Työntekijöiden lomien yhteisrahoitus - verojen selvitys

Palvelus

Työnantaja voi osarahoittaa työntekijöidensä ja heidän perheidensä lomat kahdella tavalla - oman yrityksensä vaihtuvista varoista tai yrityksen sosiaalietuusrahastosta (ZFŚS). Tietenkin työnantajan valitsemasta yhteisrahoitusmuodosta riippuen näiden varojen maksutapa on erilainen. Miten palkattujen työntekijöiden lomatuki ratkaistaan?

Loman yhteisrahoitus ja yhtiön sosiaalietuusrahasto

Yhtiön sosiaalietuusrahaston perustaminen on työnantajan velvollisuus, joka:

  • ne työllistävät tietyn vuoden tammikuun 1. päivänä vähintään 20 kokoaikaista työntekijää;

  • ne toimivat budjettiyksikköinä ja paikallishallinnon budjettilaitoksina työntekijöiden lukumäärästä riippumatta.

Myös työnantajat, jotka työllistävät yrityksessään kokoaikatyössä alle 20 henkilöä, voivat halutessaan perustaa rahaston. Heidän tapauksessaan se ei kuitenkaan ole pakollista. Tällöin työnantaja voi laskea verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi sekä yhtiön sosiaalietuusrahastoon maksetut määrät että maksetut lomaetuudet. On kuitenkin syytä huomioida, että yrittäjälle aiheutuneita sosiaalietuuksien rahaston säännösten mukaisesta yhteiskunnallisesta toiminnasta aiheutuneita kuluja ei kirjata verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi.

Yhtiön sosiaalietuusrahastoa säätelevä laki on rahastolaki ja siihen liittyvät määräykset, jotka kattavat sen rahastojen hoidosta. Laki ei kuitenkaan kiellä (työntekijöiden kuulemisen jälkeen) valitsemasta vain yhtä etuusmuotoa, kuitenkin yhtiön sosiaalietuusrahastosta annetun lain mukaisesti.

Jos työnantaja päättää tukea työntekijän ja hänen perheensä lomat Yhtiön sosiaalietuusrahastosta, tämä summa ei ole maksuvelvollinen. Sitä ei myöskään veroteta, jos tuen määrä verovuonna ei ylitä 380 zlotya.

Tärkeä!

Sosiaalirahaston yhteisrahoitus ei ole maksuvelvollinen, jos se on vahvistettu asiaankuuluvilla asiakirjoilla ja täyttää sekä sosiaaliset että aineelliset kriteerit. Yksinkertaisesti sanottuna työnantaja, joka ei halua maksaa toimeentulotukea työntekijöilleen, ei voi maksaa kaikille samaa rahaa tai edes antaa samaa joulupakettia.

Tuet työnantajan vaihtuvista varoista

Mikäli yrityksen omistaja on päättänyt, ettei hänen tarvitse perustaa Yhtiön sosiaalietuusrahastoa, hän kattaa työntekijöiden loma-avustuksen yrityksen vaihtuvista varoista. Tällöin koko summa on veronalaista.

Tilanteessa, jossa lomat järjestävät matkailualalla toimivat tahot (matkojen, loma- ja kuljetusten järjestäminen) ja käyttöpääoman tuki ei ylitä verovuonna 760 PLN, summa on täysin vapautettu tuloverosta. Muussa tapauksessa koko apuraha verotetaan.

Mitä tulee ZUS:n lähestymistapaan käyttöpääoman tukiin, tuen arvo on sosiaaliturvamaksun perusta muista tekijöistä riippumatta.