Yhteisrahoitus yrityksen terveyden ja turvallisuuden parantamiseen

Co-Koko Muuttuu

Yrittäjät voivat 1. kesäkuuta alkaen hakea ZUS:lta taloudellista tukea työkyvyn ylläpitämiseen liittyviin toimiin koko ammattitoiminnan ajan. Kuka voi osallistua kilpailuun? Kuinka suuri on yhteisrahoitus työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseen? Yksityiskohdat alla!

Mitä tuetaan?

Maksunmaksajat voivat hakea yhteisrahoitusta hankkeisiin, jotka liittyvät työterveys- ja turvallisuusolojen parantamiseen, työtapaturma- tai ammattitautiriskin vähentämiseen sekä riskitekijöiden haitallisten vaikutusten vähentämiseen.

Kuten luemme ZUS:n verkkosivustolta: "yhteisrahoitus koskee toimia, jotka kuuluvat seuraaviin teknisiin alueisiin:

 • teknisten laitteistojen, koneiden, laitteiden ja työpaikkojen turvallisuus;
 • melulta, mekaaniselta tärinältä ja sähkömagneettiselta säteilyltä suojaavat laitteet;
 • työpaikkojen ja työasemien valaistus ja suojaus optista säteilyä vastaan;
 • suojaus sähköä ja staattista sähköä vastaan;
 • ilman puhdistus- ja käsittelylaitteet, mekaaniset ilmanvaihtolaitteet;
 • laitteet ja laitteet työskentelyn turvallisuuden parantamiseksi korkealla, syvennyksessä ja muilla työalueilla;
 • laitteet ja laitteet tuki- ja liikuntaelimistön kuormituksen vähentämiseksi;
 • laitteet ja laitteet, jotka parantavat työturvallisuutta kemiallisille ja haitallisille biologisille aineille altistuessa;
 • henkilökohtainen suojaus".

Mitä edellytyksiä tulee täytyä saada rahoitusta terveyden ja turvallisuuden parantamiseen yrityksessä?

Kilpailuun voivat osallistua maksunmaksajat, jotka täyttävät tietyt ehdot. Tämä koskee yrittäjiä, jotka:

 • heillä ei ole sosiaaliturvamaksujen, terveysmaksujen ja verojen maksurästejä;
 • eivät ole konkurssissa, selvitystilassa, selvitystilassa, konkurssimenettelyssä tai velkojan kanssa sovittelumenettelyssä;
 • he eivät hae uutta apurahaa ennen kuin kolme vuotta on kulunut päivästä, jona ZUS on maksanut koko viimeisen avustuksen;
 • he eivät hae uutta apurahaa ennen kuin kolme vuotta on kulunut sen avustuksen palautuspäivästä, johon he olivat velvollisia.

Tärkeää on, että kaikki nämä ehdot on täytettävä yhdessä.

Osarahoitusta yrityksen työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseen voi hakea 30.6. asti. Tukea myönnetään vuonna 2022 toteutettaviin toimiin. Yhteisrahoituksen määrä riippuu sosiaalivakuutuksen piiriin kuuluvien henkilöiden määrästä hakemuksen jättöpäivänä, eikä se voi olla pienempi kuin 5 000 zlotya.

Yhteisrahoitushakemukset työterveys- ja turvallisuusolojen parantamiseen jätetään 30. kesäkuuta mennessä.

Maksunmaksajat voivat saada apua asianmukaisten työolojen ylläpitämiseen ja tapaturmariskin vähentämiseen yrityksessä. On tärkeää täyttää tietyt ehdot ja jättää rahoitushakemus viimeistään 30.6.2021.