta puolestasi - dropshipping

Tässä dropshipping-mallissa kaupan omistaja ostaa ja myy tavaroita omaan lukuunsa ja omaan lukuunsa. Tämä tarkoittaa, että kauppasopimus tehdään suoraan yrittäjän ja asiakkaan välillä. Tukkuliike lähettää tavarat vain asiakkaalle.

Näin ollen veronmaksaja ostaa tavarat toimittajalta ja myy ne edelleen asiakkaille. Siksi hän laatii tiedoillaan myyntilaskun ja vastaa kaikista mahdolliseen reklamaatioon tai tavaran palautukseen liittyvistä velvoitteista.

Tässä dropshipping-mallissa tapahtuu kaksi tapahtumaa, eli kauppias ostaa kaupallisia tavaroita ja myy ne asiakkaalle. Näin ollen tällainen kauppa selvitetään tuloverotuksessa eri tavalla kuin välitykseen perustuvassa dropshipping-mallissa.

Verovelvollinen esittää tavaroiden myynnistä saadut tulot §:n mukaisesti. 14 sek. Henkilön tuloverolain 1c, jota on jo lainattu edellä. Lain mukaan tavaran myynnistä Internetin kautta tällä dropshipping-mallilla saadut tulot ovat tuloja, jotka ostaja on maksanut tavaroista veronmaksajalle ilman arvonlisäveroa. Tämä tulo syntyy, kun varat on hyvitetty pankkitilille, ellei myyntilaskua ole aiemmin laadittu. Tästä syystä aikaisemman tapahtuman toteutumispäivä määrää tulon syntyhetken.

Miltä kuitenkin näyttää kysymys verovähennyskelpoisten kustannusten selvittämisestä myyntimallista eli dropshippingistä? No, jotta kulu kirjattaisiin KPiR:ään, sen on syntyvä tulon saamiseksi tai tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi. Kaupallisten tavaroiden osto epäilemättä täyttää tämän ehdon. Lisäksi tämä kulu on dokumentoitava asianmukaisesti, yleensä laskulla tai laskulla.

Tärkeä!

Pankkijärjestelmästä luotu tuloste, joka vahvistaa ostettujen tavaroiden maksun, ei voi olla perustana kulujen kirjaamiseen verokirjaan. Koska se ei täytä valtiovarainministerin 26.8.2003 antamassa määräyksessä tulojen ja menojen verokirjan pitämisestä säädettyjä vaatimuksia.

On muistettava, että yrittäjän käsittelemä dropshipping-tyyppi riippuu hänen ja tavarantoimittajan (tukkukauppiaan) välisen sopimuksen määräyksistä. Siksi sinun on analysoitava huolellisesti sopimuksen määräykset.

Dropshipping - edut ja haitat

Dropshippingillä, kuten monilla yritysratkaisuilla, on sekä hyviä että huonoja puolia. Sen eduista voidaan erottaa seuraavat:

  • sinun ei tarvitse ylläpitää omaa varastoa,

  • ei tavaroiden pakkaamiseen ja lähettämiseen liittyviä velvoitteita,

  • yrittäjä ei pidä tavaroita, joita kukaan ei halua ostaa,

  • mahdollisuus keskittyä ensisijaisesti myymälän mainostamiseen.

Dropshipping-myyntimallin tärkein ja perustavanlaatuinen haitta on kuitenkin se, että yrittäjällä ei ole täyttä vaikutusvaltaa omaan liiketoimintaansa. Jotkut asiat ovat varmasti toimittajan määräämiä. Lisäksi, jos hän aiheuttaa viivästyksiä tavaran toimituksessa tai lähettää asiakkaalle viallisen tuotteen, asiakas syyttää yrittäjää. Siksi ennen sopimuksen tekemistä on hyvä idea kerätä mahdollisimman paljon tietoa toimittajasta, jonka kanssa aiot työskennellä.

Dropshipping sopimus - mitä pitäisi sisällyttää

Dropshippingin perustana on oikein kirjallinen yhteistyösopimus yrittäjän ja tavaran toimittajan välillä.

Tärkeintä on, että sopimuksessa määritellään selkeästi osapuolten väliset yhteistyöehdot, eli:

  • tapa siirtää asiakkaiden verkkokaupassa tekemät tilaukset,

  • säännöt toimittajan tavaroiden pakkaamisesta ja lähettämisestä asiakkaille,

  • menetelmä yrittäjän ja toimittajan välisen yhteistyön sovittamiseksi,

  • toimittajan vastuun ehdot tavaroiden palautus- ja reklamaatioprosessissa.

Lisäksi dropshipping-mallin myyntiä koskevaan yhteistyösopimukseen tulee sisältyä lauseke, jossa yrittäjä uskoo toimittajan henkilötiedot. Paketin lähettämiseksi toimittaja tarvitsee asiakkaan tiedot. Jotta nämä tiedot voidaan kuitenkin vastaanottaa, ne on kuitenkin uskottava käsiteltäväksi siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen sopimuksen toteuttamiseksi. Muutoin, jos tällaista määräystä ei sisällytettäisi sopimuksen sisältöön ja tiedot siirrettäisiin, henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä rikotaan. Siksi on tärkeää pitää tämä mielessä.

Kuitenkin tilanteessa, jossa toimittaja toimittaa yrittäjälle joitain materiaaleja, joita hän käyttää verkkokaupan promootiossa, kuten tavaroiden kuvia, kannattaa sopimukseen sisällyttää määräys luvan myöntämisestä näiden materiaalien käyttöön.

Dropshipping on melko uusi myyntimalli, mutta siitä on tulossa yhä yleisempi. Se auttaa alentamaan yrittäjien tavaroiden varastointikustannuksia. Kaikki viittaa siihen, että yrittäjät käyttävät tätä ratkaisua yhä enemmän.