Kiinteän omaisuuden myynti ja omaisuuden poistaminen yksityisiin tarkoituksiin

Verkkosivusto

Käyttöomaisuus kuluu ja menettää arvoaan. Kun ne eivät enää kelpaa yritykseen, ne voidaan purkaa. Sattuu kuitenkin niin, että käyttöomaisuutta ei yksinkertaisesti enää tarvita yrityksessä, vaan se on toimintakunnossa. Silloin veronmaksaja voi myydä sen ja myyntisumma voidaan luokitella yrityksen tuloksi. Miten käyttöomaisuuden myyntiä kuitenkin verotetaan? Pitäisikö myynnin yhteydessä laatia lasku vai voidaanko tehdä sopimus? Katsotaanpa se!

Liiketoiminnassa käytetyn käyttöomaisuuden myynti

Yksi myydyimmistä käyttöomaisuudesta on auto. Ne voivat olla myös elektronisia tai toimistolaitteita. Toisaalta käyttöomaisuuden myynnin yleisin ongelma on poistot. Mitä tehdä muiden poistojen kanssa ja miten käyttöomaisuuden myynti kirjataan kirjanpitoon?

Art. 24 sek. PIT-lain 2 §:
Liiketoimintaan käytetyn omaisuuden luovutustulo (...) on tuloa omaisuuden vastikkeellisesta luovutuksesta (...), ja muissa tapauksissa tuotto tai tappio on vastikkeellisesta luovutuksesta saatujen tulojen erotus. ja:
1) käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoon merkitty alkuarvo, jollei 2 momentista muuta johdu, lisättynä 1 §:ssä tarkoitettujen poistojen summalla. 1 kohdan 22 tuntia. 1, kohta 1, tehty näistä varoista ja arvoista".

Näin ollen ALV-lakiin viitaten voidaan selvästi todeta, että käyttöomaisuutta myytäessä hankintamenoon tulee sen poistoton osa. Tämä koskee sekä tilannetta, jossa veronmaksaja saa tuloa tästä myynnistä (eli myyntimäärä on suurempi kuin poistottamattomat alaskirjaukset) että silloin, kun se on tappiollinen (määrä on pienempi).

Käyttöomaisuuden myynnin kirjaaminen rekisteriin

Myydessään käyttöomaisuutta verovelvollisen on laadittava lasku. Arvonlisäverovelvollisten tapauksessa liiketoimia verotetaan annetulle tavaralle määritellyn verokannan mukaan. Käyttöomaisuuden myynnistä ei tehdä sopimusta. Käyttöomaisuuden myynnin yhteydessä on laadittava tavallinen ALV-lasku. Veroviranomaisten yksilölliset tulkinnat sallivat poikkeustapauksissa arvonlisäverolaskun laatimisen, mutta useimmissa tapauksissa laaditaan tavallinen ALV-lasku.

Lähtevän laskun nettosumma tulee merkitä tuloksi KPiR:n (Muut tulot) sarakkeeseen 8. Kertamaksun maksavien veronmaksajien tulee syöttää nettomäärä 3 prosentin verokannan mukaan. Toisaalta käyttöomaisuuden hankinnasta aiheutuneet kulut (poistoilla vähennettyinä) tulee kirjata KPiR:n sarakkeeseen 13 (muut kulut).

Jos verovelvollinen on käyttänyt käyttöomaisuutta arvonlisäverolliseen toimintaan, käyttöomaisuuden myynti verotetaan kyseiselle tavaralle soveltuvan verokannan mukaan.

Yksityiseen käyttöön vedetyn käyttöomaisuuden tulot ja myynti

Entä jos verovelvollinen nostaisi käyttöomaisuuden henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa, mutta myi sen myöhemmin? Kaikki riippuu siitä, milloin käyttöomaisuuden myynti on tehty. Jos se on tapahtunut ennen kuuden vuoden umpeutumista hyödykkeen käyttöomaisuusrekisteristä poistamista seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, myynnistä saatu tulo on elinkeinotuloa. Joten sitä käsitellään ikään kuin käyttöomaisuus kuuluisi edelleen yritykselle. Jos pois otettu käyttöomaisuus on kuitenkin myyty 6 vuoden kuluttua, sillä ei ole tuloverovaikutuksia. Myydessään henkilökohtaisiin tarkoituksiin vedettyä käyttöomaisuutta kaupan molemmat osapuolet tekevät keskenään osto-myyntisopimuksen.

Myytäessä henkilökohtaisiin tarkoituksiin pois otettua käyttöomaisuutta ennen 6 vuoden umpeutumista tulot kirjataan KPiR:n sarakkeeseen 8 (muut tuotot). Jos käyttöomaisuushyödykettä ei kuitenkaan poisteta kokonaan, kirjataan poiston osa sarakkeeseen 13 (muut kulut). Myyntikuukautena tämä summa tulee verotuksessa vähennyskelpoiseksi.

Jos verovelvollisella oli arvonlisäveron vähennysoikeus käyttöomaisuuden hankinnan yhteydessä, periaatteessa, kun se nostetaan pois omaa käyttöä varten, tämä toiminta on verotettava arvonlisäveroa.

Käyttöomaisuuden myynti osoitteessa wfirma.pl

Myydäksesi käyttöomaisuuden, siirry välilehdelle TIEDOT »KÄYTTÖOMAISUUS, jossa valitset myytävän käyttöomaisuuden ja valitset ylävalikosta MYYNTI-vaihtoehdon.

Tämän jälkeen näkyviin tulee myyntilasku-ikkuna, jossa sinun tulee täyttää vaaditut kentät. Lokakuusta lähtien arvonlisäveromuutosten, mukaan lukien GTU-koodit, käyttöönoton vuoksi auton myynti (myös satunnainen) edellyttää koodia GTU 07. Koodien antamistapa kuvataan artikkelissa: Tavara- ja palveluryhmien koodit - GTU JPK V7:ssä

Tallennuksen jälkeen tosite menee nettoarvona Tulo- ja menokirjaan, sarakkeeseen 8 - Muut tulot tai tulotietueeseen (kertasumman tapauksessa) ja ALV-myyntirekisteriin. Toisaalta poistamaton arvo sisällytetään KPiR - Muut kulut -sarakkeeseen 13.